Angerenstein Sport en Bewegen

Angerenstein Sport en bewegen is de methode voor mbo Sport en bewegen niveau 2, 3 en 4. Het materiaal is gebaseerd op de werkprocessen uit het kwalificatiedossier en wordt aangeboden in arrangeerbare leereenheden. Angerenstein Sport en bewegen is naast op papier ook digitaal in te zetten. Zo kunt u zelf kiezen of u digitaal, deels digitaal of met boeken les gaat geven.Opzet Angerenstein Sport en bewegen

Theorie
De theorie wordt aangeboden in leereenheden die bestaan uit bronnen, casussen en verwerkingsopdrachten. Daarnaast is er verdiepingstheorie die via de methodewebsite wordt aangeboden.

Opdrachten
De opdrachten die bij elke leereenheid worden aangeboden bestaan uit kennis-, toepassings- en inzichtvragen. Door de gevarieerde opdrachten en werkvormen worden uw studenten goed uitgedaagd. Ter voorbereiding op het examen zijn er specifieke opdrachten, zodat uw studenten kunnen oefenen voordat ze het examen afleggen. Alle opdrachten staan in de modules en kunnen digitaal geleverd worden.

Toetsen
Ook toetsen zijn onderdeel van Angerenstein Sport en bewegen. Per leereenheid zijn er ontwikkelingsgerichte toetsen, zowel kennistoetsen als oefentoetsen. Deze worden aangeboden via de methodewebsite.

Docentenmateriaal
Bij Angerenstein Sport en bewegen ontvangt u als klant gratis docentenmateriaal. Het docentenmateriaal geeft u de nodige ondersteuning bij het lesgeven. U kunt denken aan handleidingen bij de leereenheden met didactische tips en met aanwijzingen hoe het materiaal in te zetten, PowerPointpresentaties en extra films.