'Ondanks de goede voorbereidingen blijf ik alert op actuele ontwikkelingen'

21 januari 2016

Vanuit mijn eigen bedrijf Now_here werk ik mee aan het ontwikkelen van de methode Angerenstein van Edu’Actief. Ik zet mijn praktijkervaringen als activiteitentherapeut, groepsleider bij verschillende doelgroepen en docent binnen mbo Welzijn en HBO Socialwork in om de methode te ontwikkelen. Ik wil dat deze goed aansluit bij de praktijk want niets is zo vervelend als je als aankomend beroepskracht jezelf en de praktijk niet herkent in de literatuur of lessen.

Ik hou dus rekening met het niveau van de student, de verschillende leerstijlen, de beroepspraktijk van het toekomstig werkveld en de docent. Als docent het ik het liefst een compleet product waar je niet nog van alles bij moet zoeken. Ik zorg er dus voor dat de methode Angerenstein compleet is en de kwalificatie dossiers gedekt zijn. Als docent kun je je dan richten op het begeleiden van de studenten bij hun leerproces. Ik vind dit als pedagoog altijd mijn hoofdtaak en gelukkig deelt Edu’Actief deze mening.

Ik doe mijn werk voor deze methode niet alleen. Als eindredacteur Maatschappelijke zorg ontwikkelde ik met collega redacteuren Pedagogisch werk, Sociaal werk en de uitgever een blauwdruk voor de boeken op basis van de kwalificatie dossiers. Hierbij kijken we hoe je een herkenbare structuur kunt ontwikkelen zodat docenten en studenten makkelijk hun weg kunnen vinden binnen de theorie, opdrachten, uitdagingen en kritisch beroepssituaties. Dat is een enorme puzzel want gezien de verschillende beroepen en doelgroepen worden er veel vakspecifieke begrippen gebruikt die ergens ook weer overlap hebben. Dit vraagt veel overleg en analytisch werk. Dus voor het schrijven van de boeken waren we al een jaar onderweg en kun je met gemak een huis behangen met Excel bestanden van de analyses.

Ondertussen heeft de uitgever gezorgd voor mooie formats en zijn auteurs geworven die voor je gaan schrijven.

We schrijven met meerdere auteurs die passen bij de specifieke thema’s op basis van hun achtergrond en ervaring.
Als eindredacteur heb ik gezorgd voor een duidelijke schrijfopdracht zodat zij zich kunnen richten op de inhoud van een specifiek thema zonder zich zorgen te hoeven te maken over het samenhangend geheel. Tijdens het schrijven stuur ik als eindredacteur de verschillende versies op inhoud, leesbaarheid, actualiteit en praktische toepassing. Hierbij let ik ook op de tijdsplanning want ergens moet een boek klaar zijn. Mijn taak zit er dan voor een groot deel op maar soms word ik nog ingeschakeld als de taal- of fotoredactie vragen heeft. Inmiddels zijn de basis boeken voor alle opleidingen klaar en worden ze enthousiast ontvangen door docenten. Daar ben ik blij mee. Het geeft me energie om het boek Maatschappelijke zorg 1 te redigeren. In mei gaat dit op de markt komen. Ondanks de goede voorbereidingen blijf ik alert op actuele ontwikkelingen. Het werkveld Maatschappelijke zorg is volop in beweging met de invoering van de nieuwe wetgeving zoals de WMO en de transitie van de centrale overheid naar de lokale gemeentes. Taken veranderen, werkwijze veranderen maar ook binnen de doelgroepen is veel beweging. Kijk naar de stroom asielzoekers die opgevangen moeten worden. De doelgroep was kleiner aan het worden en nu explodeert hij. De kans dat studenten met hen gaan werken is groter geworden en dus stuur ik onze blauwdruk bij en vraag auteurs deze doelgroep niet te vergeten. Als jullie in mei de boeken bekijken ben ik al weer aan de slag met Maatschappelijke zorg 2. In de loop van het jaar moet ook deze klaar liggen en dan gaan we de methode afronden met de laatste boeken. Dit worden de profiel boeken voor de specifieke uitstroom profielen Maatschappelijke zorg. Er is dan een complete methode voor de gehele opleiding maatschappelijke zorg. Herkenbaar voor de student en makkelijk in de gebruik voor de docent.

Madeleine Farla
Eindredacteur Angerenstein Welzijn, Maatschappelijke Zorg

Ga naar Angerenstein Welzijn