Eerste ervaring Edu4all LOB

De ondervraagde leerlingen uit het LAKS-onderzoek naar LOB willen graag dat helder wordt wat ze kunnen doen met een vak in een vervolgopleiding of beroep. Dat is ook precies één van de doelen die Anne-Marie Verburg van CSW Bestevaer uit Vlissingen geeft voor LOB.


“Onze school hecht (net als veel andere scholen) veel waarde aan een goede loopbaanoriëntatie van de leerlingen. Maar de vraag is daarbij wel: hoe gaan we die oriëntatie in het vat gieten? Ik vind dat er een aantal principes leidend moeten zijn bij LOB:

  • Opdoen van ervaringen door de leerlingen
  • Voeren van loopbaangesprekken
  • Linken naar, en integratie met de te kiezen schoolvakken geven(bijvoorbeeld ‘wat heb ik aan het vak Duits’ ook praktisch ervaren)
  • Het moeten zeker niet uitsluitend LOB lessen in een lokaal achter de computer zijn.
  • …..En last but not least: de leerling moet ook persoonlijk wat te kiezen hebben. Het moet niet zo zijn, dat klassikaal iedere leerling met hetzelfde aan de gang gaat.

Via via kwam ik terecht bij Edu4All LOB. En in die methode vond ik, na de uitgeverij kritisch bevraagd te hebben, alle elementen terug die ik zocht. We kregen de kans als testschool met die nieuwe LOB methode aan de gang te gaan. De leerlingen hebben inmiddels een account en zijn gestart met de module Internationaal Werken in het MBO. Eerst klassikaal, vanaf volgende week stellen de leerlingen hun eigen leerroute samen. Deze methode past bij onze wensen en manier van werken. Ik ben nog steeds enthousiast."