Sportexamens

De Sportexamens zijn gecontstrueerd door een constructgroep van zeven roc's en zijn vastgesteld door een commissie bestaande uit vertegenwoordigers uit het onderwijs en werkveld Sport en Bewegen.

Vastgesteld op basis van heldere criteria:. 

  • toetstechnische kwaliteit
  • dekking van het kwalificatiedossier
  • cesuur 
  • beoordelingswijze 
  • transparantie

Kerntaakgewijs:
Per kerntaak is er een Proeve waarmee kan worden beoordeeld. De beoordeling is op basis van multidimensionaal meten en het vierogenprincipe.

Continuïteit:
Jaarlijks vindt een update plaats op basis van opmerkingen van de inspectie en wensen van de licentiehouders. 

Bestellen en toegang:
De school tekent een licentieovereenkomst en geeft jaarlijks het aantal studenten door waarvoor de examens worden ingezet. De overeenkomst voor de examens Sport en Bewegen en voor de examens Keuzedelen Sport vindt u op www.sportexamens.nl. U kunt de examens downloaden en zelf printen via de site, en tegen meerprijs ook bij ons op papier nabestellen.