Samenwerkingspartners 

Voor LOB is meer nodig dan alleen lesmateriaal. Goed LOB is behalve integratie van LOB in de lessen van alle beroepsgerichte profielvakken een visie van de school. LOB is van grijs naar groen vmbo kunnen overstappen en omgekeerd. LOB is de juiste waardering koppelen aan stages. LOB is docenten leren om goede loopbaanreflectiegesprekken te hebben enzovoort! Dat kan Edu’Actief niet alleen organiseren en doen. Daarom zijn samenwerkingspartners gezocht om een turn-key aanbod op het gebied van LOB aan scholen aan te kunnen bieden.


LDC Business

Al 25 jaar ontwikkelt LDC vragenlijsten en tests voor het onderwijs, bedrijfsleven en overheid.
LDC geeft hiermee richting aan het keuzeproces van scholieren, studenten, werkenden en werkzoekenden. Er is binnen dit keuzeproces een voortdurende wisselwerking tussen de “interne dialoog” en “externe dialoog”: de vertaling tussen enerzijds ‘wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik’ en anderzijds de externe opleidings- en arbeidsmarkt; wat kan er?
www.ldc.nl 

Loopbaangroep

Loopbaangroep versterkt loopbanen. Het is een initiatief van Prof. Dr. Marinka Kuijpers, grondlegger van de loopbaancompetenties. Loopbaangroep ontwikkelt mensen die als loopbaanbegeleider beter in staat willen zijn de loopbaan-‘kracht’ van anderen te versterken (bijv. mentoren, decanen, school- en teamleiders).

De trainers van Loopbaangroep hebben ruim 1300 leerlingbegeleiders van 80 verschillende onderwijsinstellingen getraind in dit gedachtegoed. Dat doen ze door methoden in te zetten die zich hebben bewezen in de wetenschap en praktijk. Training & coaching worden daarbij verzorgd door gecertificeerde, ervaren trainers. Alle trainers, trainingen en producten zijn persoonlijk gevalideerd door Marinka Kuijpers.
www.Loopbaangroep.nl

Wijzer in geldzaken

Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform.
www.wijzeringeldzaken.nl