Angerenstein Welzijn

Wilt u uw student opleiding tot Welzijnsprofessional? Met de methode Angerenstein Welzijn bieden we u een kwalitatieve en volledige lesmethode voor de mbo-opleidingen Sociaal-agogisch werk niveau 3 en 4. Angerenstein Welzijn wordt herzien en voldoet aan de nieuwe kwalificatiestructuur voor 2016.


Opzet Angerenstein Welzijn

Angerenstein Welzijn bestaat uit bronnenboeken en verwerkingsopdrachten. In de boeken wordt de theorie behandeld aan de hand van thema’s. Elk thema bestaat uit een basis- en een verdiepingsdeel. Om de theorie eigen te maken maakt de student verwerkingsopdrachten (incl. activerende werkvormen). 


Aanvullend lesmateriaal

Naast de boeken en verwerkingsopdrachten biedt Angerenstein Welzijn extra materiaal:

 
 • Vaardigheidstraining: Hoe traint uw student de toepassing?
  Essentiële beroepsvaardigheden worden behandeld aan de hand van protocollen en stappenplannen. 

 • Kritische beroepssituatie: Hoe handelt uw student tijdens een dilemma?
  Tijdens de kritische beroepssituatie wordt uw student geconfronteerd met een professioneel probleem of een realistisch dilemma. Hierbij kan hij niet terugvallen op routinematig handelen. 

 • De uitdaging: Welke verbanden zijn voor uw student relevant?
  Tijdens de uitdaging wordt een beroep gedaan op de samenwerkingsvaardigheden en creativiteit van uw studenten.

 • BPV-opdrachten: Wat past uw student toe in de beroepspraktijk?
  Aan de hand van opdrachten werkt uw student aan de werkprocessen, die in de beroepspraktijk gemaakt moeten worden.

Docentenmateriaal

Bij Angerenstein Welzijn ontvangt u als klant gratis docentenmateriaal. Het docentenmateriaal geeft u de nodige ondersteuning bij het lesgeven. U kunt denken aan aanvullende informatie voor bij de opdrachten en docentenhandleidingen.