Edu4all Dienstverlening en Producten

Edu4all Dienstverlening en Producten (DP) biedt lesmateriaal voor het profielvak en de keuzevakken binnen het profiel Dienstverlening en Producten. Met deze methode oriënteert en bereidt de leerling zich op praktische wijze voor op zijn toekomst.

Het lesmateriaal
Het lesmateriaal van Edu4all DP bestaat uit werkboeken voor de profiel- en keuzevakken. Per profielmodule of keuzevak zijn er twee werkboeken beschikbaar met 48 lesuren aan lesstof. Alle bronnen die de leerling nodig heeft staan op de leerlingenwebsite. Daarnaast is er een optioneel bronnenboek beschikbaar.

Edu4all is een praktijkgerichte, modulaire methode voor de beroepsgerichte programma’s van het vmbo. Bij Dienstverlening en Producten ligt het accent ten aanzien van LOB op de werkprocessen. De eindtermen van het programma Dienstverlening en Producten zijn met deze methode volledig gedekt.