De auteurs van Be Sports-Minded

Koen Anthoni
Docent BSM aan Schoter Scholengemeenschap in Haarlem. Afgestudeerd aan de ALO Amsterdam in 2000. In 2002 begonnen met LO2, dat later BSM werd. Via SLO netwerkbegeleider geworden van BSM netwerk Noord West Nederland. Publicatie: BSM toetsvoorbeelden (2010).

Drs. Wessel van de Kamp
Docent BSM aan G.S.G Guido de Brès in Amersfoort. Afgestudeerd aan de CALO Arnhem in 1982 en doctoraal Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht in 1992. Vanaf 1998 LO2 opgezet, dat in 2007 BSM werd. Vanaf 2006 SLO-netwerkbegeleider van BSM netwerk Midden Nederland. Tussen 2008-2010 op de CALO profilering BSM verzorgd. Publicatie: BSM toetsvoorbeelden (2010).

Oscar Linde
Docent BSM aan het Roelof van Echten College in Hoogeveen. Afgestudeerd aan de CALO Zwolle in 1996. In 1998 LO2 opgestart op de havo en later op het vwo. Vanaf 1998 deelgenomen aan LO2/BSM netwerken.

Eric Swinkels
Docent BSM aan SG Twickel in Hengelo en leerplanontwikkelaar bij SLO. Afgestudeerd aan de ALO Groningen in 1989. Vanaf 1998 LO2 opgezet op SG Twickel. Vanaf 2003, namens SLO, begeleider landelijk netwerk LO2. Vanaf 2006 coördinator BSM netwerken en begeleider van twee BSM netwerken. Publicaties: Handreiking BSM (2007), Basisdocument bewegingsonderwijs onderbouw VO (2007), Reader BSM (2009) en BSM toetsvoorbeelden (2010).

Drs. Dennis Witsiers
Docent aan Fontys Sporthogeschool Eindhoven. Afgestudeerd aan de KALO Tilburg in 1992 en doctoraal Onderwijskunde aan de Universiteit van Utrecht in 2007. Gestart met LO2 op havo/vwo in 1998 aan het Beatrix College in Tilburg. Vanaf 2006 SLO-netwerkbegeleider van de BSM- en LO2 netwerken in Zuid-Nederland. Publicatie: BSM toetsvoorbeelden (2010).