Allround Pilot

Samen met een aantal roc's doet Edu’Actief een pilot. Het doel van de pilot is om samen de leermiddelen te ontwikkelen en te optimaliseren voor niveau 2 breed.

De pilot betreft leermiddelen voor Niveau 2 Breed, voor het 1e leerjaar (het basisjaar). De verwantschapsanalyse wordt daarbij als uitgangspunt genomen, daarnaast besteden we veel aandacht aan basisvaardigheden en de 21st century skills. Het pilotmateriaal bestaat uit 4 modules.

De modules zijn:

1. Klant

 • Ontvangen en informeren van bezoekers/klanten
 • Verkopen van producten/materialen (inclusief -telefonische en online bestellingen/reserveringen aannemen)
 • Aannemen van klachten/incidentenmeldingen
 • Ondersteunen/adviseren van klant/cliënt/bezoeker/gast/gebruiken.

2. Voorraad/post/logistiek

 • Beheren van de voorraad den bestellen van artikelen/goederen/producten/materialen
 • Ontvangen/innemen en/of verzenden/uitgeven van goederen/materialen

3. Facilitair

 • Uitvoeren van eenvoudige reparaties, herstel- en/of onderhoudswerkzaamheden (in de specifieke beroepscontext)
 • Gebruiksklaar maken van ruimtes

4. Administratie

 • Uitvoeren van (eenvoudige) administratieve werkzaamheden
 • Eén module is voldoende voor ongeveer 10 lesweken, van ongeveer 6 lesuren per week.


Wat kunt je van ons verwachten?

Begeleiding
Het werken met nieuwe leermiddelen levert vragen en onduidelijkheden op. En wanneer je dan ook nog begint met een nieuw soort opleiding, zal dat zeker het geval zijn. We willen je daarom zo goed mogelijk ondersteunen. De uitgever staat te allen tijde klaar om je te helpen en je vragen te beantwoorden. Tijdens de werkbijeenkomsten ontmoet je collega’s van andere ROC’s die ook aan de pilot meedoen en kun je met hen van gedachten wisselen, oplossingen bedenken en ervaringen uitwisselen.

Acteur
Wat is er leuker dan je studenten situaties te laten oefenen met een echte auteur? Je krijgt een halve dag een auteur op bezoek, die bepaalde opdrachten of situaties met je studenten oefent / speelt. Je kunt hieraan cijfers verbinden, mocht je dat willen. Het onderwerp en de datum stellen we in overleg vast.

Leermiddelen basisjaar inclusief BPV/Werkplek-opdrachten
Elke student die deelneemt aan de pilot ontvangt een aantal full-colour pilotkaternen.
Ondersteunend materiaal, zoals een docentenhandleiding en toetsen ontvangt de contactpersoon van het ROC per mail.

Toetsen
De pilot bevat één afsluitende theorietoets per module voor de studenten. Daarnaast bevat het materiaal praktijktoetsen.

ICT
De methodesite van Allround is nog in een conceptueel stadium. Toch kunnen we al experimenteren met materialen voor het digitale schoolbord en materiaal voor de studenten.

Wat verwachten we van jou?

Minimaal 1 klas
Je kunt deelnemen aan de pilot met minimaal 1 klas studenten niveau 2 breed.

Meedenken, Meedoen, Evalueren
We verwachten van je dat je actief meedenkt en meedoet, dat je je vragen en bedenkingen deelt en dat je bijdraagt aan mogelijke oplossingen voor zaken die verbeterd moeten worden. En dat je natuurlijk alle leermiddelen gebruikt in je lessen. We gaan ervan uit dat je minimaal drie keer deelneemt aan de werksessies, dat je medewerkers van Edu’Actief mee laat kijken tijden je lessen en dat je deelneemt aan de evaluatie.

Gast in de klas
De uitgever of een andere medewerker van Edu’Actief zal een aantal lessen bijwonen waarin met het pilotmateriaal gewerkt wordt. De data hiervoor stellen we in overleg vast.

Deelname werkbijeenkomsten
Wij verwachten van elk deelnemend ROC dat zij ten minste drie keer deelnemen aan de werkbijeenkomsten. Dat kan met het hele team of een vertegenwoordiger daarvan.

Evaluatie
In mei 2018 vindt het evaluatiegesprek tussen het ROC en de uitgever plaats, bij jou op school.

Kosten
De kosten voor het 1e leerjaar bedragen € 65 p. student. Dit is inclusief alle hierboven genoemde onderdelen.

 

Belangrijke data
Ontvangst pilotmateriaal:

1. Klant                               14 augustus 2017

2. Voorraad/post/logistiek     30 oktober 2017

3a. Facilitair

3b. Veiligheid                      14 december 2017

4. Administratie                     8 maart 2018

 

Werkbijeenkomsten

 • Juni 2017
 • Oktober 2017
 • December 2017
 • Maart 2018
 • Mei 2018


Evaluatie
Mei 2018, in overleg te bepalen.

Vragen
Neem voor meer informatie of vragen contact met ons op.