‘De variatie in moderne werkvormen sluit aan bij elke leerstijl en elk leerproces’

21 januari 2016

Eindredacteur van Angerenstein Welzijn, Sociaal Werk, stelt zich graag aan u voor. 'Van oorsprong ben ik Master of Arts Latin Americastudies. Daarnaast heb ik 25 jaar onderwijservaring in de brede beroeps- en volwasseneneducatie. Ik ben lang docent Engels, burgerschapskunde en internationalisering en daarnaast ook mentor op de Zorg en Welzijnsopleidingen van het ROC Tilburg geweest. '

Daarnaast was ik actief in de lokale parlementaire politiek als onder meer woordvoerder op Zorg, Welzijn en Onderwijs. Ook ben ik trainer-adviseur in de landelijke politiek geweest. Tot voor kort was ik vice-fractievoorzitter en woordvoerder Landbouw en Ruimtelijke ordening in Provinciale Staten van Brabant. Inmiddels werk ik al een aantal jaar zelfstandig als adviseur voedseltransitie, onderwijs en internationalisering en ben ik maatschappelijk en bestuurlijk actief. Voor Edu-Actief kijk ik welke leerdoelen moeten worden geformuleerd op basis van het kwalificatiedossier voor mbo Sociaal Werk van het Ministerie van Onderwijs. Die leerdoelen moeten ook aansluiten bij de grote veranderingen die het sociaal werk recent in snel tempo ondergaat.

Deze nieuwe methode is zo bijzonder omdat al die nieuwe ontwikkelingen in het werkveld erin worden opgenomen. Het zijn er nogal wat: de drie politieke decentralisaties (Jeugdzorg, Participatie en WMO), alle bijbehorende bezuinigingen, de enorm snel veranderende samenleving onder invloed van de crisis, de digitale communicatiemaatschappij. Omdat de politiek burgerparticipatie wil bevorderen, komen sociaal werkers in aanraking met cliënten en cliëntgroepen van wie meer zelfredzaamheid wordt verwacht. Daarnaast zorgen geopolitieke gebeurtenissen zoals arbeidsmigratie vanuit oost-Europa en de oorlog in en rond Syrië voor een fikse aanwas aan nieuwe Nederlanders. Door al die gebeurtenissen veranderen de werkvelden en de taken en verantwoordelijkheden van de zorg- en welzijnsprofessionals. En ook de competenties waarover zij moeten beschikken. Daarop bereidt deze methode de studenten voor. Er wordt bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan interculturele communicatie en integratie. Bovendien behandelt de methode bewust mediawijsheid en biedt de variatie in moderne werkvormen studenten én docenten de kans om aan te sluiten bij elke leerstijl en elk leerproces.

Veerle Slegers,
Eindredacteur Angerenstein Welzijn, Sociaal Werk

 

Ga naar Angerenstein Welzijn