Edu4all LOB

Met Edu4all Loopbaanoriëntatie en – begeleiding (LOB) biedt u leerlingen een verkenning op zichzelf en op profielinhouden, oriëntatie op keuzes en uiteindelijk vervolgstudie. Edu4all LOB is een doorlopende LOB-ontwikkellijn voor vier leerjaren en alle leerwegen en profielen van het vmbo.

Snel naar: ZW, EO, HBRDPBWIPIE

  • doorlopende ontwikkellijn van jaar 1 - 4
  • 100 praktische LOB-acties
  • grote variatie aan vragenlijsten en testen
  • veel praktijknabije opdrachten
Ga naar de webshop