"Wat adviseert Edu'Actief over de maximale aaneengesloten tijd die een scholier zou mogen besteden aan de leermethodes op het beeldscherm? "

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een combinatie van digitaal (achter een beeldscherm) en analoog aan te raden is (zie bijv. 4w.kennisnet.nl voor allerlei onderzoeken op dit gebied). Beiden bieden namelijk andere voordelen voor leerlingen. Bij digitaal leren kan een leerling in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier de stof eigen maken. Door het gebruik van multimedia worden verschillende leerstijlen aangesproken. Bij analoge lessen is meer ruimte voor persoonlijk contact en sociale interactie. Het wil overigens niet zeggen dat bij een digitale les de leerlingen het volle uur achter een beeldscherm moeten zitten. Ook hierbij zijn vormen van klassikaal onderwijs denkbaar.

Uit onderzoek van het CCAM van de UvA blijkt dat Nederlandse jongeren tussen de 10 en 14 gemiddeld 5,5 uur per dag besteden aan beeldschermen. Wettelijke bepalingen over maximale beeldschermtijd voor vmbo-leerlingen zijn bij ons niet bekend. Wel zijn er richtlijnen opgesteld door opvoedkundigen, zie bijv. www.online-opvoedhulp.nl/beeldschermtijd-kinderen-computeren-tablet-en-tv-kijken, maar die richten zich ook (of voornamelijk) op privé-gebruik.

Wij geven geen adviestijd af. De tijd op school is immers niet het enige moment dat een leerling achter een beeldscherm zit. Wij bieden ons materiaal in meerdere smaken aan. Het is uiteindelijk aan de docent om hier per klas of zelfs per leerling de juiste balans in te maken en, naar zijn inzicht, voldoende variatie aan te brengen.