Programma docentendag Welzijn 2018

Programma

09.45 - 10.15 u:Inloop
10.15 - 10.25 u: Opening door Edu'Actief | uitgever Nathalie de Weerd
10.25 - 11.15 u:Angela Weghorst | Generatie Zenz: wie zijn ze? 
11.15 - 12.30 u:Workshopronde:
 
12.30 - 13.30 u:Lunch
13.30 - 14.25 u:Arne Mulder | Autisme en sport
14.30 - 15.30 u:Inhoudelijke sessies
 
Vanaf 15.30 u:Borrel


Datum: dinsdag 20 maart 2018
Prijs: € 75,00

Sprekers

GENERATIE ZENZ: WIE ZIJN ZE? 
Spreker Angela Weghorst
Hoofdspreker op de Docentendag Welzijn is Angela Weghorst. Jongerenspecialist en auteur van het boek Anders, neemt u mee naar de wereld van Generatie Zenz: de 5- tot 25-jarigen van nu. Door haar fascinatie voor mensen is haar passie 'het achterhalen van wat er diep in de harten van jong en oud speelt'. De zoektocht naar de essentie en de juiste vertaling hiervan is iets wat haar boeit en inspireert. Op de Docentendag Welzijn geeft ze haar inzicht op jongeren van nu: wie zijn ze en waarom zijn ze zoals ze zijn en doen wat ze doen?

AUTISME EN SPORT
Spreker Arne Mulder
Beweging zorgt bij de een voor extra energie en een ander raakt juist het teveel aan energie kwijt. Door succeservaringen tijdens bewegen, groeit het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van jongeren met ASS. Vanuit dit positieve zelfbeeld is iemand makkelijker te coachen op het aanleren van vaardigheden. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat jongeren die antipsychotica gebruiken, hierdoor een verhoogd risico hebben op hypertensie, diabetes mellitus, obesitas en hypercholesterolemie. In deze inspirerende lezing vertelt Arne Mulder hoe hij sport als middel gebruikt en welke wetenschappelijk onderbouwde theorie daar achter zit. Hij gaat hierbij onder andere in op de methode Autisme Sportief, waardoor een aantal deelnemers konden stoppen met medicatie waaronder antipsychotica.

Arne Mulder is professioneel hardloper en werkt bij Stichting Empower. Stichting Empower wordt momenteel landelijk als voorbeeld genoemd in de GGZ met name door hun begeleidingsmethodiek Autisme Sportief.

Workshopronde 11.15 - 12.30 uur

Door empowerment werken aan herstel middels medezeggenschap, cliëntinitiatieven en ervaringsdeskundigheid
Joey van Driessen, Sander Bartels en Thomas Rijke werken, binnen het zelforganiserende team Netwerk Empowerment (NE), bij RIBW Groep Overijssel. Het team NE ondersteunt en adviseert de 60 teams en 21 partnerberaden van de RIBW groep Overijssel. Via lokale en centrale medezeggenschap zetten zij, door het empowerment principe, in op co-creatie. Door het ondersteunen van extern gerichte initiatieven, die participatie bevorderen, wordt er aangesloten op de behoeften van cliënten. Middels de inzet van ervaringsdeskundigheid heeft het team NE als doel het proces van empowerment te bevorderen en te ondersteunen. Vanuit dit vertrekpunt werkt de cliënt samen met begeleiding én ervaringsdeskundigheid aan zijn/haar herstelproces om zo zelfstandig mogelijk te participeren in de maatschappij en het dagelijks leven. Dit heeft inmiddels geresulteerd in 14 betaalde en vijf vrijwillige GGZ ervaringsdeskundigen en vier begeleiders met ervaringsdeskundigheid werkzaam zijn binnen de RIBW GO.

In deze informatieve en dynamische workshop gaan Joey (Adviseur Medezeggenschap), Sander (Adviseur Herstel & Ervaringsdeskundigheid) en Thomas (Ondersteuner Lokale Cliëntinitiatieven) in op de ontwikkelingen binnen beschermd wonen en ambulante begeleiding van de GGZ doelgroep. 

De sterkere leerling
Bij het leren en ontwikkelen van kinderen ligt de focus meestal op problemen en achterstanden, soms ten koste van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Door preventie (vroeg-signalering en uitdagen) kan problematiek op latere leeftijd voorkomen worden. Zo kun je bij kinderen op zeer jonge leeftijd al signaleren dat je te maken hebt met een kind met een ontwikkelingsvoorsprong op het gebied van rekenen. In deze workshop gaat Suzanne Sjoers,  samen met u kijken naar deze signalen, maar gaat u vooral praktisch aan de slag: welke (reken)spellen kun je aanbieden en welke uitdagende vragen kun je stellen om deze kinderen verder uit te dagen?

De workshop ‘De sterkere leerling’ wordt gegeven door Suzanne Sjoers. Suzanne is onderwijsadviseur bij CPS, expert rekenen en begaafdheid en plusklasleerkracht rekenen in het basisonderwijs. 

Meldpunt EMMA: Eerder Melden, Minder Achterstanden

Mariska Overgaag, projectleider bij Kwadraad en sociaal werker van het jaar 2017, neemt u mee in het verhaal van Meldpunt EMMA: Eerder Melden, Minder Achterstanden. Het doel van het meldpunt is om langdurige hulpverleningstrajecten en escalatie van financiële problemen te voorkomen. Wat is de werkwijze en waar zit de kracht? Wat is lastig bij het opstarten van een vroegsignaleringsaanpak en hoe zit het met de samenwerking tussen vrijwilligers-en beroepsorganisaties? Laat u inspireren door een aanpak die vanuit het werkveld is opgezet!


Workshopronde 14.20 - 15.30 uur

Lesmethode Angerenstein Welzijn
In deze sessie hoort u de laatste stand van zaken rondom de ontwikkeling van Angerenstein Welzijn. We laten u al iets zien van de digitalisering waar aan wordt gewerkt. Daarnaast gaan we graag met u in gesprek over hoe we Angerenstein verder kunnen ontwikkelen en wat u graag ontwikkeld ziet worden in de toekomst. 

Lesmethode Factor-E
Wilt u in gesprek met de ontwikkelaars van Factor-E? Sluit dan aan in deze sessie. Tijdens het gesprek komen de volgende punten aan bod: tips and trics voor werken met Factor-E, voortgang in de ontwikkeling, demonstratie van de interactieve BPV module en wensen en ervaringen met Factor-E.

De keuzedelen: samen inhoud creëren met roc's
Edu’Actief heeft een groot aantal keuzedelen ontwikkeld voor Zorg en Welzijn. Ook samen met roc’s ontwikkelt Edu’Actief op aanvraag keuzedeel lesmateriaal. Zo zijn bijvoorbeeld de keuzedelen Inspelen op innovaties, Internationaal 2: Werken in het buitenland en Zorginnovaties en Technologie tot stand gekomen. In deze workshop wordt uitgelegd hoe het leermiddelconcept en format keuzedelen van Edu’Actief is opgezet. Daarnaast worden verschillende keuzedelen gedemonstreerd en worden alle vragen die u nog heeft over keuzedelen beantwoord.


Heeft u een keuze gemaakt? Dan zien we u graag op dinsdag 20 maart 2018.