Be Sports-Minded

Bewegen, Sport en Maatschappij is het schoolexamenvak op havo en vwo voor leerlingen die zich meer willen verdiepen in sport en bewegen. Wil uw leerling bijvoorbeeld fysiotherapeut worden, bij de politie gaan werken of verder studeren voor een studie bewegingswetenschappen? Kies dan Be Sports-Minded.

  • hoofdstukindeling o.b.v. de domeinen Bewegen en regelen, Bewegen en gezondheid, Bewegen en samenleving en Bewegen en wetenschap
  • alle eindtermen komen systematisch aan bod
  • in te zetten als referentie voor inhoudelijke niveau van BSM op havo en vwo
  • methodesite: www.besportsminded.nl
Ga naar de webshop