Nu leverbaar: Onderwijsassistent

18 januari 2018

Het nieuwe profielboek Onderwijsassistent is leverbaar! Benieuwd naar deze nieuwe titel? Bekijk dan nu online het inkijkexemplaar of vraag uw beoordelingsexemplaar aan.

In het boek Onderwijsassistent wordt onder andere ingegaan op: groepsplannen en handelingsplannen, handelingsgericht werken, opbrengstgericht werken, intercultureel werken, problemen in de spraaktaalontwikkeling, rekenproblemen en rekenstoornissen, leertheorieën, problemen bij kwetsbare kinderen, klassenmanagement en pedagogisch klimaat, passend onderwijs, kwaliteitszorg, doorgaande leerlijnen, ouderparticipatie en actief leren.

ISBN papieren uitgave: 978 90 3722 969 1
ISBN Edu'Bieb: 978 90 3722 984 4

Ga naar Angerenstein Welzijn