Uw student breed opleiden op niveau 2? Dat kan met de nieuwe methode Allround. Met Allround ontdekken uw studenten hun eigen talenten en hebben zij een brede oriëntatie op werk. Zo ontdekken studenten dat zij meer kunnen dan zij (misschien) vooraf denken. 

Leefstijl voor roc’s helpt jongeren sociaal-emotionele vaardigheden, communicatievaardigheden en burgerschapcompetenties te ontwikkelen zodat ze goed voorbereid zijn op hun stage of eerste baan. Samen met klasgenoten doen ze activiteiten en opdrachten die het besef van 'goed omgaan met elkaar' versterken. Het bevorderen van positieve groepsrelaties speelt in de Leefstijl-lessen een grote rol. Niet alleen het individu wordt sterker, maar ook de groep.

Binnen het onderwijs spelen sociaal-emotionele vaardigheden en normen en waarden een belangrijke rol. Met het Leefstijl-programma worden jongeren hiervan bewustgemaakt. Samen met klasgenoten doen ze activiteiten en opdrachten die het besef van 'goed omgaan met elkaar' versterken. Het bevorderen van positieve groepsrelaties speelt in de Leefstijl-lessen een grote rol. Niet alleen het individu wordt sterker, maar ook de groep.

Kinderen beginnen al jong met het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden. Met Leefstijl worden leerlingen bewust gemaakt van de normen en waarden in de maatschappij. Dit leren ze niet op een theoretische manier maar in de praktijk. Samen met klasgenoten doen leerlingen allerlei activiteiten en opdrachten die het besef van ‘goed met elkaar omgaan’ versterken.

Toets update Edu4all - Mei 2017

De itembank bevat alle toetsitems van een werkboek. Wanneer u dit bestand opent, ziet u ook alle items. Als u de toets af wilt nemen krijgt u ook alle items. In de bronnenbak vindt u ook een Exceloverzicht met alle toetsitems. Deze komt overeen met de items uit de itembank.

De RTTI-toets is ook verwerkt in de itembank, maar we hebben de instellingen zo gezet dat wanneer u een toets afneemt, u 30 vragen in de juiste rtti-verhouding krijgt. Deze vragen worden at random geselecteerd. Geen enkele leerling maakt hierdoor dezelfde toets.

De gewone toetsen worden at random uit de itembank samengesteld. Van elk deel worden (doorgaans) 8 vragen at random geselecteerd. Deze toets bevat dus 32 items die een evenwichtige afspiegeling zijn van het werkboek.

> Stappenplan zelf toetsen samenstellen met Wintoets


Beschikbare toetsen 

Economie en Ondernemen

Profiel

 • Voor alle werkboeken van het profielvak Economie en Ondernemen.

Keuzevak

 • Werken op de marketingafdeling
 • Mode en design
 • Ondernemen en het ondernemingsplan 1
 • Ondernemen en de webshop 1
 • Werken in de distributie
 • Werken als officemanager

Zorg en Welzijn

Profiel

 • Voor alle werkboeken van het profielvak Zorg en Welzijn

Keuzevak

 • Werken in een kapsalon
 • Werken in een beautyfarm
 • Werken in een sportcentrum
 • Werken in de facilitaire dienst: catering en inrichting
 • Werken aan zelfredzaamheid in huis
 • Werken aan veiligheid en EHBO
 • Werken in een beautysalon
 • Werken in de dagbesteding
 • Werken in een ziekenhuis

Horeca, Bakkerij en Recreatie

Profiel

 • Voor alle werkboeken van het profielvak Horeca, Bakkerij en Recreatie.

Keuzevak

 • Werken als patissier in de banketbakkerij
 • Werken in een gezonde schoolkantine
 • Werken als kok in de catering
 • Werken in de facilitaire dienst
 • Werken in een wereldkeuken
 • Werken als patissier in de keuken
 • Werken op een brede school
 • Warenkennistoetsen 
 • Werken als specialistische broodbakker
 • Werken als specialistisch banketbakker
 • Werken als gastheer/-vrouw in een sterrenrestaurant

Dienstverlening en Producten

Profiel

 • Een evenement organiseren
 • Een activiteit organiseren
 • Promoten en presenteren
 • Industriële producten maken en verbeteren
 • Een website en applicatie ontwerpen en maken
 • Een film maken
 • Product ontwerpen en 3D printen

Keuzevak

 • Meer leren over een gezonde leefstijl
 • Werken aan natuur en milieu
 • Duurzaam consumeren en produceren
 • Werken in de gëuniformeerde dienstverlening en veiligheid
 • Meer leren over gezonde leefstijl
 • Een digispel ontwerpen en maken
 • Presentatie en styling
 • Werken in de veiligheidsbranche

Bouwen, Wonen en Interieur

 • Werken als timmerman
 • Werken als meubelmaker

Factor-E heeft methodes voor de mbo-opleidingen Zorg & Welzijn. Het bestaat uit volledig materiaal voor de opleidingen Dienstverlening (niveau 2), Welzijn (niveau 3/4) en Zorg (niveau 3).

Tendens is de nieuwe lesmethode voor beroepsgericht onderwijs op het mbo. Tendens biedt lesmateriaal voor: Keuken, Bediening, Manager/ondernemer horeca, Facilitaire dienstverlening, Toerisme en Recreatie.

 

Snel naar: ZWHBR, EODPBWILOB

 

Snel naar: ZWHBRDPEOPIELOB

 

Snel naar: ZWHBR, EO, BWI, PIELOB

 

Snel naar: ZW, HBR, DP, BWIPIELOB

 

Snel naar: EO, HBR, DPBWIPIE, LOB

 

Snel naar: EO, ZW, DPBWIPIE, LOB

 

Met Edu4all Loopbaanoriëntatie en – begeleiding (LOB) biedt u leerlingen een verkenning op zichzelf en op profielinhouden, oriëntatie op keuzes en uiteindelijk vervolgstudie. Edu4all LOB is een doorlopende LOB-ontwikkellijn voor vier leerjaren en alle leerwegen en profielen van het vmbo.

Snel naar: ZW, EO, HBRDPBWIPIE

Met de methode Juridischjuist.info leert uw student alle ins- en outs van het juridische beroep. Juridischjuist.info is in te zetten binnen de mbo-opleidingen Juridisch-administratief dienstverlener en Medewerker human resource management niveau 4 en voldoet aan het nieuwe kwalificatiedossier Juridisch Administratieve Beroepen.

Professionals in de horeca, facilitaire dienstverlening en toerisme en recreatie hebben 1 belangrijke eigenschap gemeen. Ze zijn dienstverlenend richting hun gasten en klanten en moeten hen een onvergetelijke ervaring bezorgen. Tendens gastvrijheid bevat leermiddelen die voor alle Tendens niveau 3 en niveau 4 opleidingen relevant zijn.

Beroepsecht, flexibel en gericht op 21st Century Skills. Dat zijn de keuzedelen van Edu'Actief. Volledig digitaal via 24boost, maar met de mogelijkheid de theorie te printen. Of volledig op papier. Voor slechts €27,50 per keuzedeel (digitale uitgave) kunnen uw studenten hun diploma op vele manieren verrijken.

Deskundigheid staat voorop bij opleidingen in de financiële sector. Met Financieel.info heeft u de zekerheid dat uw studenten de juiste kennis en vaardigheden opdoen voor ze bij een bedrijf aan de slag gaan. Financieel.info is geschikt voor de mbo-opleidingen Financieel administratieve beroepen voor niveau 3 en 4.

De bronnenboeken van Juridisch gaan over een specifiek rechtsgebied. Het materiaal dekt het huidige kwalificatiedossier Juridisch medewerker, inclusief de uitstroomprofielen Zakelijke dienstverlening, Sociale zekerheid, Openbaar bestuur en Personeel en Arbeid, volledig af. Het lesmateriaal is geschikt voor klassikaal onderwijs en zelfstudie, waarbij de theorie helder en duidelijk uitgelegd wordt. 

Edu'Actief zoekt mensen uit het onderwijs en/of bedrijfsleven die hun kennis door willen geven via een nieuwe generatie leermiddelen. Auteurs die samen met ons het verschil willen maken en een vernieuwend beroepsonderwijs willen creëren.

Sportitude is de methode voor leerlingen die het schoolexamenvak LO2 volgen in de bovenbouw van het vmbo TL/GL. De basis van de methode ligt in de ontwikkeling van de houding van de LO2-leerling, naar een beroepshouding.

Een eigen restaurant of hotel? Of leidinggeven in een horecazaak? Bij leidinggeven aan een bedrijf of vestiging komt veel kijken. Naast aandacht voor kennis is er daarom in het lesmateriaal van Tendens Ondernemer Horeca voor het mbo veel aandacht voor de beroepscompetenties. Kenmerkend voor de methode zijn de specifieke beroepssituaties, waarin de praktijk centraal staat. Door samenwerking met de professionele praktijk krijgt uw student een goed beeld van zijn toekomstige werkomgeving en worden de juiste kennis, vaardigheden en gedrag geleerd.

De methode Tendens Facilitair leert toekomstige facilitair leidinggevenden zich klant- en servicegericht op te stellen. Belangrijke eigenschappen zoals regelen, plannen en goed kunnen samenwerken komen nadrukkelijk aan bod in de methode. Het lesmateriaal is geschikt voor de mbo-opleiding Facilitair Leidinggeven niveau 4 en voldoet aan het kwalificatiedossier Facilitair leidinggeven. Voor niveau 2 kiest u de methode Factor-E Dienstverlening.

Tendens Bediening is de methode voor de opleidingen Gastheer/-vrouw, Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw en Leidinggevende bediening. Het lesmateriaal van Tendens Bediening is opgebouwd volgens de bekende leerlijn Tendens, maar binnen een nieuwe structuur en voldoet aan het kwalificatiedossier Bediening.

Houdt uw student van koken? Of wil hij leidinggeven in de keuken? Met Tendens Keuken bereidt u uw student voor om te werken in de horeca of in een instellingskeuken. Tendens Keuken is de methode voor de opleidingen Kok, Zelfstandig werkend kok, Leidinggevende keuken en Gespecialiseerd kok. Het lesmateriaal van Tendens Keuken is opgebouwd volgens de bekende leerlijn Tendens, maar binnen een nieuwe structuur en voldoet aan het nieuwe kwalificatiedossier Keuken.

Secretarieel.info is de meest moderne lesmethode voor de mbo-opleidingen Secretaresse en Directiesecretaresse/Managementassistent. Het lesmateriaal sluit een-op-een aan bij het basis- en profieldeel van het nieuwe kwalificatiedossier Secretariële beroepen en is inhoudelijk afgestemd op de praktijkprojecten van Stichting Praktijkleren. Secretarieel.info is 100% digitaal via de leeromgeving 24boost. Leren waar je ook bent, wanneer je maar wilt en via elk apparaat. 24boost maakt gepersonaliseerd leren met Secretarieel.info mogelijk.

Angerenstein heeft lesmateriaal voor de opleidingen Sport en bewegen en Welzijn. De methodes bestaan uit theorieboeken en worden aangevuld met verwerkingsopdrachten bij de thema's, extra verdiepende thema's (dc-thema's) en diagnostische kennistoetsen.

Profi-leren is een methode voor de mbo-opleidingen Zorghulp, Helpende Zorg en Welzijn,  SAW, Sport en bewegen en het vak Loopbaan en burgerschap.  Het lesmateriaal geeft studenten de handvatten die ze nodig hebben om straks in de praktijk aan de slag te gaan. Op deze methodewebsite van Profi-leren staat het docenten- en studentenmateriaal  en vindt u meer informatie over de methode.

Klantgericht.info is de lesmethode voor de mbo-opleidingen Verkoper, Eerste verkoper, Verkoopspecialist, Verkoopadviseur, Manager retail en Ondernemer retail. 

Met Tendens Toerisme en Recreatie bereidt u uw student voor op het werk in het recreatiebedrijf (dag- en verblijfsrecreatie), frontoffice van een hotel, toeristisch informatiebedrijf of in de reisbranche. De methode voldoet aan het kwalificatiedossier Travel, leisure & hospitality en met het lesmateriaal zijn uw studenten voorbereid op de LTTR beoordelings- en exameninstrumenten.

De methode Factor-E Dienstverlening voldoet aan het kwalificatiedossier Dienstverlening. Factor-E Dienstverlening is in te zetten voor de hele opleiding, binnen zowel het basisjaar maar ook binnen de losse profielen: Helpende zorg en welzijn, Medewerker facilitaire dienstverlening of Medewerker sport en recreatie. 

Studenten van de mbo niveau 3-opleiding Verzorgende IG kunnen aan de slag met de nieuwe methode Factor-E Zorg. Factor-E Zorg is een eigentijdse, 100% digitale methode die aangeboden wordt via de digitale leeromgeving 24boost. Het lesmateriaal is in te zetten binnen de vier profielen: Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Gehandicaptenzorg en Kraamzorg.

Kennis van online marketing is in veel functies onmisbaar. Met het boek Click met online marketing leert u hoe online marketing werkt en hoe u het kan toepassen in uw vak. De nieuwste ontwikkelingen worden uitgebreid behandeld. Het boek is een aanvulling op methodes als Doelgericht.info, Scoren.info en Lekker zelf ondernemen.

Soms heb je als horecaondernemer geen invloed op het provocerende gedrag van gasten. Hoe ga je als gastheer om met dronkenschap en drugsgebruik? En met welke wet- en regelgeving krijg je als horecaondernemer te maken? Het bronnenboek Sociale hygiëne: Werk in uitvoering is bestemd voor mensen die examen willen doen voor het diploma Sociale Hygiëne. Het bijzondere is dat alle onderwerpen van sociale hygiëne verfilmd zijn.

Hoe bezorg je hotelgasten een aangenaam verblijf? Hoe bewaak je de kwaliteit? Hoe bereik je de maximalisering van de kamerinkomsten? Met Rooms Division Management krijgen de studenten inzichten en handvatten aangereikt.

Weerbaarheid, conflicten, normen en waarden, pesten, seksualiteit, alcohol, drugs, gokken. Stuk voor stuk onderwerpen waar jongeren vroeg of laat mee te maken kan krijgen en waarvoor ze best stevig in hun schoenen moeten staan. Het programma Skills4Life geeft u als docent of mentor van deze leerlingen een houvast om structureel te werken aan een gezonde sociaal-emotionele en morele ontwikkeling. Een leerling die lekker in zijn vel zit, leert en leeft makkelijker.

Ondernemendleren is een lesmethode waarin de competentieontwikkeling van uw student in de bedrijfstak detailhandel het uitgangspunt is. De rode draad in het onderwijsleerproces is het ontwikkelen van (beroeps)competenties in een winkel.

Leren door doen staat centraal bij PrOmotie, het leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs. PrOmotie is niet eindtermgericht, maar gericht op competentiewerving via praktische activiteiten. PrOmotie kent vijf samenhangende leerlijnen; Cultuur en Maatschappij, Nederlands, Rekenen en Wiskunde, Informatiekunde en Praktijk en Loopbaan. Ook is er aandacht voor sociale vaardigheden, beweging, verkeer en Engels.

Tendens Economie is ontwikkeld voor deze opleidingen binnen het vmbo: Administratie / Handel en Administratie / Handel en Verkoop / Mode en Commercie. De methode is geschikt voor de basis-, kaderberoepsgerichte en de gemengde leerweg. De methode bestaat uit competentiegericht lesmateriaal waarbij het kennisaspect goed en gedegen belicht wordt.

Edu4all is een modulaire methode voor de beroepsgerichte programma's van het vmbo. Binnen Edu4all kunt u kiezen voor PiT Edu4all (Zorg & Welzijn), Tendens Edu4all (Economie) en Flexx Edu4all. Flexx Edu4all omvat werkplekken waarmee in combinatie met werkplekken uit de methodes PiT Edu4all en Tendens Edu4all het intersectorale programma wordt afgedekt, te beginnen met Dienstverlening & Commercie.

Profi-leren LB is een complete serie leermiddelen voor Loopbaan en burgerschap voor mbo niveau 1 t/m 4. De lesmethode is gebaseerd op de kwalificatie-eisen van Loopbaan en burgerschap. Profi-leren LB sluit goed aan op de vakgerichte onderdelen van de methode Profi-leren SAW.

Voor wie werkt in de sector Groen, is kennis van exacte vakken onmisbaar. Deze vaardigheden leren studenten met Xact Groen: de methode voor exacte vakken voor alle mbo-opleidingen in de sector Groen. De voorbeelden en de opdrachten die in het lesmateriaal voorkomen hebben een groen tintje en zijn afgestemd op de sector waarin de student later aan de slag gaat.

Werken met mensen maakt elke dag anders. Studenten die de mbo-opleiding Zorghulp of Helpende volgen, gaan deze uitdaging graag aan. Wilt u uw studenten voorbereiden op de praktijk? Kies dan voor het lesmateriaal van Factor-E Zorghulp en Helpende.

Factor-E is leren door te doen. De lesmethode voor de mbo-opleiding richting welzijn biedt een grote variatie aan opdrachten en werkvormen aan waarmee uw studenten zich kunnen ontwikkelen in het welzijnswerk. Factor-E Welzijn is herzien voor 2016 en voldoet aan de nieuwe kwalificatiestructuur.

Profi-leren biedt de student een goed fundament om direct aan de slag te gaan in de praktijk. Het boek behandelt de belangrijke aspecten die de toekomstige medewerker Zorghulp of Helpende kan toepassen in zijn werk.

Studenten die kiezen voor de opleiding Sociaal-agogisch werk kunnen aan de slag in een breed werkveld. Alle theorie voor deze mbo-opleiding komt samen in Angerenstein Welzijn. Een compleet herziene methode die voldoet aan de nieuwste kwalificatiestructuur.

Edu’Actief biedt voor het schooljaar 2016-2017 een samenhangend aanbod van lesmaterialen voor verschillende profielen in het vmbo. Dit alles onder de naam Edu4all. Centraal staat het praktisch handelen, de theorie is daarbij ondersteunend.

Toerticket zorgt ervoor dat uw leerlingen een beeld krijgen van de toeristische en recreatieve sector waar ze in het mbo mee verder kunnen. Toerticket geeft u als docent de vrijheid om het op elk gewenst moment in te zetten. Individueel maar ook in groepsverband.

Wilt u uw student nog beter voorbereiden op de toekomst? Naast vakkennis zijn algemene vorming en persoonlijke ontplooiing dan erg belangrijk. De methode Context!, voor mbo Loopbaan en burgerschap, helpt uw student hierbij! Onderwerpen als politiek, werk en inkomen, normen en waarden en alcohol en drugs komen aan de orde. 

Taal op niveau Engels is de lesmethode Engels voor het mbo. Met deze lesmethode komt uw student op het juiste taalniveau Engels waarmee hij zich al snel kan redden in bijvoorbeeld het buitenland. Taal op niveau Engels bestaat uit katernen op niveau A1, A2 en grammatica. In elk katern wordt ingegaan op de taalvaardigheden lezen, schrijven, spreken, luisteren en gesprekken voeren.

In samenwerking met Kenniscentrum SH&M is voor de vmbo-richting Meubel maken & interieurbouw (het oude Fijnhout bewerken) en zijn voor de mbo-opleidingen voor de Hout-, Timmer- en Meubelbranche diverse leermiddelen ontwikkeld. De kwaliteit van deze leermiddelen is gewaarborgd: alle leermiddelen hebben het SH&M-keurmerk.

Transfer is een methode die past binnen de opleidingen voor mbo Reizen niveau 3 en 4. Zelfstandig werken en onderwijs op maat zijn kernbegrippen. Transfer is ontwikkeld voor de toekomstige Verkoper Reizen en Manager Verkoop Reizen, werkzaam bij een vakantiereisbureau, touroperator of zakenreisbureau. Met activiteiten en opdrachten die uit de praktijk gegrepen zijn, wordt de student goed voorbereid op zijn toekomstige (reis)wereldbaan!

Edu'Actief biedt met Recreatief uitdagende materialen aan voor de opleiding mbo Leisure & hospitality host (niveau 2,3 en 4) en Frontofficemedewerker (niveau 3). Alle niveaus van Recreatief zijn opgebouwd volgens het nieuwste kwalificatiedossier en dekken het volledig beroepsgerichte deel af. Zo weet u zeker dat uw studenten met de juiste uitrusting aan de start van hun loopbaan staan!

Hotel Inc. is een complete leeromgeving voor de opleiding Manager/ondernemer horeca mbo niveau 4. Vanaf dag 1 kijken uw leerlingen door de bril van de manager/ondernemer. Met Hotel Inc. haalt u de praktijk in huis, met enthousiaste leerlingen als resultaat.

Bewegen, Sport en Maatschappij is het schoolexamenvak op havo en vwo voor leerlingen die zich meer willen verdiepen in sport en bewegen. Wil uw leerling bijvoorbeeld fysiotherapeut worden, bij de politie gaan werken of verder studeren voor een studie bewegingswetenschappen? Kies dan Be Sports-Minded.

Pit Edu4all is de methode voor het beroepsgerichte programma Zorg & Welzijn in de bovenbouw van het vmbo. PiT Edu4all is een methode rondom werkplekken. Leerlingen leren door te doen, door middel van samenwerken en rollenspelen. 

De methode Tendens HTRV is de lesmethode voor de bovenbouw van de afdeling Consumptief. HTRV staat voor Horeca, Toerisme & Recreatie en Voeding. De lesmethode bedient zowel het intrasectorale als het sectorale programma. 

‘Rekenen op niveau’ is een generieke rekenmethode die de studenten van het mbo voorbereidt op het centraal landelijk rekenexamen voor het mbo.

Taal op niveau Nederlands helpt uw student het juiste taalniveau te krijgen. Voor elke taalvaardigheid (lezen, schrijven, gesprekken voeren, luisteren, spreken) is er een katern op de niveaus Op weg naar 1F, 1F, 2F, 3F en 4F.

Actieve studenten kiezen een actieve opleiding. Maar geen opleiding kan zonder theorie. Voordat studenten Sport en Bewegen écht in de praktijk aan de slag gaan, leren ze de theoretische kennis met Angerenstein. De methode Angerenstein Sport en Bewegen voldoet aan het kwalificatiedossier Sport en bewegen voor niveau 2, 3 en 4 en geeft uw studenten de handvatten die ze nodig hebben in de praktijk. 

Bereid uw studenten voor op een baan in de horeca met Tendens Horeca. De methode is ontwikkeld voor de horeca opleidingen niveau 1, 2, 3 en 4; horeca-assistent, Gastheer/-vrouw en kok.  In de lesmethode is een sterke koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk. 

Overzichtelijke bronnenboeken en een uitdagende en complete leerlijn; dat is FD Okay. FD Okay is de methode voor de opleidingen Facilitair medewerker (niveau 2) en Facilitair leidinggevende (niveau 4). Onderwerpen als gebouwenbeheer, hospitality- werkzaamheden, voorraadbeheer, logistiek en leidinggeven worden uitgebreid behandeld in de bronnenboeken en bijbehorende werkmaterialen.

Een eigen kapperszaak, schildersbedrijf of webshop … veel jongeren willen na hun opleiding aan de slag als zelfstandig ondernemer. Maar waar beginnen ze? Met Lekker zelf ondernemen leert u ze al tijdens hun mbo-opleiding alle kneepjes van het ondernemersvak. Naast materiaal over ondernemerschap (niveau 3-4) is er ook lesmateriaal over ondernemendheid, geschikt vanaf niveau 2.

Met de methode Doelgericht.info worden mbo-studenten getraind om aan de slag te gaan als medewerker marketing & communicatie of medewerker evenementenorganisatie (niveau 4). Alle onderwerpen die binnen het kwalificatiedossier worden behandeld, zoals marktvormen, concurrenten, marktontwikkeling, business- en dienstenmarketing, komen aan bod.

StruX is een complete methode voor deelnemers in het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en de entreeopleiding. Met StruX leidt u deelnemers op naar een zelfstandige plaats in de maatschappij en naar arbeid. En als entreeopleiding leidt u deelnemers indien mogelijk naar een mbo niveau 2-opleiding.

Edu’Actief heeft lesmateriaal voor Sport, Dienstverlening en Veiligheid ontwikkeld: Hi-5! Een actieve en actuele methode die aansluit op de eigen methodiek van de school.

Tendens Edu4all is de methode voor het beroepsgerichte opleidingen Administratie, Handel & Administratie en Handel & Verkoop, in de bovenbouw van het vmbo. Tendens Edu4all is een methode rondom werkplekken. Leerlingen leren door te doen, doormiddel van samenwerken en rollenspelen.

Weet uw leerling al in welke sector hij wil werken? Een keuze maken kan lastig zijn. Met de methode Xpress willen we vmbo-leerlingen helpen bij het maken van een verantwoorde keuze. Eén van de sectoren waar uw leerling voor kan kiezen is Horeca, Toerisme en Voeding (HTV). Met Xpress leert uw leerling deze sector kennen!

Wilt u dat uw student de basis van het Frans en Duits beheerst? Met behulp van deze methode is winkelpersoneel beter voorbereid op verkoopgesprekken met de anderstalige klant. Het materiaal is ontwikkeld in samenwerking met Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD).

Binnen het onderwijs spelen sociaal-emotionele vaardigheden en normen en waarden een belangrijke rol. Met het Leefstijl-programma worden jongeren hiervan bewustgemaakt. Samen met klasgenoten doen ze activiteiten en opdrachten die het besef van 'goed omgaan met elkaar' versterken. Het bevorderen van positieve groepsrelaties speelt in de Leefstijl-lessen een grote rol. Niet alleen het individu wordt sterker, maar ook de groep.

Met de methode inORDE wordt uw student opgeleid voor een baan in de sector Orde en Veiligheid. inORDE biedt leermiddelen voor de opleidingen Beveiliger en Coördinator Beveiliging. De lesmethode is volledig gericht op het mbo-onderwijs en bereidt uw student geleidelijk voor op het SVPB- examen. 

Logisch Logistiek is in te zetten binnen de opleiding Chauffeur goederenvervoer, niveau 2. Een lesmethode die aan te bieden is zoals u wilt: klassikaal, in groepen of zelfstandig. Het lesmateriaal is gebaseerd op het kwalificatiedossier.

Ambitie.info is de methode voor de opleidingen Detailhandel niveau 2, 3 en 4. Opvolger van Ambitie.info is de nieuwe methode Klantgericht.info. Vanaf 2016 kunt u Klantgericht.info inzetten in uw les.

Zoekt u materiaal voor Detailhandel niveau 1 Aankomend verkoopmedewerker? Gebruik de lesmethode Detailhandel niveau 1. Deze methode bestaat uit een digitaal leer-/werkboek en een methodewebsite. Uw student leert over onderwerpen als assortiment, opslagmethoden en schoonmaken.

Scoren.info is de methode voor diverse commerciële mbo-opleidingen niveau 3 en 4: Commercieel medewerker, Junior accountmanager, Vestigingsmanager groothandel, Assistent-manager internationale handel, Intercedent, Contactcenter medewerker. 

Subcategorieën