Edu4all LOB

LOB, vmbo leerjaar 1 - 4, alle leerwegen

Wij maken werk van LOB! Dit doen we met de specifieke LOB methode, Edu4all LOB. Edu4all LOB vormt een doorlopende LOB- ontwikkellijn voor vier leerjaren binnen alle leerwegen van de nieuwe profielen van het vmbo. Edu4all LOB biedt een digitale oplossing aan voor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het vmbo. Zo wordt de ontwikkeling van LOB  op maat mogelijk gemaakt. U kiest welke elementen u uw leerlingen wilt aanreiken. Daarnaast kan ook gemakkelijk eigen lesmateriaal worden geïntegreerd.

De leerlingen werken met dit digitaal pakket aan:
a. bewuste keuze maken op alle schakelmomenten in hun schoolloopbaan
b. de ontwikkeling van de vijf loopbaancompetenties
c. zelfstandigheid ten aanzien van het eigenaarschap van eigen loopbaanproces 

Edu4all LOB is praktijknabij door generieke arbeidsvaardigheden en specifieke 21eeuwse vaardigheden. Zowel het leren kiezen als het daadwerkelijk maken van keuzes, vinden plaats in die betekenisvolle en praktijknabije leeromgeving. Alle aangeboden vakkennis en verwerkingsopdrachten van de beroepspraktijk staan ten dienste van het ontwikkelen van de vijf loopbaancompetenties.

Edu4all LOB-materialen
De Edu4all LOB-materialen zijn op veel manieren te gebruiken:

  • binnenschools leren
  • buitenschools leren (contact met bedrijfsleven, thuis etc.)
  • integratie binnen verschillende AVO vakken, leergebieden, projectweken naast het beroepsgerichte vak 

Daarnaast bevat Edu4all LOB een geïntegreerde online toolbox met vragenlijsten en testen voor leerlingen. Alle aangeboden opdrachten en testen staan in sterke relatie met de actualiteit van werk in de regio en aansluiting op de mbo opleidingsdomeinen. Om ouderbetrokkenheid te versterken is er een eigen leereenheid ontwikkeld om dit stevig neer te zetten, en ouders te informeren en te betrekken bij het loopbaanproces van hun kind. Tot slot is er voor alle stagevormen een leereenheid, die een specifieke LOB-aansluiting geeft tussen de stage en de loopbaanontwikkeling van de leerling.

Resultaten van de projecten, de gemaakte loopbaanlogboekdelen, vragenlijsten en testresultaten en gemaakte keuzes en inzichten die blijken in loopbaangesprekken vormen certificaten. De certificaten vormen samen het loopbaandossier van de leerling.

Edu4all 
Edu4all LOB is nauw verwant aan de profielgerichte methodes van Edu4all die in de bovenbouw door veel vmbo’s worden ingezet. In Edu4all LOB wordt gebruik gemaakt van beroepsnabije opdrachten en omgekeerd wordt in het Edu4all-materiaal voor de profielen gebruik gemaakt van LOB-opdrachten. Door beide methodes te gebruiken kunnen de producten elkaar versterken. Zowel op het gebied van LOB als op het gebied van voorbereidend beroepsonderwijs. De methodes zijn echter ook goed los van elkaar inzetbaar.

Titeloverzicht 

Nieuwsbrieven
Regelmatig wordt er een nieuwsbrief verstuurd over Edu4all LOB. Hieronder vindt u de verstuurde nieuwsbrieven van de afgelopen periode op een rij.