Loopbaandossier

Met de invoering van de vernieuwing VMBO komt LOB , met als uitgangspunt de 5 loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers, in de kern van de schoolloopbaan van de leerling. Niet alleen komt dit tot uiting in de vernieuwde profielen in de bovenbouw, maar LOB zal een belangrijk onderdeel worden in de gehele loopbaan van de leerling van leerjaar 1 t/m 4 in elk vak/leergebied.

De leerling doet overal ervaringen op, zowel binnen de school als daarbuiten. Deze ervaringen zijn van invloed op de levensloopbaan van de leerling. De leerling toont door het samenstellen van een loopbaandossier aan, welke betekenisvolle ervaringen er zijn opgedaan, in welke volgorde en met welke gevolgen voor zijn of haar loopbaantraject. Dat loopbaandossier zal steeds vaker een digitale map zijn, bijvoorbeeld in een schooladministratiesysteem, of een digitaal portfolioproduct. Prints of geschreven teksten kunnen echter ook nog steeds een papieren loopbaandossier vormen. Soms vormt het loopbaandossier een onderdeel van het Plusdocument, dat scholen vanaf schooljaar 2015-2016 aan hun leerlingen zullen verstrekken bij het verlaten van de school. Het loopbaandossier vormt de bewijsvoering van de LOB-ontwikkellijn die een leerling heeft gemaakt.

Met Edu4all LOB kan de leerling het loopbaandossier vullen door middel van:

 • Ervaringen uit de afgeronde projecten uit de serie Ik Kies! en Ik Verken!
 • Projectresultaten/projecteindproducten 
 • Opbrengsten van vragenlijsten en testen
 • Loopbaanlogboeken van projecten Edu4all LOB
 • Bewijzen van loopbaanreflectiegesprekken
 • Inzichten en vervolgstappen vanuit de loopbaanreflectiegesprekken
 • Edu4all LOB-voortgangscertificaten

In een loopbaanreflectiegesprek wordt de leerling bevraagd over allerlei ervaringen, op school en daar buiten. De leerling leert daarop te reflecteren en verbindt er een vervolgstap aan.

Een omdat aandacht voor LOB werkt, sluit het materiaal voor de vmbo profielen van Edu4all hier naadloos op aan. LOB is een geïntegreerd onderdeel in de profielen en geeft leerlingen de mogelijkheid het loopbaandossier, en daarmee de vijf loopbaan-compententies verder te ontwikkelen. Met Edu4all materiaal voor de profielen van Z&W, E&O, D&P, PIE, BWI en HBR kan de leerling het loopbaandossier nog verder vullen door middel van:

 • Ervaringen uit de afgeronde werkboeken Edu4all
 • Bewijzen van specifieke opdrachten
 • Loopbaanlogboeken van werkboeken Edu4all
 • Bewijzen van loopbaanreflectiegesprekken
 • Inzichten en vervolgstappen vanuit de loopbaanreflectiegesprekken
 • Edu4all profielvakmodule-certificaten
 • Edu4all keuzevak-certificaten