Edu4all Produceren, Installeren en Energie

Edu4all Produceren, Installeren en Energie (PIE) biedt lesmateriaal voor het profielvak PIE. Edu4all PIE sluit aan op actuele ontwikkelingen in de (beroeps)praktijk en de vervolgopleidingen in het mbo. Met deze methode oriënteert en bereidt de leerling zich op praktische wijze voor op zijn toekomst.

Het lesmateriaal
Het lesmateriaal van Edu4all PIE bestaat uit werkboeken voor het profielvak. Per profielmodule zijn er twee werkboeken beschikbaar met 48 lesuren aan lesstof. Alle bronnen die de leerling nodig heeft staan op de leerlingenwebsite. Daarnaast is er een optioneel bronnenboek beschikbaar.

Edu4all is een praktijkgerichte, modulaire methode voor de beroepsgerichte programma’s van het vmbo. De werkboeken van Edu4all BWI en Edu4all PIE zijn eenvoudig aan elkaar te koppelen. Zo biedt u de leerling een bredere oriëntatie op de techniekbranche. De eindtermen voor het profielvak Produceren, Installeren en Energie zijn met deze methode volledig gedekt.