Allround Pilot

Samen met een aantal roc's doet Edu’Actief een pilot. Het doel van de pilot is om samen de leermiddelen te ontwikkelen en te optimaliseren voor niveau 2 breed.

De pilot betreft leermiddelen voor Niveau 2 Breed, voor het 1e leerjaar (het basisjaar). De verwantschapsanalyse wordt daarbij als uitgangspunt genomen, daarnaast besteden we veel aandacht aan basisvaardigheden en de 21st century skills. Het pilotmateriaal bestaat uit 4 modules.

De modules zijn:

1. Klant

 • Ontvangen en informeren van bezoekers/klanten
 • Verkopen van producten/materialen (inclusief -telefonische en online bestellingen/reserveringen aannemen)
 • Aannemen van klachten/incidentenmeldingen
 • Ondersteunen/adviseren van klant/cliënt/bezoeker/gast/gebruiken.

2. Voorraad/post/logistiek

 • Beheren van de voorraad den bestellen van artikelen/goederen/producten/materialen
 • Ontvangen/innemen en/of verzenden/uitgeven van goederen/materialen

3. Facilitair

 • Uitvoeren van eenvoudige reparaties, herstel- en/of onderhoudswerkzaamheden (in de specifieke beroepscontext)
 • Gebruiksklaar maken van ruimtes

4. Administratie

 • Uitvoeren van (eenvoudige) administratieve werkzaamheden
 • Eén module is voldoende voor ongeveer 10 lesweken, van ongeveer 6 lesuren per week.


Wat kunt je van ons verwachten?

Begeleiding
Het werken met nieuwe leermiddelen levert vragen en onduidelijkheden op. En wanneer je dan ook nog begint met een nieuw soort opleiding, zal dat zeker het geval zijn. We willen je daarom zo goed mogelijk ondersteunen. De uitgever staat te allen tijde klaar om je te helpen en je vragen te beantwoorden. Tijdens de werkbijeenkomsten ontmoet je collega’s van andere ROC’s die ook aan de pilot meedoen en kun je met hen van gedachten wisselen, oplossingen bedenken en ervaringen uitwisselen.

Acteur
Wat is er leuker dan je studenten situaties te laten oefenen met een echte auteur? Je krijgt een halve dag een auteur op bezoek, die bepaalde opdrachten of situaties met je studenten oefent / speelt. Je kunt hieraan cijfers verbinden, mocht je dat willen. Het onderwerp en de datum stellen we in overleg vast.

Leermiddelen basisjaar inclusief BPV/Werkplek-opdrachten
Elke student die deelneemt aan de pilot ontvangt een aantal full-colour pilotkaternen.
Ondersteunend materiaal, zoals een docentenhandleiding en toetsen ontvangt de contactpersoon van het ROC per mail.

Toetsen
De pilot bevat één afsluitende theorietoets per module voor de studenten. Daarnaast bevat het materiaal praktijktoetsen.

ICT
De methodesite van Allround is nog in een conceptueel stadium. Toch kunnen we al experimenteren met materialen voor het digitale schoolbord en materiaal voor de studenten.

Wat verwachten we van jou?

Minimaal 1 klas
Je kunt deelnemen aan de pilot met minimaal 1 klas studenten niveau 2 breed.

Meedenken, Meedoen, Evalueren
We verwachten van je dat je actief meedenkt en meedoet, dat je je vragen en bedenkingen deelt en dat je bijdraagt aan mogelijke oplossingen voor zaken die verbeterd moeten worden. En dat je natuurlijk alle leermiddelen gebruikt in je lessen. We gaan ervan uit dat je minimaal drie keer deelneemt aan de werksessies, dat je medewerkers van Edu’Actief mee laat kijken tijden je lessen en dat je deelneemt aan de evaluatie.

Gast in de klas
De uitgever of een andere medewerker van Edu’Actief zal een aantal lessen bijwonen waarin met het pilotmateriaal gewerkt wordt. De data hiervoor stellen we in overleg vast.

Deelname werkbijeenkomsten
Wij verwachten van elk deelnemend ROC dat zij ten minste drie keer deelnemen aan de werkbijeenkomsten. Dat kan met het hele team of een vertegenwoordiger daarvan.

Evaluatie
In mei 2018 vindt het evaluatiegesprek tussen het ROC en de uitgever plaats, bij jou op school.

Kosten
De kosten voor het 1e leerjaar bedragen € 65 p. student. Dit is inclusief alle hierboven genoemde onderdelen.

 

Belangrijke data
Ontvangst pilotmateriaal:

1. Klant                               14 augustus 2017

2. Voorraad/post/logistiek     30 oktober 2017

3a. Facilitair

3b. Veiligheid                      14 december 2017

4. Administratie                     8 maart 2018

 

Werkbijeenkomsten

 • Juni 2017
 • Oktober 2017
 • December 2017
 • Maart 2018
 • Mei 2018


Evaluatie
Mei 2018, in overleg te bepalen.

Vragen
Neem voor meer informatie of vragen contact met ons op.

Leefstijl voor mbo

Leefstijl voor mbo helpt jongeren sociaal-emotionele vaardigheden, communicatievaardigheden en burgerschapcompetenties te ontwikkelen zodat ze goed voorbereid zijn op hun stage of eerste baan. Uit onderzoek blijkt dat 90% van de ontslagen gebrek aan sociale vaardigheden als achtergrond heeft. Het is dus van groot belang voor de toekomst van studenten om tijd te besteden aan het ontwikkelen van deze vaardigheden.

Sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden
Leefstijl stimuleert naast de sociaal- emotionele vaardigheden ook de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden. Het Leefstijlprogramma zorgt voor een prettig leerklimaat en voorkomt ongewenst gedrag in de groep. Studenten krijgen met Leefstijl de mogelijkheid hun talenten te ontwikkelen en de kans zelfvertrouwen op te doen. Ze leren doordachte beslissingen te nemen, te luisteren, hun gevoelens uiten en te leren van eventuele fouten.

Projecten
Leefstijl voor mbo is opgebouwd uit negen projecten van drie lessen die steeds verder worden uitgediept.

1. Leefstijl... aangenaam (kennismaken en afspraken maken)

2. Hoe communiceer je met de ander? ( communicatieve vaardigheden)

3. Waar sta ik in de samenleving? (sociale rollen en verwachtingen)

4. Hoe kom ik op voor mezelf? (verschillende manieren van reageren en gevolgen, feedback)

5. Wat doe ik als het even niet gaat? (stress herkennen en voorkomen of verminderen)

6. Hoe ga ik om met een conflict? (conflicthantering)

7. Wie kom je allemaal tegen? (omgaan met culturele verschillen)

8. De samenleving, ben ik dat? (normen, waarden en verantwoordelijkheden)

9. Wat is belangrijk bij mijn stage en op mijn werkplek? (eerste indruk, netwerk, plannen en oplossingsgericht werken)

Niveau's
Leefstijl voor het mbo is te gebruiken op niveau 1 tot en met 4. De methode kan verspreid over een jaar, maar ook over twee jaar gebruikt worden.

Training
Voordat u aan de slag kunt met het Leefstijl-materiaal voor mbo dient u een training te volgen. Tijdens de training staat de ontwikkeling van de vaardigheden van u als docent centraal. Twee dagen lang wordt intensief geoefend met het hanteren van Leefstijl-oefeningen. De theoretische basis van de methode wordt uitvoerig behandeld en er wordt een start gemaakt met het maken van een implementatieplan voor de eigen school.

Meer informatie over de training

Sta op tegen pesten!


Iedere school wil zijn leerlingen een veilig leerklimaat bieden. Ondanks de preventieve manier van werken aan sociaal emotionele vaardigheden komt pesten soms voor. Met het programma Sta op tegen pesten! wordt het pesten effectief aangepakt. Leerlingen worden zelf ingezet om het pesten te stoppen. In drie gespreksrondes wordt het zeven stappenplan, gebaseerd op de Engelse No Blame-methode, doorlopen. Essentieel is dat er geen schuldigen worden aangewezen of straffen worden uitgedeeld. De verbetering van de situatie staat centraal. Het pest-gedrag wordt zo geen individueel probleem maar een situatie waar de groep zelf invloed op uit kan oefenen. Met Sta op tegen pesten! werkt u gericht aan de oplossing.

Sta op tegen pesten! is toepasbaar vanaf groep vijf van het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. De visie over omgaan met pesten wordt bij voorkeur door het hele docententeam gedragen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het tweeledige trainingsaanbod:

Algemene workshop Sta op tegen pesten! (ca. 1 uur)
Training Sta op tegen pesten! (2 dagdelen)

Over de training
In deze dag (van 10-19 uur) leert u werken met de aanpak. Naast de visie en achtergrond komt het 7-stappenplan uitgebreid aan bod. U oefent intensief de gespreksvaardigheden die nodig zijn tijdens de verschillende stappen om de methode tot een succes te maken. Meld u nu aan!

Leefstijl voor vso, pro en lwoo


Het Leefstijl-programma voor vso, pro en lwoo is geschikt voor jongeren in cluster 3 en 4 van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Ook leerlingen van het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) hebben baat bij deze lessen van Leefstijl. De lessen zijn gericht op kleine groepen van zes tot twaalf leerlingen. Bij het samenstellen van de lessen is rekening gehouden met groepen met wisselende samenstellingen.

Materiaal
De instructietaal van de docentenhandleiding is veelal spreektaal en is concreet en eenduidig. Het lesmateriaal is praktisch te hanteren: de opdrachten, de energizers, alles wat de docent nodig heeft, is in de handleiding verwerkt. Verder krijgen docenten tips ter ondersteuning van jongeren met autisme, ADHD en andere stoornissen.

Ook bij Leefstijl voor het vso worden energizers gebruikt. Speciaal voor het vso zijn er energizers die geschikt zijn voor kleine groepen en voor jongeren in een rolstoel. Voor deze laatste groep zijn er soms alternatieve opdrachten opgenomen.

Thema's
Het programma voor het vso bevat acht thema's die elk jaar verder worden uitgediept. Het lesmateriaal voor klas 3 bevat extra lessen ter voorbereiding op stage en werk.

De thema's voor vso zijn:

 1. Goed begonnen is half gewonnen
 2. Heldere communicatie
 3. Sterk door gevoelens
 4. Goed voor mezelf
 5. Sterk in samenwerk
 6. Opgelost!
 7. Maak jouw keuze
 8. De maatschappij en jij

Leefstijl
voor sociaal-emotionele vaardigheden


Met Leefstijl oefenen leerlingen van het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs basisvaardigheden als luisteren, met gevoelens omgaan, nee zeggen, assertief zijn en conflicten hanteren. Deze basisvaardigheden zijn gereedschap waarmee leerlingen sterker in hun schoenen komen te staan. Binnen het onderwijs creëert Leefstijl voorwaarden om deze vaardigheden van leerlingen te ontwikkelen en om een betere sfeer in de klas te scheppen.

Leefstijl voor voortgezet onderwijs
Het programma voor het voortgezet onderwijs bestaat uit Leefstijl 1 en 2. Leefstijl 1 besteedt aandacht aan sociaal-emotionele vaardigheden en actief burgerschap voor het voortgezet onderwijs klas 1 en 2. Leefstijl 2 is geschikt voor klas 3 en 4. Het lesmateriaal is toepasbaar in het vmbo en havo/vwo. De verplichte onderdelen burgerschap en sociale cohesie zijn verwerkt in de thema’s en de lessen van Leefstijl 2. Hiermee voldoet u aan een groot aantal elementen die de wetgever van de scholen vraagt.

Naast sociaal- emotionele vaardigheden, actief burgerschap en sociale cohesie is er binnen de lessen ook aandacht voor het uitvoeren van maatschappelijke stages. In het lesmateriaal van Leefstijl wordt de leerling voorbereid op het uitvoeren van deze maatschappelijke stages. Doel hiervan is dat de leerlingen verantwoordelijkheid leren nemen en ervaring opdoen door een maatschappelijke taak op zich te nemen.

Thema’s
Leefstijl voor voortgezet onderwijs is opgebouwd voortgezet-onderwijsuit negen thema’s. De thema’s komen ieder leerjaar terug en worden steeds verder uitgediept. De thema's zijn:

 1. Goed begonnen is half gewonnen (kennismaken en afspraken maken)
 2. Heldere communicatie( communicatieve vaardigheden)
 3. Sterk door gevoelens (emotionele vaardigheden)
 4. Goed voor mezelf (zelfvertrouwen)
 5. Sterk in samenwerk (samenwerken)
 6. Opgelost! (conflicten hanteren)
 7. Maak jouw keuze (keuzes maken)
 8. Leren door evalueren (evalueren)
 9. De moeite waard (waarden en normen)

Leefstijl voor primair onderwijs + levensbeschouwing

Leefstijl voor primair onderwijs kan ook in een uitgebreide variant worden gebruikt, namelijk met levensbeschouwing. Het programma is in principe gelijk aan Leefstijl voor primair onderwijs, maar is uitgebreid met verhalen over de vijf grote religies en enkele verhalen uit andere (ook niet-religieuze) tradities. Er ligt een accent op de joods-christelijke traditie, de traditie waarin de Nederlandse cultuur vooral geworteld is. In de lessen worden, daar waar mogelijk, bruggen gelegd tussen verschillende religies om de overeenkomsten zichtbaar te maken.

Culturele hiërarchie
Bij de keuze van de verhalen en lesonderwerpen is uitgegaan van een culturele hiërarchie, zodat traditioneel belangrijke en bekende verhalen aan bod komen. Tegelijkertijd is bij de selectie rekening gehouden met aansluiting bij de zes Leefstijl-thema’s die ook in het programma aan bod komen.

Het lesmateriaal van Leefstijl voor primair onderwijs inclusief levensbeschouwing is beschikbaar voor groep 1 tot en met 8.

> Bekijk het lesaanbod in onze webshop

Training
Voordat u aan de slag kunt met het Leefstijl-materiaal voor primair onderwijs dient u een training te volgen. Tijdens de training staat de ontwikkeling van de vaardigheden van u als leraar centraal. Twee dagen lang wordt intensief geoefend met het hanteren van Leefstijl-oefeningen. De theoretische basis van de methode wordt uitvoerig behandeld en er wordt een start gemaakt met het maken van een implementatieplan voor de eigen school.

> Meer informatie over de training

Nieuwe module Mediawijsheid

Zoals we kinderen wegwijs maken in de wereld, moeten we hen ook wegwijs maken in de digitale wereld. Dat kan met de nieuwe Leefstijl-module Samen Mediawijs. Een aanvulling op de korte media-educatie opdrachten binnen het huidige Leefstijl-materiaal. 

De module bestaat uit 4 blokken voor de bovenbouwgroepen:
1. Wie ben jij online?
2. Like it or not
3.(S)experimenteren
4. Mijn ouder online

Schooljaar 2017-2018 beschikbaar
De lessen Samen Mediawijs zijn beschikbaar vanaf schooljaar 2017-2018 en zijn gratis voor scholen die met Leefstijl werken. Na registratie downloadt u de lessen eenvoudig via www.leefstijl.nl.


Bekijk de flyer voor meer informatie:


Leefstijl

Voor sociaal-emotionele vaardigheden

Bent u op zoek naar een programma om structureel en preventief te werken aan sociaal-emotionele vaardigheden in de groep? Met behulp van Leefstijl stimuleert u kinderen en jongeren zich te ontwikkelen tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen. Het lesmateriaal en de trainingen van Leefstijl zijn bestemd voor:

 • kinderopvang en peuterspeelzaal
 • primair onderwijs
 • voortgezet (speciaal) onderwijs
 • mbo
 • organisaties die met jongeren werken in de vrije tijd


Sociale en emotionele competenties
 
Voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn competenties als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en rekening houden met anderen onmisbaar. Leefstijl is een methode die niet alleen de emotionele intelligentie stimuleert maar, doordat kinderen beter in hun vel zitten, ook de cognitieve intelligentie.

 

Gezond en redzaam gedrag
Leefstijl sluit aan bij de kerndoelen voor gezond en redzaam gedrag. In de handleidingen die bij het programma horen, wordt de aansluiting bij de kerndoelen uitgewerkt. De methode biedt naast sociaal-emotionele competenties ook gezondheidsvaardigheden. Bij gezondheidsvaardigheden speelt preventie een belangrijke rol. Op steeds jongere leeftijd beginnen kinderen te experimenteren met roken, alcohol en drugs. De leeftijdsfase tussen tien en veertien blijkt een kritieke periode. Effectieve preventie moet daarom vóór die leeftijd beginnen, op de basisschool.

 

Thema’s
Het Leefstijl-programma voor primair onderwijs kent zes thema’s die ieder jaar terugkomen. Hoe ouder de kinderen, des te dieper in wordt gegaan op de thema’s. Zo wordt er schoolbreed gewerkt en kan iedereen ook op het plein meepraten. De zes Leefstijlthema’s voor primair onderwijs zijn:

 1. De groep, dat zijn wij! (over sfeer in de groep)
 2. Praten en luisteren (over communicatie)
 3. Ken je dat gevoel? (over gevoelens)
 4. Ik vertrouw op mij (over zelfvertrouwen)
 5. Iedereen anders, allemaal gelijk (over diversiteit)
 6. Lekker gezond (over gezondheidsvaardigheden)


Betrokkenheid ouders
Om ouders zo veel mogelijk bij de lessen te betrekken, krijgen de kinderen na afloop van ieder thema het werkblad dat daar bij hoort mee naar huis. Het boek bevat informatie voor de opvoeders en leuke opdrachten die zij eventueel met hun kind kunnen maken. Verder zijn in de handleiding programma's voor zes ouderworkshops uitgewerkt die gekoppeld zijn aan de Leefstijl-thema's. U kunt de workshops zelf geven of door een trainer van Leefstijl laten verzorgen. Leefstijl biedt ook een algemene ouderworkshop aan.

"Wat adviseert Edu'Actief over de maximale aaneengesloten tijd die een scholier zou mogen besteden aan de leermethodes op het beeldscherm? "

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een combinatie van digitaal (achter een beeldscherm) en analoog aan te raden is (zie bijv. 4w.kennisnet.nl voor allerlei onderzoeken op dit gebied). Beiden bieden namelijk andere voordelen voor leerlingen. Bij digitaal leren kan een leerling in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier de stof eigen maken. Door het gebruik van multimedia worden verschillende leerstijlen aangesproken. Bij analoge lessen is meer ruimte voor persoonlijk contact en sociale interactie. Het wil overigens niet zeggen dat bij een digitale les de leerlingen het volle uur achter een beeldscherm moeten zitten. Ook hierbij zijn vormen van klassikaal onderwijs denkbaar.

Uit onderzoek van het CCAM van de UvA blijkt dat Nederlandse jongeren tussen de 10 en 14 gemiddeld 5,5 uur per dag besteden aan beeldschermen. Wettelijke bepalingen over maximale beeldschermtijd voor vmbo-leerlingen zijn bij ons niet bekend. Wel zijn er richtlijnen opgesteld door opvoedkundigen, zie bijv. www.online-opvoedhulp.nl/beeldschermtijd-kinderen-computeren-tablet-en-tv-kijken, maar die richten zich ook (of voornamelijk) op privé-gebruik.

Wij geven geen adviestijd af. De tijd op school is immers niet het enige moment dat een leerling achter een beeldscherm zit. Wij bieden ons materiaal in meerdere smaken aan. Het is uiteindelijk aan de docent om hier per klas of zelfs per leerling de juiste balans in te maken en, naar zijn inzicht, voldoende variatie aan te brengen.

Planningen profielmodules Zorg en Welzijn

Gemaakt door Annette Heesakkers van het Udens College .

Per profielmodule is een planning gemaakt. Om het doel van de leertaak bij de leerling onder de aandacht te brengen staat het PTA op de achterzijde van elke casus. Door te klikken op onderstaande linkjes download u de planningen in een Word-bestand. 

Profiel Mens en gezondheid
Werken in een zorghotel

Werken in een Woondienstencentrum

Profiel Mens en omgeving
Werken in de ondersteunende dienst

Werken bij mensen met een beperking

Profiel Mens en activiteit
Werken in de kinderopvang

Werken in een leefstijlcentrum

Profiel Mens en zorg
Werken in de thuiszorg bij ouderen

Werken bij gezinnen met een hulpvraag
Het VMBO: bijzonder mooi onderwijs

Als docent onderwijst u uw leerlingen. Nog belangrijker: u inspireert en motiveert ze. U geeft ze de kennis, vaardigheden en houding om te groeien. Als persoon en als aankomend beroepsbeoefenaar. Samen met uw leerlingen gaat u op zoek naar waar hun hart sneller van gaat kloppen. Op zoek naar ieders talent, op zoek naar de stap vooruit. Dat is door de jaren heen niet veranderd en dat blijft zo.

Het onderwijs verandert daarentegen wel. De veranderende beroepspraktijk vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden. Leerlingen moeten de kans krijgen zich te oriënteren op alle mogelijkheden die ze straks hebben. En om de benodigde kennis en vaardigheden zich eigen te maken. Dankzij innovatieve (digitale) leermiddelen is leren op maat mogelijk. Zo wordt elke stap een stap naar een betere toekomst.

Door het juiste onderwijs worden uw leerlingen de ruggengraat van de samenleving: uw leerlingen staan aan ons bed als wij in het ziekenhuis liggen. Zij zorgen voor een onvergetelijk diner in een restaurant. Zij helpen ons als we met pech langs de weg staan. Zij helpen de vernieuwers innoveren door de ins en outs van 3D-printers, robotica en programmeertalen te kennen. Aan ons de taak om de leerlingen op een juiste manier te ondersteunen en motiveren.

U en uw school staan daarom voor een keuze: wat voor docent en school wil ik zijn? Hoe zorg ik ervoor dat mijn leerlingen voorbereid zijn op hun toekomst? Hoe vind ik de juiste balans tussen wat de school te bieden heeft, mijn expertise, de beroepsgerichte programma’s en de interesses van de leerlingen?
Leerlingen ondersteunen in hun persoonlijke leerroute, vraagt veel van docenten en scholen. Om u te laten doen waar u goed in bent, willen wij alle complexiteit rondom lesinhoud en organisatie wegnemen.

De brede vmbo-methode Edu4all biedt een compleet lespakket voor het beroepsgerichte vak. De didactiek en werkwijze is voor alle materialen van Edu4all gelijk. Door theorie te koppelen aan praktijk wordt het voor de leerlingen duidelijk dat je kennis nodig hebt om deze in de praktijk toe te kunnen passen. Door te doen, ervaart de leerling wat hij leuk vindt én waar hij goed in is.

Wij bieden alle materialen voor leerlingen en docent, u stelt het arrangement samen. Op papier, digitaal of blended. Zo kunt u blijven onderwijzen, inspireren en motiveren. Edu4all is dé lesmethode voor beroepsgericht vmbo. Samen gaan we vooruit. Samen maken we werk van bijzonder mooi onderwijs.

Factor-E

Factor-E is de (ver)nieuw(d)e lesmethode voor beroepsgericht onderwijs op het mbo. Factor-E biedt lesmateriaal voor: Dienstverlening, Welzijn en Zorg.

Wilt u meer weten over één van deze methodes? Ga dan naar de specifieke methodepagina:

Beschikbare werkboeken Edu4all ZW

Het lesmateriaal voor de profielvakken is compleet! Bekijk de titels in onze webshop.

Bent u benieuwd naar de keuzevakken? Bekijk dan de titellijst.

De titels zijn verkrijgbaar op papier, maar ook 100% digitaal via Edu'Bieb.

Beschikbare werkboeken Edu4all DP

Het volgende werkboek van het profiel DP is te bestellen:

Binnenkort volgt het werkboek:

De titels zijn verkrijgbaar op papier, maar ook 100% digitaal via Edu'Bieb.

Beschikbare werkboeken Edu4all BWI

Het volgende werkboek van het profiel BWI is te bestellen:

In augustus 2016 is het volgende werkboek beschikbaar:

 • Werken als timmerman - 978 90 3722 32 3

In november 2016 zijn de volgende werkboeken beschikbaar:

 • Werken bij een bouwbedrijf - 978 90 3722 327 9
 • Werken in de woningbouw - 978 90 3724 183 9
 • Werken aan de fundering - 978 90 3724 185 3
 • Werken als metselaar - 978 90 3722 330 9
 • Werken als interieurontwerper - 978 90 3722 333 0
 • Werken als decorateur - 978 3722 334 7

De titels zijn verkrijgbaar op papier, maar ook 100% digitaal via Edu'Bieb.

Beschikbare werkboeken Edu4all EO

De volgende werkboeken van het profiel EO zijn te bestellen:

In augustus zijn de volgende werkboeken beschikbaar:

 • Werken op de administratie - 978 90 3722 451
 • Werken in de verkoop - 978 90 3722 446 7
 • Werken in de goederenverzending - 978 90 3722 450 4

De titels zijn verkrijgbaar op papier, maar ook 100% digitaal via Edu'Bieb.

Beschikbare werkboeken Edu4all HBR

De volgende werkboeken van het profiel HBR zijn te bestellen:

In juli volgt het Bronnenboek HBR - 978 90 3722 499 3

De titels zijn verkrijgbaar op papier, maar ook 100% digitaal via Edu'Bieb.

Tendens

Tendens is de nieuwe lesmethode voor beroepsgericht onderwijs op het mbo. Tendens biedt lesmateriaal voor: Keuken, Bediening, Manager/ondernemer horeca, Facilitaire dienstverlening, Toerisme en Recreatie.

Kennis, vaardigheden en beroepshouding
De student werkt vanuit het werkboek. Bij de opdrachten krijgt de student de theorie aangereikt die hij nodig heeft om de opdrachten te kunnen maken. Door de theorie te koppelen aan de praktijk, laat u de student zien waarom kennis belangrijk is. Na het uitvoeren van de opdrachten evalueert de student hoe het is gegaan. In alle werkboeken is, naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het aanleren van een juiste beroepshouding.

Basis-, profiel- en keuzedelen
De leerlijnen van Tendens bestaan uit werkboeken bij het basisdeel en de profieldelen van het kwalificatiedossier. De werkprocessen zijn vertaald naar leerdoelen (op basis van RTTI). Het afdekken van de werkprocessen wordt bewaakt door het gebruik van leerdoelen bij de opdrachten. Ook de toetsen zijn ontwikkeld op basis van deze leerdoelen. 

Alle werkboeken zijn op dezelfde manier opgebouwd en zijn gestoeld op dezelfde didactische principes. Elk werkboek bevat:

 • Inleiding
 • Nulmeting
 • Planning
 • Opdrachten (kennis, toepassing, inzicht)
 • Eindopdracht: theorie (toets) en praktijk
 • Evaluatie en reflectie.

U kunt uit de werkboeken van Tendens zelf een arrangement samenstellen. De takenboeken van Keuken en Bediening zijn optioneel en in te zetten naast het landelijke BPV-handboek.

Proefpakket Juridischjuist.info

Bedankt voor uw interesse in Juridischjuist.info. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de titels:

 • Inleiding recht
 • Bestuursrecht

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Inleiding rechtBestuursrecht

Proefpakket Financieel.info

Bedankt voor uw interesse in Financieel.info. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de titels:

 • Theorieboek Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 2 
 • Werkboek Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 2
 • Kennis bedrijfseconomie

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Theorieboek Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 2


Werkboek Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 2


Kennis bedrijfseconomie

Proefpakket Factor-E Dienstverlening

Bedankt voor uw interesse in Factor-E Dienstverlening. Het inkijkexemplaar bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titel:

 • Kennismaken met het werkveld Dienstverlening
 • Organisatie van werkzaamheden

Wilt u na het inzien van het inkijkexemplaar meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Kennismaken met het werkveld DienstverleningOrganisatie van werkzaamheden

Proefpakket Klantgericht.info

Bedankt voor uw interesse in Klantgericht.info. Het inkijkexemplaar bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titel:

 • Rekenen in de retail niveau 2
 • Werken in de retail niveau 3 en 4

Wilt u na het inzien van het inkijkexemplaar meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Reken in de retail niveau 2Werken in de retail niveau 3 en 4

Proefpakket Tendens Toerisme en Recreatie

Bedankt voor uw interesse in Tendens Toerisme en Recreatie. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titels:

 • Frontoffice in toerisme en recreatie - theorieboek
 • Creativiteit - werkboek
 • Frontoffice reisbranche - werkboek

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Frontoffice in toerisme en recreatie - theorieboek


CreativiteitFrontoffice reisbranche - werkboek

Proefpakket Tendens Ondernemer Horeca

Bedankt voor uw interesse in Tendens Ondernemer Horeca. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titels:

 • Oriëntatie op branche en beroep
 • Meewerken in logiesverstrekkende bedrijven

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Oriëntatie op branche en beroepMeewerken in logiesverstrekkende bedrijven

Proefpakket Tendens Keuken

Bedankt voor uw interesse in Tendens Keuken. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titels:

 • Resiba deel 2
 • Voorraadbeheer

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Resiba deel 2Voorraadbeheer

Proefpakket Tendens Facilitair

Bedankt voor uw interesse in Tendens Facilitair. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titels:

 • Oriëntatie op facilitair leidinggeven
 • Facilitaire inkoop en voorraadbeheer

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Oriëntatie op facilitair leidinggevenFacilitaire inkoop en voorraadbeheer

Proefpakket Tendens  Bediening

Bedankt voor uw interesse in Tendens Bediening. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titels:

 • Oriëntatie op branche en beroep
 • Afscheid

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Oriëntatie op branche en beroep

Afscheid

JuridischJuist.info gereed voor de toekomst

Inmiddels werken we in het onderwijs op basis van het nieuwe kwalificatiedossier Juridisch Administratieve Beroepen. In aanloop naar de invoering van het nieuwe KD 2016 is onze juridische methode geheel herzien. Voortaan heeft de methode een herkenbare en toepasselijke methodenaam: Juridischjuist.info. Op dit moment is zo goed als de hele methode in productie, begin juni is de methode compleet voor zowel de opleiding Juridisch administratief dienstverlener als voor de opleiding Medewerker HRM. Deze blog geeft u extra toelichting op alle wijzigingen en aanvullingen. Hoe ziet Juridisch.info er nu uit?

Verantwoording toetsmatrijzen Stichting Praktijkleren
Inzet beeldmateriaal
Jurisprudentie
Nieuwe, maar herkenbare vormgeving
Eén overkoepelende methodesite
Oefenmateriaal
Toetsen
Meer weten?

 

Verantwoording toetsmatrijzen Stichting Praktijkleren
Velen van u nemen de examenproducten af van Stichting Praktijkleren. Wij verantwoorden onze methode op basis van de afzonderlijke toetsmatrijzen met een verwijzing naar hoofdstukken in onze boeken in een verantwoordingsdocument. Wij zijn erin geslaagd om met onze methode alle toetstermen af te dekken. In een heel enkel geval ontbreken er details, voor die gevallen bieden we een aanvullende lesbrief op de methodesite. Daarmee biedt de methode Juridischjuist.info de optimale voorbereiding op de examens van Stichting Praktijkleren.

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van onze verantwoordingsdocumenten. Binnenkort vindt u deze documenten voor alle toetsmatrijzen in het docentendeel van de methodesite.

KE 2 Brede kennis belastingrecht voor JAD
KE 6 Brede kennis vermogensrecht
KE 7 Brede kennis personen- en familierecht
VE 1 Brede kennis arbeidsmarkt, re-integratie en scholing
VE 2 Specialistische kennis bestuursrecht

Inzet beeldmateriaal
Een beeld zegt meer dan 1.000 woorden. Dat geldt ook voor de soms complexe juridische lesstof. Daarom hebben we ervoor gekozen in de nieuwe methode veelvuldig gebruik te maken van verduidelijkend beeldmateriaal. U komt beeldmateriaal in 3 vormen tegen:
schema’s
stappenplannen 
cartoons

Met schema’s is voor studenten in één oogopslag duidelijk hoe een onderwerp binnen een bepaalde context is opgebouwd en welke onderdelen er wel of juist niet bij horen. De stappenplannen verduidelijken de route die gevolgd moet worden bij bepaalde rechtshandelingen. Daarnaast maken we in elke module gebruik van prikkelende en verhelderende cartoons, die studenten aanzetten tot doordenken en die uitnodigen tot discussie over een bepaald thema.

Jurisprudentie
In de methode hebben we regelmatig jurisprudentie ingezet; als samenvatting in de theorie, maar ook als afsluitende casus bij de vragen en opdrachten. We hebben daarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van betrekkelijk eenvoudige maar wel aansprekende rechtspraak, die voor de gemiddelde mbo-student niveau 4 goed te behappen is. Hoewel jurisprudentie geen onderdeel is van het kwalificatiedossier, draagt het vaak bij aan een beter begrip van wet- en regelgeving. Daarnaast biedt het studenten die later doorstromen naar juridische opleidingen in het hbo, een eerste kennismaking met de complexere juridische teksten waar zij in een vervolgstudie veel voordeel van hebben. De methode Juriischjuist.info biedt uw studenten daarmee ook de beste voorbereiding op doorstroom naar het HBO.

Nieuwe, maar herkenbare vormgeving
We hebben voor de nieuwe methode gekozen voor een nieuwe opzet en vormgeving die overzichtelijker, rustiger en beter leesbaar is, maar toch duidelijk de beproefde elementen uit de vorige editie bevatten. Elk hoofdstuk is compact van opzet en start met een overzicht van de te behalen leerdoelen en een herkenbare casus. De tekst is voorzien van aansprekende voorbeelden en verdiepende en verbredende kaderteksten. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een begrippenlijst, een samenvatting en vragen en opdrachten.

Eén overkoepelende methodesite
In de oude situatie boden we per titel één website met ondersteunend materiaal. Wanneer u als docent met meerdere titels werkte, had u ook te maken met diverse websites. Als u dan ook nog aan meerdere klassen les gaf, dan kon dat met verschillende docentaccounts behoorlijk ingewikkeld zijn. Bij de methode Juridischjuist.info is voor studenten én docenten één overkoepelende methodesite ontwikkeld. Met één inlog kunt u voortaan bij alle beschikbare aanvullende materialen.

Oefenmateriaal
Naast een uitgebreid en gevarieerd aanbod aan vragen en opdrachten in het boek, bieden wij op de website een ruim aanbod aan oefenmateriaal. We hanteren daarbij de RTTI-systematiek, waarmee we een evenwichtig aanbod aan verschillende vraagsoorten kunnen garanderen. Naast de kennis- en toepassingsvragen bieden we op de website per hoofdstuk éen of meerdere verdiepende casus. Daarbij wordt regelmatig multimedia ingezet, in de vorm van video’s en animaties.

Toetsen
Om uw studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de examens van Stichting Praktijkleren bieden we per titel één of meerdere ontwikkelingsgerichte toetsen. Bij deze toetsen, op examenniveau, worden uitgebreide antwoordmodellen geleverd met verwijzingen naar de hoofdstukken én naar de leerdoelen waar de vragen betrekking op hebben.

We hopen met de nieuwe methode Juridischjuist.info optimaal aan te sluiten bij uw wensen. We wensen u veel succes en plezier met uw onderwijs!

Overigens bieden wij naast onze methode ook een breed aanbod aan keuzedelen. Voor een actueel overzicht van en onze uitgangspunten bij de keuzedelen verwijzen we naar de themapagina Keuzedelen MBO.

Door Mr. Lydia Janssen (auteur JuridischJuist.info).

Meer weten?
Maak een afspraak met de accountmanager in uw regio:
- Jessica Donker (regio Noord)
- Bert Visscher (regio Midden)
- Sandor de Cock (regio Zuid)

 

Demo-account Edu4all LOB

Benieuwd naar het materiaal van Edu4all LOB? Vraag dan gratis een demo-account aan. Hiermee krijgt u toegang tot een aantal projecten van Edu4all LOB. In het volgende overzicht ziet u om welke projecten dit gaat.

Account activeren
Heeft u een demo-account ontvangen? Via de volgende link krijgt u een stappenplan te zien voor het activeren van uw demo-account.

Instructiefilms bij Edu4all

 1. Hoe activeer ik mijn licentie?
 2. Hoe werkt 'Mijn Account'?
 3. Hoe werkt de bronnenbak bij Edu4all?
 4. Hoe werk ik met Edu'Bieb?
 5. Hoe werk ik met 24boost?

Hoe activeer ik mijn licentie?
In de film hieronder wordt uitgelegd hoe je de licentie bij een werkboek kunt activeren:


Hoe werkt 'Mijn Account'? 
In de film hieronder wordt uitgelegd hoe u kunt inloggen op Mijn AccountMijn Account is uw persoonlijke omgeving van Edu’Actief. Vanuit hier kunt u direct uw licenties activeren en verlengen en uw accountgegevens bewerken.

 


Hoe werkt de bronnenbak bij Edu4all?

In de film hieronder wordt uitgelegd hoe je met de bronnenbak werkt:

 

Hoe werk ik met Edu'Bieb?
In de film hieronder wordt uitgelegd hoe de Edu'Bieb werkt:

Hoe werk ik met 24boost?
Voor instructiefilmpjes over de werking van 24boost, verwijzen we u naar de website van 24boost. Hier vindt u de volgende instructiefilmpjes:

 • Account aanmaken
 • Groep/vak aanmaken
 • Opdrachten opgeven
 • Opdrachten maken & inleveren
 • Docentenmateriaal toevoegen
 • Opdrachten nakijken

Ga naar: www.24boost.nl/zo-gebruik-je-24boost/video

Edu4all Produceren, Installeren en Energie

Edu4all Produceren, Installeren en Energie (PIE) biedt lesmateriaal voor het profielvak PIE. Edu4all PIE sluit aan op actuele ontwikkelingen in de (beroeps)praktijk en de vervolgopleidingen in het mbo. Met deze methode oriënteert en bereidt de leerling zich op praktische wijze voor op zijn toekomst.

Het lesmateriaal
Het lesmateriaal van Edu4all PIE bestaat uit werkboeken voor het profielvak. Per profielmodule zijn er twee werkboeken beschikbaar met 48 lesuren aan lesstof. Alle bronnen die de leerling nodig heeft staan op de leerlingenwebsite. Daarnaast is er een optioneel bronnenboek beschikbaar.

Edu4all is een praktijkgerichte, modulaire methode voor de beroepsgerichte programma’s van het vmbo. De werkboeken van Edu4all BWI en Edu4all PIE zijn eenvoudig aan elkaar te koppelen. Zo biedt u de leerling een bredere oriëntatie op de techniekbranche. De eindtermen voor het profielvak Produceren, Installeren en Energie zijn met deze methode volledig gedekt.

Edu4all Dienstverlening en Producten

Edu4all Dienstverlening en Producten (DP) biedt lesmateriaal voor het profielvak en de keuzevakken binnen het profiel Dienstverlening en Producten. Met deze methode oriënteert en bereidt de leerling zich op praktische wijze voor op zijn toekomst.

Het lesmateriaal
Het lesmateriaal van Edu4all DP bestaat uit werkboeken voor de profiel- en keuzevakken. Per profielmodule of keuzevak zijn er twee werkboeken beschikbaar met 48 lesuren aan lesstof. Alle bronnen die de leerling nodig heeft staan op de leerlingenwebsite. Daarnaast is er een optioneel bronnenboek beschikbaar.

Edu4all is een praktijkgerichte, modulaire methode voor de beroepsgerichte programma’s van het vmbo. Bij Dienstverlening en Producten ligt het accent ten aanzien van LOB op de werkprocessen. De eindtermen van het programma Dienstverlening en Producten zijn met deze methode volledig gedekt.

Edu4all Bouwen, Wonen en Interieur

Edu4all Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) biedt lesmateriaal voor het profiel BWI. Edu4all BWI sluit aan op actuele ontwikkelingen in de (beroeps)praktijk en de vervolgopleidingen in het mbo. Met deze methode oriënteert en bereidt de leerling zich op praktische wijze voor op zijn toekomst.

Het lesmateriaal
Het lesmateriaal van Edu4all BWI bestaat uit werkboeken voor het profielvak. Per profielmodule zijn er twee werkboeken beschikbaar met 48 lesuren aan lesstof. Alle bronnen die de leerling nodig heeft staan op de leerlingenwebsite. Daarnaast is er een optioneel bronnenboek beschikbaar. 

Edu4all is een praktijkgerichte, modulaire methode voor de beroepsgerichte programma’s van het vmbo. De werkboeken van Edu4all BWI en Edu4all PIE zijn eenvoudig aan elkaar te koppelen. Zo biedt u de leerling een bredere oriëntatie op de techniekbranche. De eindtermen voor het profielvak Bouwen, Wonen en Interieur zijn met deze methode volledig gedekt.

Edu4all Horeca, Bakkerij en Recreatie

Met Edu4all Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) biedt u leerlingen een oriëntatie op de werkvelden van Horeca, Bakkerij en Recreatie. Edu4all HBR biedt lesmateriaal voor het profielvak en de keuzevakken binnen het profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie. Met deze methode oriënteert en bereidt de leerling zich op praktische wijze voor op zijn toekomst.

Het lesmateriaal
Het lesmateriaal van Edu4all HBR bestaat uit werkboeken voor de profiel- en keuzevakken. Per profielmodule of keuzevak zijn er twee werkboeken beschikbaar met 48 lesuren aan lesstof. Alle bronnen die de leerling nodig heeft staan op de leerlingenwebsite. Daarnaast is er een optioneel bronnenboek beschikbaar. Dit is inclusief
uitgebreide receptenbank voor keuken en bakkerij en fims met kook- en baktechnieken. Daarnaast zijn er afwisselende, optionele praktijkopdrachten voor alle profielmodules beschikbaar. U als docent bepaalt.

Edu4all is een praktijkgerichte, modulaire methode voor de beroepsgerichte programma’s van het vmbo. De eindtermen van het programma Horeca, Bakkerij en Recreatie zijn met deze methode volledig gedekt.

Edu4all Zorg en Welzijn

Met Edu4all Zorg en Welzijn (ZW) biedt u leerlingen een oriëntatie op de werkvelden van Zorg en Welzijn. Edu4all ZW biedt lesmateriaal voor het profielvak en de keuzevakken binnen het profiel Zorg en Welzijn. Met deze methode oriënteert en bereidt de leerling zich op praktische wijze voor op zijn toekomst.

Het lesmateriaal
Het lesmateriaal van Edu4all ZW bestaat uit werkboeken voor de profiel- en keuzevakken. Per profielmodule of keuzevak zijn er twee werkboeken beschikbaar met 48 lesuren aan lesstof. Alle bronnen die de leerling nodig heeft staan op de leerlingenwebsite. Dit is inclusief stappenplannen, een uitgebreide bronnenbak en recepten. De werkboeken zijn geschikt om in werkplekstructuur les te geven maar lenen zich ook voor klassikaal lesgeven. U als docent bepaalt. Daarnaast is er een optioneel bronnenboek beschikbaar. Edu4all is een praktijkgerichte, modulaire methode voor de beroepsgerichte programma’s van het vmbo. De eindtermen van het programma Zorg en Welzijn zijn met deze methode volledig gedekt.

Edu4all Economie en Ondernemen

Met Edu4all Economie en Ondernemen (EO) biedt u leerlingen een oriëntatie op de werkvelden van Economie. Edu4all EO biedt lesmateriaal voor het profielvak en de keuzevakken binnen het profiel Economie en Ondernemen. Met deze methode oriënteert en bereidt de leerling zich op praktische wijze voor op zijn toekomst.

Het lesmateriaal
Het lesmateriaal van Edu4all EO bestaat uit werkboeken voor de profiel- en keuzevakken. Per profielmodule of keuzevak zijn er twee werkboeken beschikbaar met 48 lesuren aan lesstof. Alle bronnen die de leerling nodig heeft staan op de leerlingenwebsite. Daarnaast is er een optioneel bronnenboek beschikbaar. Voor alle profielmodules zijn er afwisselende opdrachten beschikbaar binnen het fictieve bedrijf Am4rA. De website van Am4rA biedt ruime mogelijkheden voor praktijkopdrachten. U als docent bepaalt. 

Edu4all is een praktijkgerichte, modulaire methode voor de beroepsgerichte programma’s van het vmbo. De eindtermen van het programma Economie en Ondernemen zijn met deze methode volledig gedekt.

Edu4all Horeca, Bakkerij en Recreatie

Met Edu4all Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) biedt u leerlingen een oriëntatie op de werkvelden van Horeca, Bakkerij en Recreatie. Edu4all HBR biedt lesmateriaal voor het profielvak en de keuzevakken binnen het profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie. Met deze methode oriënteert en bereidt de leerling zich op praktische wijze voor op zijn toekomst.

Het lesmateriaal
Het lesmateriaal van Edu4all HBR bestaat uit werkboeken voor de profiel- en keuzevakken. Per profielmodule of keuzevak zijn er twee werkboeken beschikbaar met 48 lesuren aan lesstof. Alle bronnen die de leerling nodig heeft staan op de leerlingenwebsite. Daarnaast is er een optioneel bronnenboek beschikbaar. Dit is inclusief
uitgebreide receptenbank voor keuken en bakkerij en fims met kook- en baktechnieken. Daarnaast zijn er afwisselende, optionele praktijkopdrachten voor alle profielmodules beschikbaar. U als docent bepaalt.

Edu4all is een praktijkgerichte, modulaire methode voor de beroepsgerichte programma’s van het vmbo. De eindtermen van het programma Horeca, Bakkerij en Recreatie zijn met deze methode volledig gedekt.

Titeloverzichten Voortgezet onderwijs

 

Edu4all

 • Edu4all E&O voor Economie en Ondernemen (alle profiel- en keuzevakken)
 • Edu4all HBR voor Horeca, Bakkerij en Recreatie (alle profiel- en keuzevakken)
 • Edu4all BWI voor Bouwen, Wonen en Interieur (alle profielvakken)
 • Edu4all PIE voor Produceren, Installeren en Energie (alle profielvakken)
 • Edu4all Z&W voor Zorg en Welzijn (alle profiel- en keuzevakken)
 • Edu4all DP voor Dienstverlening en Producten (alle profiel- en keuzevakken)

 • Edu4all LOB voor Loopbaanoriëntatie- en begeleiding voor alle vier leerwegen (tl,gl, kb en bb)

 

StruX

 

Loopbaandossier

Met de invoering van de vernieuwing VMBO komt LOB , met als uitgangspunt de 5 loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers, in de kern van de schoolloopbaan van de leerling. Niet alleen komt dit tot uiting in de vernieuwde profielen in de bovenbouw, maar LOB zal een belangrijk onderdeel worden in de gehele loopbaan van de leerling van leerjaar 1 t/m 4 in elk vak/leergebied.

De leerling doet overal ervaringen op, zowel binnen de school als daarbuiten. Deze ervaringen zijn van invloed op de levensloopbaan van de leerling. De leerling toont door het samenstellen van een loopbaandossier aan, welke betekenisvolle ervaringen er zijn opgedaan, in welke volgorde en met welke gevolgen voor zijn of haar loopbaantraject. Dat loopbaandossier zal steeds vaker een digitale map zijn, bijvoorbeeld in een schooladministratiesysteem, of een digitaal portfolioproduct. Prints of geschreven teksten kunnen echter ook nog steeds een papieren loopbaandossier vormen. Soms vormt het loopbaandossier een onderdeel van het Plusdocument, dat scholen vanaf schooljaar 2015-2016 aan hun leerlingen zullen verstrekken bij het verlaten van de school. Het loopbaandossier vormt de bewijsvoering van de LOB-ontwikkellijn die een leerling heeft gemaakt.

Met Edu4all LOB kan de leerling het loopbaandossier vullen door middel van:

 • Ervaringen uit de afgeronde projecten uit de serie Ik Kies! en Ik Verken!
 • Projectresultaten/projecteindproducten 
 • Opbrengsten van vragenlijsten en testen
 • Loopbaanlogboeken van projecten Edu4all LOB
 • Bewijzen van loopbaanreflectiegesprekken
 • Inzichten en vervolgstappen vanuit de loopbaanreflectiegesprekken
 • Edu4all LOB-voortgangscertificaten

In een loopbaanreflectiegesprek wordt de leerling bevraagd over allerlei ervaringen, op school en daar buiten. De leerling leert daarop te reflecteren en verbindt er een vervolgstap aan.

Een omdat aandacht voor LOB werkt, sluit het materiaal voor de vmbo profielen van Edu4all hier naadloos op aan. LOB is een geïntegreerd onderdeel in de profielen en geeft leerlingen de mogelijkheid het loopbaandossier, en daarmee de vijf loopbaan-compententies verder te ontwikkelen. Met Edu4all materiaal voor de profielen van Z&W, E&O, D&P, PIE, BWI en HBR kan de leerling het loopbaandossier nog verder vullen door middel van:

 • Ervaringen uit de afgeronde werkboeken Edu4all
 • Bewijzen van specifieke opdrachten
 • Loopbaanlogboeken van werkboeken Edu4all
 • Bewijzen van loopbaanreflectiegesprekken
 • Inzichten en vervolgstappen vanuit de loopbaanreflectiegesprekken
 • Edu4all profielvakmodule-certificaten
 • Edu4all keuzevak-certificaten

Catalogi 2016

Het wordt een spannend jaar, schooljaar 2016–2017. Een jaar waarin veel gaat veranderen. Nieuwe kwalificatiedossiers, nieuwe beroepsgerichte programma's, voor het eerst aan de slag met keuzedelen en keuzevakken en het selecteren van de juiste leermiddelen. Misschien speelt de vraag ook nog of uw school deze leermiddelen digitaal of op papier wil gaan aanbieden. Kortom, veel mogelijkheden.

Gelukkig staat u er niet alleen voor. Wij bewandelen samen met u de weg naar nieuwe leermiddelen, geschikte keuzedelen/vakken en adaptief leren. Waarin u de snelheid bepaalt. We helpen u waar we kunnen. 

Andersom heeft u ons geholpen bij belangrijke keuzes die wij moesten maken. Met velen van u zijn we in gesprek gegaan over de nieuwe leermiddelen die in deze catalogus staan.Via panelgesprekken en enquêtes is het lesmateriaal meerdere malen getoetst met het onderwijs. Directeur Jannes Hessels: "Ik kan met trots zeggen dat de nieuwe generatie leermiddelen nu zo goed als klaar is. Klaar voor de nieuwe kwalificatiedossiers. Klaar voor u en uw studenten." 

Catalogus aanvragen
Bekijk de nieuwe catalogi direct online door op onderstaande afbeeldingen te klikken. Of vraag een exemplaar aan via onze klantenservice.

 

 

Samenwerkingspartners 

Voor LOB is meer nodig dan alleen lesmateriaal. Goed LOB is behalve integratie van LOB in de lessen van alle beroepsgerichte profielvakken een visie van de school. LOB is van grijs naar groen vmbo kunnen overstappen en omgekeerd. LOB is de juiste waardering koppelen aan stages. LOB is docenten leren om goede loopbaanreflectiegesprekken te hebben enzovoort! Dat kan Edu’Actief niet alleen organiseren en doen. Daarom zijn samenwerkingspartners gezocht om een turn-key aanbod op het gebied van LOB aan scholen aan te kunnen bieden.


LDC Business

Al 25 jaar ontwikkelt LDC vragenlijsten en tests voor het onderwijs, bedrijfsleven en overheid.
LDC geeft hiermee richting aan het keuzeproces van scholieren, studenten, werkenden en werkzoekenden. Er is binnen dit keuzeproces een voortdurende wisselwerking tussen de “interne dialoog” en “externe dialoog”: de vertaling tussen enerzijds ‘wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik’ en anderzijds de externe opleidings- en arbeidsmarkt; wat kan er?
www.ldc.nl 

Loopbaangroep

Loopbaangroep versterkt loopbanen. Het is een initiatief van Prof. Dr. Marinka Kuijpers, grondlegger van de loopbaancompetenties. Loopbaangroep ontwikkelt mensen die als loopbaanbegeleider beter in staat willen zijn de loopbaan-‘kracht’ van anderen te versterken (bijv. mentoren, decanen, school- en teamleiders).

De trainers van Loopbaangroep hebben ruim 1300 leerlingbegeleiders van 80 verschillende onderwijsinstellingen getraind in dit gedachtegoed. Dat doen ze door methoden in te zetten die zich hebben bewezen in de wetenschap en praktijk. Training & coaching worden daarbij verzorgd door gecertificeerde, ervaren trainers. Alle trainers, trainingen en producten zijn persoonlijk gevalideerd door Marinka Kuijpers.
www.Loopbaangroep.nl

Wijzer in geldzaken

Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform.
www.wijzeringeldzaken.nl

 

Edu4all LOB

LOB, vmbo leerjaar 1 - 4, alle leerwegen

Wij maken werk van LOB! Dit doen we met de specifieke LOB methode, Edu4all LOB. Edu4all LOB vormt een doorlopende LOB- ontwikkellijn voor vier leerjaren binnen alle leerwegen van de nieuwe profielen van het vmbo. Edu4all LOB biedt een digitale oplossing aan voor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het vmbo. Zo wordt de ontwikkeling van LOB  op maat mogelijk gemaakt. U kiest welke elementen u uw leerlingen wilt aanreiken. Daarnaast kan ook gemakkelijk eigen lesmateriaal worden geïntegreerd.

De leerlingen werken met dit digitaal pakket aan:
a. bewuste keuze maken op alle schakelmomenten in hun schoolloopbaan
b. de ontwikkeling van de vijf loopbaancompetenties
c. zelfstandigheid ten aanzien van het eigenaarschap van eigen loopbaanproces 

Edu4all LOB is praktijknabij door generieke arbeidsvaardigheden en specifieke 21eeuwse vaardigheden. Zowel het leren kiezen als het daadwerkelijk maken van keuzes, vinden plaats in die betekenisvolle en praktijknabije leeromgeving. Alle aangeboden vakkennis en verwerkingsopdrachten van de beroepspraktijk staan ten dienste van het ontwikkelen van de vijf loopbaancompetenties.

Edu4all LOB-materialen
De Edu4all LOB-materialen zijn op veel manieren te gebruiken:

 • binnenschools leren
 • buitenschools leren (contact met bedrijfsleven, thuis etc.)
 • integratie binnen verschillende AVO vakken, leergebieden, projectweken naast het beroepsgerichte vak 

Daarnaast bevat Edu4all LOB een geïntegreerde online toolbox met vragenlijsten en testen voor leerlingen. Alle aangeboden opdrachten en testen staan in sterke relatie met de actualiteit van werk in de regio en aansluiting op de mbo opleidingsdomeinen. Om ouderbetrokkenheid te versterken is er een eigen leereenheid ontwikkeld om dit stevig neer te zetten, en ouders te informeren en te betrekken bij het loopbaanproces van hun kind. Tot slot is er voor alle stagevormen een leereenheid, die een specifieke LOB-aansluiting geeft tussen de stage en de loopbaanontwikkeling van de leerling.

Resultaten van de projecten, de gemaakte loopbaanlogboekdelen, vragenlijsten en testresultaten en gemaakte keuzes en inzichten die blijken in loopbaangesprekken vormen certificaten. De certificaten vormen samen het loopbaandossier van de leerling.

Edu4all 
Edu4all LOB is nauw verwant aan de profielgerichte methodes van Edu4all die in de bovenbouw door veel vmbo’s worden ingezet. In Edu4all LOB wordt gebruik gemaakt van beroepsnabije opdrachten en omgekeerd wordt in het Edu4all-materiaal voor de profielen gebruik gemaakt van LOB-opdrachten. Door beide methodes te gebruiken kunnen de producten elkaar versterken. Zowel op het gebied van LOB als op het gebied van voorbereidend beroepsonderwijs. De methodes zijn echter ook goed los van elkaar inzetbaar.

Titeloverzicht 

Nieuwsbrieven
Regelmatig wordt er een nieuwsbrief verstuurd over Edu4all LOB. Hieronder vindt u de verstuurde nieuwsbrieven van de afgelopen periode op een rij.

Juridischjuist.info

Een juridisch dienstverlener kent wetten, regels en procedures en past ze toe in de praktijk. Daar komen veel administratieve taken bij kijken. Met de methode Juridischjuist.info leert uw student alle ins- en outs van het juridische beroep. Juridischjuist.info is in te zetten binnen de mbo-opleidingen Juridisch-administratief dienstverlener en Medewerker human resource management niveau 4 en voldoet aan het nieuwe kwalificatiedossier Juridisch Administratieve Beroepen.

In het kort

 • heldere uitleg op basis van wetgeving en jurisprudentie
 • grote hoeveelheid aan kennis-, toepassings- en inzichtvragen
 • oefentoets per module
 • inclusief docentenmateriaal als uitgebreide handleidingen, studiewijzers en verantwoordingsdocumenten
 • beschikbaar op papier + digitaal of geheel digitaal via Edu’Bieb en 24boost.
Het lesmateriaal
Elke module van Juridischjuist.info gaat in op een specifiek rechtsgebied. In het materiaal staat wetgeving en, in afgeslankte vorm, jurisprudentie centraal. Naast de leerdoelen en de theorie bestaat elk hoofdstuk uit een begrippenlijst, een samenvatting en opdrachten, zoals een eindcasus. Op de bijbehorende methodesite www.juridischjuist.info zijn er nog extra meerkeuzevragen, inzicht- en toepassingsopdrachten waarmee uw student zich de theorie nog beter eigen kan maken.

Oefentoetsen per module
Bij Juridischjuist.info zijn per module oefentoetsen ontwikkeld op het niveau van de examens van SPL. Bij deze toetsen zijn voor de docent uitgebreide antwoordmodellen en verantwoordingsdocumenten beschikbaar.

 

Overzicht keuzedelen Edu'Actief

Keuzedelen verrijken het mbo-diploma. Hiermee staan jongeren straks sterker op de arbeidsmarkt. Edu'Actief ondersteunt dit initiatief en ontwikkelt enorm veel keuzedelen voor allerlei mbo-opleidingen. Download het overzicht met alle keuzedelen om te zien welke u vandaag al kunt bestellen, en welke in de komende maanden beschikbaar worden.

Direct bestellen?
Keuzedelen op papier kunt u direct bestellen via onze webshop. Wilt u liever digitaal lesmateriaal via 24boost? Neem dan eerst contact op met één van onze accountmanagers. Zij kunnen u een demo-account aanbieden of helpen een 24boost-omgeving in te richten voor uw school.

 

Kwalificaties keuzedelen
De keuzedelen die Edu’Actief ontwikkelt is gebaseerd op de huidige lijsten met keuzedelen op www.s-bb.nl. In onze webshop en in het overzicht met keuzedelen is bij ieder keuzedeel is aangegeven bij welk kwalificatiedossier het hoort en aan welke kwalificatie het gekoppeld is. Tevens staat de betreffende code van het keuzedeel vermeld, het aantal SBU dat voor het keuzedeel staat en het crebonummer van het kwalificatiedossier. Bij keuzedelen waar nog geen code, kwalificatie en crebo staat vermeld, gaat het om keuzedelen die nog niet gekoppeld zijn aan een kwalificatie of om keuzedelen die nog in ontwikkeling zijn.

Dit zijn de 20 meest aangeboden keuzedelen

'Voorbereiding hbo’ is het vaakst opgenomen in het aanbod van keuzedelen bij mbo-opleidingen. Dat blijkt uit het rapport Eerste inzichten in het aanbod van keuzedelen van Herziening MBO. Het rapport geeft een eerste beeld van hoe scholen in deze eerste opstartende fase omgaan met de mogelijkheden rondom keuzedelen.

440 keer aangeboden
Het populaire keuzedeel om studenten voor te bereiden op het hbo is 440 keer in het aanbod bij een opleiding opgenomen. De overige 19 keuzedelen worden variërend tussen de 438 en 104 keer aangeboden. In de lijst staan opvallend veel keuzedelen die voor een brede groep studenten interessant kunnen zijn, bijvoorbeeld de keuzedelen over duurzaamheid, ondernemen en digitale vaardigheden.

Top 20
Dit is de hele top 20 van meest aangeboden keuzedelen op dit moment:

 1. Voorbereiding hbo
 2. Engels in de beroepscontext A2
 3. Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
 4. Duits in de beroepscontext A2
 5. Oriëntatie op ondernemerschap
 6. Ondernemerschap mbo
 7. Duurzaamheid in het beroep C
 8. Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)
 9. Duurzaamheid in het beroep B
 10. Duurzaamheid in het beroep D
 11. Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit
 12. Digitale vaardigheden basis
 13. Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit
 14. Duits in de beroepscontext B1
 15. Internationaal II: werken in het buitenland
 16. Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3
 17. Verrijking leervaardigheden
 18. Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4
 19. Digitale vaardigheden gevorderd
 20. Rekenen 3F

Keuzedelen: een verrijking van de kwalificatie

In de herziene kwalificatiestructuur 2016 is sprake van kwalificaties (basisdeel en profieldeel) en van keuzedelen. Het is een nieuw onderdeel binnen een mbo-opleiding die de kwalificatie verrijken. Keuzedelen zijn ontstaan omdat het bedrijfsleven vraagt om studenten die beschikken over actuele kennis. Om die reden kunnen keuzedelen flexibel worden ingezet.75 keuzedelen Edu'Actief

Edu'Actief helpt studenten hun mbo-opleiding te verrijken met diverse keuzedelen. In schooljaar 2016-2017 worden 75 verschillende keuzedelen ontwikkeld. Door vroegtijdig onderzoek te doen en sessies te beleggen met directies, opleidingsmanagers, beleids- en onderwijsadviseurs van mbo-instellingen en externe experts en onderwijsdeskundigen, is er een gezamenlijke visie ontwikkeld.

Kenmerken keuzedelen Edu'Actief

Dit betekent dat onze keuzedelen altijd:

 • actueel zijn en aansluiten op de beroepspraktijk
 • beroepsecht zijn ingestoken en daardoor motiverend en uitdagend
 • opgezet zijn als robuuste projectopdrachten gekoppeld aan compacte bronnen
 • te verrijken door docenten en bedrijven met eigen bronnen en kennis
 • gericht zijn op het ontwikkelen van 21st century skills
 • digitaal (via 24boost) én op papier verkrijgbaar zijn

Maak ook uw eigen lesmateriaal voor keuzedelen

Edu'Actief ontwikkelt een format voor de ontwikkeling van keuzedelen. Hierin wordt uitgegaan van de vierslag: motiveren, uitdagen, inspireren en waarderen. Met dit format kunnen ook scholen en bedrijven zelf keuzedelen ontwikkelen. Zo maken we samen werk van onderwijs.

Meer informatie

Wilt u meer weten over keuzedelen en over hoe wij de keuzedelen opzetten? Neem dan contact met ons op via 0522 235 235 of het contactformulier.

Of kijk op:

Financieel.info

Deskundigheid staat voorop bij opleidingen in de financiële sector. Met Financieel.info heeft u de zekerheid dat uw studenten de juiste kennis en vaardigheden opdoen voor ze bij een bedrijf aan de slag gaan. Financieel.info is in te zetten binnen de mbo-opleidingen Financieel administratieve beroepen voor niveau 3 en 4.
Het lesmateriaal
De theorie en opdrachten van Financieel.info zijn afgestemd op de toetsmatrijzen van Stichting Praktijkleren. Elk boek wordt online ondersteund met extra oefenmateriaal voor uw student. Met behulp van multimedia worden de belangrijkste zogenaamde zachte competenties, zoals houding en gedrag, onder de aandacht gebracht en behandeld. Daarnaast zijn er financiële applicaties, praktijkgerichte cases en actualiteiten in de lesstof geïntegreerd om uw student goed voor te bereiden op zijn financiële baan. 

Bent u benieuwd naar de inhoud van Financieel.info? Bekijk dan de inkijkexemplaren per titel in onze webshop. Op het titeloverzicht vindt u per opleiding de titels en ISBN's.

Proefpakket Sportitude

Bedankt voor uw interesse in Sportitude. Het proefpakket bestaat uit pagina's van de volgende titel:

 • Van houding naar beroepshouding

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Proefpakket mbo Juridisch

Bedankt voor uw interesse in mbo Juridisch. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de titel:

 • Juridische Beroepsvorming

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Juridische Beroepsvorming


Catalogus mbo Juridisch 2015/2016


Mbo Juridisch

De uitgaven in de reeks Juridische bronnenboeken zijn in te zetten binnen de opleidingen Zakelijke Dienstverlening, Openbaar bestuur, Personeel en Arbeid en Sociale zekerheid. 

De uitgaven hebben het karakter van een bronnenboek, waarbij de leerstof zo is geschreven dat uw studenten het boek zowel zelfstandig als onder begeleiding kunnen bestuderen. Om de leerstof zo praktisch mogelijk te maken is ieder onderwerp eerst vanuit de praktijk benaderd, om pas daarna over te gaan naar de theorie. De bronnenboeken kunnen heel goed worden gebruikt als naslagwerk tijdens een stage of bij het maken van opdrachten tijdens praktijksimulaties. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met vragen en opdrachten, die de student in staat stelt te controleren of hij de stof op toepassingsniveau beheerst. Iedere uitgave in de reeks wordt ondersteund door een website met extra oefenmateriaal, aanvullende documenten en een laagdrempelig studentvolgsysteem. Voor u als docent is er per titel een docentenhandleiding. En daarnaast een duidelijke conversietabel van toetstermen van SPL naar de methode.

De bronnenboeken zijn beschikbaar op papier maar ook digitaal in te zetten via de Edu'Bieb.

Het aanbod van de methodes Angerenstein bestaat uit mbo-lesmateriaal voor:

De methodes Angerenstein Welzijn en Angerenstein Sport en bewegen zijn gebaseerd op het kwalificatiedossier van 2016. 

Sportitude

Sportitude is de nieuwe methode voor leerlingen die het schoolexamenvak LO2 volgen in de bovenbouw van het vmbo TL/GL. De basis van de methode ligt in de ontwikkeling van de houding van de LO2-leerling, naar een beroepshouding.

Flexibel inzetbaar
LO2 is een praktijkvak. De theorie uit het boek is bedoeld als verdieping bij de opdrachten die digitaal worden aangeboden. Vanuit deze opdrachten wordt gekeken welke informatie de leerling nodig heeft om de opdracht te realiseren. Hoewel de methode logisch is opgebouwd, heeft u de mogelijkheid een onderwerp naar eigen inzicht aan te bieden op een moment dat het bij uw vakwerkplan en PTA past.

Digitale ondersteuning
Sportitude wordt digitaal ondersteund door de website www.sportitude.nl. Leerlingen krijgen door middel van een licentie uit het theorieboek toegang tot het leerlingendeel. Hier staan de opdrachten en alle benodigdheden die nodig zijn voor de opdrachten.

Op het docentengedeelte staat onder andere de handleiding van de methode met ideeën voor didactische werkvormen, PowerPoint-presentaties voor de lessen, een toetsenbank en een toetshandleiding. Het docentenmateriaal is gratis beschikbaar, hiervoor vraagt u een docententoegang aan via edu-actief.nl.

Het theorieboek van Sportitude (ISBN 978 90 3722 640 9) is vanaf schooljaar 2015-2016 beschikbaar. 

 

 

Edu'Actief besteedt steeds meer aandacht aan multimedia. Goed gebruik van multimedia leidt namelijk tot een verbeterd leerrendement. En het maakt leren ook leuker! Daarom informeren we u graag over de kennisquiz. De kennisquiz is ook als online quiz te spelen! Een uitdagende werkvorm voor uw studenten!

Lees meer: inORDE - Online kennisquiz

SVPB examens (plus extra oefenopdrachten)
In december 2014 publiceerde SVPB een overzicht met minder goed scorende exameneisen. De kwaliteit van de antwoorden op deze examenvragen was niet toereikend. Edu'Actief heeft een toelichting opgevraagd bij SVPB en voor zowel Beveiliger 2 als Coördinator Beveiliging een uitgebreid overzicht samengesteld.

Per slecht scorende exameneis staat aangegeven waar studenten specifiek de fout ingaan. Edu'Actief heeft hiervoor extra opdrachten ontwikkeld voor uw student waarmee ze de stof nog beter kunnen leren. In het overzicht staat aangegeven welke opdracht van toepassing is.

Voor Beveiliger 2


Voor Coördinator Beveiliging


Documenten voor docenten


Feedback gewenst

Is het overzicht nuttig voor u als docent en zijn de extra opdrachten waardevol? Heeft u aanvullende ideeën? Laat het ons weten via het contactformulier.

Tendens Ondernemer Horeca

Uw student heeft het diploma Manager/ondernemer horeca behaald... en dan? Bij leidinggeven aan een bedrijf of vestiging komt veel kijken. Naast aandacht voor kennis is er daarom in het lesmateriaal van Tendens Ondernemer Horeca veel aandacht voor de beroepscompetenties. Kenmerkend voor de methode zijn de specifieke beroepssituaties, waarin de praktijk centraal staat. Door samenwerking met de professionele praktijk krijgt uw student een goed beeld van zijn toekomstige werkomgeving en worden de juiste kennis, vaardigheden en gedrag geleerd.

Elke beroepssituatie wordt uitgewerkt in werkboeken (GOE’s) met een vaste opbouw:

 • Oriëntatie
 • Nulmeting: Wat weet en kan de student al 
 • Planningsformulier
 • Opdrachten (mix van kennis, toepassing en inzicht)
 • Toets 
 • Evaluatie en reflectie

Vanuit het werkboek wordt verwezen naar specifieke onderdelen in het theorieboek. Hierin wordt de theorie behandeld. De theorieboeken zijn ook los inzetbaar als naslagwerk.


Methodewebsite

Voor de student en voor u als docent is er de methodewebsite www.tendens-oh.nl. Vanaf die website hebben uw studenten toegang tot de digitale ondersteuning behorend bij de opdrachten en specifieke multimedia opdrachten.

Docentenmateriaal
De methode Tendens Ondernemer Horeca is niet alleen voor uw student een complete methode maar ook voor u als docent. Er worden verantwoordingsdocumenten, handleidingen, antwoordmodellen, toetsen en beoordelingsformulieren aangeboden via de methodewebsite.


Digitaal, op papier of een combinatie

Tendens Ondernemer Horeca is op papier en digitaal beschikbaar. Zo kunt u zelf kiezen of u digitaal, deels digitaal of via boeken les gaat geven.

Tendens Facilitair

De werkomgevingen waarin uw student straks aan het werk gaat lopen erg uiteen. Belangrijk is dat uw student in alle omgevingen in zijn kracht kan staan. Binnen de methode Tendens Facilitair staat de praktijk centraal. Kenmerkend voor de methode zijn de specifieke beroepssituaties. Door samenwerking met de professionele praktijk krijgt uw student een goed beeld van zijn toekomstige werkomgeving en worden de juiste kennis, vaardigheden en gedrag geleerd.

Elke beroepssituatie wordt uitgewerkt in werkboeken (GOE’s) met een vaste opbouw:

 • Oriëntatie
 • Nulmeting: Wat weet en kan de student al 
 • Planningsformulier
 • Opdrachten (mix van kennis, toepassing en inzicht)
 • Toets
 • Evaluatie en reflectie

Vanuit het werkboek wordt verwezen naar specifieke onderdelen in een theorieboek. Hierin wordt de theorie behandeld.


Methodewebsite

Voor de student en voor u als docent is er de methodewebsite www.tendensfacilitair.nl. Vanaf die website hebben uw studenten toegang tot de opdrachten, materialen die behoren bij de opdrachten en specifieke multimedia opdrachten.

Docentenmateriaal
De methode Tendens Facilitair is niet alleen voor uw student een complete methode maar ook voor u als docent. Er worden verantwoordingsdocumenten, handleidingen, antwoordmodellen, toetsen en beoordelingsformulieren aangeboden via de methodewebsite.


Digitaal, op papier of een combinatie

Tendens Facilitair is op papier en digitaal beschikbaar. Zo kunt u zelf kiezen of u digitaal, deels digitaal of via boeken les gaat geven.

Tendens Bediening

In de horeca staat service en dienstverlening hoog in het vaandel. Uw student moet weten hoe hij gasten informeert en adviseert. Kenmerkend voor de methode Tendens Bediening zijn de specifieke beroepssituaties. De praktijk staat dus centraal. Door samenwerking met de professionele praktijk krijgt uw student een goed beeld van zijn toekomstige werkomgeving en worden de juiste kennis, vaardigheden en gedrag geleerd.

Elke beroepssituatie wordt uitgewerkt in werkboeken (GOE’s) met een vaste opbouw:

 • Oriëntatie
 • Nulmeting: Wat weet en kan de student al 
 • Planningsformulier
 • Opdrachten (mix van kennis, toepassing en inzicht)
 • Toets
 • Evaluatie en reflectie

Vanuit het werkboek wordt verwezen naar specifieke onderdelen in een theorieboek. Hierin wordt de theorie behandeld.

Methodewebsite

Voor de student en voor u als docent is er de methodewebsite www.tendensbediening.nl. Vanaf die website hebben uw studenten toegang tot de digitale ondersteuning behorend bij de opdrachten en specifieke multimedia opdrachten.

Docentenmateriaal
De methode Tendens Bediening is niet alleen voor uw student een complete methode maar ook voor u als docent. Er worden verantwoordingsdocumenten, handleidingen, antwoordmodellen, (herziene) toetsen en beoordelingsformulieren aangeboden via de methodewebsite.


Digitaal, op papier of een combinatie

Tendens Bediening komt op papier en digitaal beschikbaar. Zo kunt u zelf kiezen of u digitaal, deels digitaal of via boeken les gaat geven.

Tendens Keuken

Met Tendens Keuken bereidt u uw student voor om aan het werk te gaan in de horeca of in een instellingskeuken. Tendens Keuken is de methode voor de mbo-opleidingen Kok, Zelfstandig werkend kok, Leidinggevende keuken en Gespecialiseerd kok. Kenmerkend voor het Tendens concept zijn de specifieke beroepssituaties. De praktijk staat dus centraal. Door samenwerking met de professionele praktijk krijgt uw student een goed beeld van zijn toekomstige werkomgeving en worden de juiste kennis, vaardigheden en gedrag geleerd.

Elke beroepssituatie is uitgewerkt in werkboeken (GOE’s) met een vaste opbouw:

 • Oriëntatie
 • Nulmeting: Wat weet en kan de student al 
 • Planningsformulier
 • Opdrachten (mix van kennis, toepassing en inzicht)
 • Toets
 • Evaluatie en reflectie

Vanuit het werkboek wordt verwezen naar specifieke onderdelen in een theorieboek. Hierin wordt de theorie behandeld.Methodewebsite

Voor de student en voor u als docent is er de methodewebsite www.tendenskeuken.nl. Vanaf die website hebben uw studenten toegang tot de digitale ondersteuning behorend bij de opdrachten en specifieke multimedia opdrachten.

Docentenmateriaal
De methode Tendens Keuken is niet alleen voor uw student een complete methode maar ook voor u als docent. Er worden verantwoordingsdocumenten, handleidingen, antwoordmodellen, (herziene) toetsen en beoordelingsformulieren aangeboden via de methodewebsite.


Digitaal, op papier of een combinatie

Tendens Keuken komt op papier en digitaal beschikbaar. Zo kunt u zelf kiezen of u digitaal, deels digitaal of via boeken les gaat geven.

Secretarieel.info

De methode Secretarieel.info sluit een-op-een aan bij de praktijkopdrachten/projecten van Stichting Praktijkleren. Secretarieel.info wordt aangeboden in het digitale leerplatform 24boost en voor alle 18 werkprocessen uit het kwalificatiedossier (basisdeel/profieldeel) is theorie ontwikkeld met verwerkingsopdrachten. In de theorie en in de verwerkingsopdrachten is gebruik gemaakt van moderne multimedia zoals beeldanimaties, geluidsopnamen en filmmateriaal. Via het webportal van Stichting Praktijkleren is een rechtstreekse koppeling met de content ook mogelijk gemaakt voor studenten. 

Binnen de theorie is gebruik gemaakt van twee soorten bronnen. Naast specifieke Vakkennis bronnen wordt in de methode gebruik gemaakt van Beter werken bronnen. Met de Beter werken bronnen wordt expliciet aandacht besteed aan het gedrag en de houding van de toekomstige werknemer. De Beter werken bronnen gaan onder andere in op prioriteiten stellen, samenwerken, omgaan met vertrouwelijke informatie, conflicthantering en feedback geven. Wilt u weten in hoeverre uw student vooraf de te behandelen theorie al beheerst? Maak dan gebruik van de nulmeting. Naast de theorie en verwerkingsopdrachten zijn er keuzedelen ontwikkeld.  Actualiteit gegarandeerd

Secretarieel.info bieden we aan inclusief toegang tot Vakbase van Vakmedianet en het digitale magazine Management Support. Het magazine, dat maandelijks online verschijnt, bevat een grote hoeveelheid aan actualiteit. Elke maand worden bij de artikelen uit het magazine verwerkingsopdrachten aangeboden. Deze opdrachten staan integraal in de leeromgeving 24boost. 

Vakbase wordt gebruikt als bron bij verschillende opdrachten binnen Secretarieel.info. Door deze integrale koppeling binnen de methode krijgt uw student een nog beter en actueler beeld van zijn toekomstige werkomgeving en worden de juiste kennis, vaardigheden en gedrag geleerd.


Docentenmateriaal

Bij Secretarieel.info ontvangt u als klant extra materiaal dat de nodige ondersteuning geeft bij het lesgeven. Zo treft u op het leerplatform, in de docentenomgeving, alle beschikbare digitale toetsen en antwoorden als apart pdf per leereenheid aan. Ook alle uitwerkingen zijn per leereenheid als los pdf in te zien en eventueel te printen. Naast deze gratis ondersteuning zijn er tegen betaling twee speciale Servicepakketten voor docenten beschikbaar, één voor het Basisdeel en één voor het Profieldeel. Deze Servicepakketten worden gezien als een absolute must om te hebben. Alles wat u nodig heeft, ook richting de Onderwijsinspectie, is in de pakketten opgenomen. Een Servicepakket bestaat uit vier onderdelen:

 • Deel 1 - Werken met Secretarieel.info
 • Deel 2 - Overzicht leerdoelen en opdrachten in Secretarieel.info
 • Deel 3 - Opdrachten per leereenheid
 • Deel 4 - Overzicht van Vakkennis bronnen en Beter werken bronnen

De Servicepakketten zijn uitsluitend te bestellen vanuit de docentenomgeving in 24boost en kosten voor het Basisdeel €45,00 en voor het Profieldeel €32,50.

Naslagwerken
Naast de twee Servicepakketten zijn er ook twee papieren Naslagwerken Secretarieel.info beschikbaar. Eén voor het Basisdeel en één voor het Profieldeel. In beide Naslagwerken zijn alle 262 tekstuele Vakkennis bronnen en Beter werken bronnen opgenomen zoals ze ook in het digitale systeem staan. Beide Naslagwerken zijn ook uitsluitend te bestellen vanuit de docentenomgeving in 24boost. Zowel uw student als uzelf kunt de Naslagwerken bestellen.

 

Tendens Toerisme en Recreatie

In de wereld van toerisme en recreatie is gastvrijheid van groot belang. Naast aandacht voor kennis is er in de methode Tendens Toerisme en Recreatie daarom in het lesmateriaal veel aandacht voor de beroepscompetenties. Kenmerkend voor het Tendens concept zijn de specifieke beroepssituaties, de praktijk staat dus centraal. Door samenwerking met de professionele praktijk krijgt uw student een goed beeld van zijn toekomstige werkomgeving en worden de juiste kennis, vaardigheden en gedrag geleerd.

Elke beroepssituatie is uitgewerkt in werkboeken met een vaste opbouw:

 • Oriëntatie
 • Nulmeting: Wat weet de student al 
 • Planningsformulier
 • Opdrachten (mix van kennis, toepassing en inzicht)
 • Toets
 • Evaluatie en reflectie

Vanuit het werkboek wordt verwezen naar specifieke onderdelen in een theorieboek. Hierin wordt de theorie behandeld.

In projecten worden verschillende beroepssituaties gecombineerd. Deze projecten worden in samenwerking met het bedrijfsleven opgesteld.


Methodewebsite

Studenten hebben toegang tot de methodewebsite www.tendens-tr.nl. Materialen die behoren bij opdrachten en specifieke multimedia opdrachten zijn eenvoudig te selecteren. Films, animaties en websites waarnaar in het theorieboek wordt verwezen zijn ook op de methodewebsite te vinden.

Docentenmateriaal
De methode Tendens Toerisme en Recreatie is niet alleen voor uw student een complete methode maar ook voor u als docent. Er worden verantwoordingsdocumenten, handleidingen, antwoordmodellen, toetsen, beoordelingsformulieren en presentaties aangeboden via de methodewebsite. Uniek is het maandelijkse actualiteitenoverzicht inclusief een uitgewerkte lesbrief. Uw lessen sluiten altijd aan op de dagelijkse praktijk.


Digitaal, op papier of een combinatie

Tendens Toerisme en Recreatie is op papier en digitaal beschikbaar. Zo kunt u zelf kiezen of u digitaal, deels digitaal of via boeken les gaat geven.

Factor-E Dienstverlening

1 augustus 2016 is de verplichte invoeringsdatum voor het kwalificatiedossier Dienstverlening. Op welke manier gaat u invulling geven aan dit dossier? Factor-E Dienstverlening kunt u inzetten voor de hele opleiding, binnen zowel het basisjaar maar ook binnen de losse profielen: Helpende zorg en welzijn, Medewerker facilitaire dienstverlening of Medewerker sport en recreatie.


Opzet Factor-E Dienstverlening

De methode bestaat uit verschillende thema's. Onderwerpen van thema's uit de basis zijn ‘Gebruik van Ruimtes, Faciliteiten en Materialen’, 'Voeding, Inkoop en Administratie' en ’Organisatie van werkzaamheden’. Elk thema bestaat uit een:

 • Cursus: theorie
  In de basisboeken wordt de theorie contextloos weergegeven. De theorie in de profielboeken is geschreven naar de context van het profiel.

 • Training: praktische vaardigheden
  Een training bestaat uit oefeningen waarmee uw studenten vaardigheden kunnen trainen. Elke training wordt afgesloten met een demonstratie, waarin uw student de aangeleerde vaardigheden laat zien.

 • Project: opdrachten
  Een project bestaat uit specifieke casussen per opleiding of uit een casus voor alle opleidingen. Het doel van een project is om te leren samenwerken, uw studenten werken dan ook in groepen aan een project.
BPV

In de online bronnenbak op www.factor-e.nl/dienstverlening vindt uw student verschillende opdrachten die hij tijdens zijn stage kan uitvoeren. Elke BPV-opdracht wordt beoordeeld op een product en op professioneel getoond gedrag (prestatie-indicatoren).Docentenmateriaal

Bij Factor-E Dienstverlening ontvangt u als klant gratis docentenmateriaal. Het docentenmateriaal geeft u de nodige ondersteuning bij het lesgeven. U kunt denken aan handleidingen bij de modules, beoordelingsformulieren en verantwoordingsdocumenten.

Met Factor-E Zorg stelt u voor uw student een eigen programma samen door middel van cursussen, trainingen en projecten. Deze modules worden aangeboden in het digitale leerplatform 24boost. Werkt u liever op papier? U kunt zelf kiezen of u digitaal, deels digitaal of met boeken les gaat geven.

Cursus
In de cursus staat de theorie centraal en leert uw student door te doen. Aan de hand van de opdrachten maakt uw student zich de theorie eigen. De afwisselende opdrachten zijn ingedeeld op kennis, toepassing en inzicht. Elke cursus bevat een instaptoets om het startniveau van de student te bepalen en eindtoetsen om te bepalen of de student zich de aangeboden theorie eigen heeft gemaakt. 

Training
Tijdens een training oefent de student de vaardigheden en handelingen die horen bij de betreffende beroepstaak. Een voorbeeld van een training is Basiszorgactiviteiten. 

Project
In een project werkt de student aan een case van een fictieve opdrachtgever, gericht op inhoud, planning en samenwerking. Tijdens het werken aan het project ontwikkelt uw student een door het werkveld gewaardeerd product, bijvoorbeeld op het gebied van vormen van kleinschalig wonen. Het project wordt vanuit de school begeleid en brengt alle beroepsaspecten samen.

BPV
In de BPV-module (op papier) vindt uw student verschillende opdrachten die hij tijdens zijn stage kan uitvoeren. Elke BPV-opdracht wordt beoordeeld op een product en op professioneel getoond gedrag (prestatie-indicatoren).

Keuzedelen
Er worden drie keuzedelen ontwikkeld die gekoppeld zijn aan de kwalificaties binnen Verzorgende IG. De onderwerpen van deze keuzedelen zullen nader worden bepaald.

Docentenmateriaal
Bij Factor-E Zorg ontvangt u als klant gratis docentenmateriaal. Het docentenmateriaal geeft u de nodige ondersteuning bij het lesgeven. U kunt denken aan handleidingen bij de modules, beoordelingsformulieren en verantwoordingsdocumenten. 

Titeloverzicht Factor-E Zorg
Studenten krijgen voor een bedrag per jaar de beschikking over alle cursussen, trainingen en projecten voor Verzorgende IG, zowel voor de basis als voor de profielen. In november 2015 zijn de eerste eenheden gereed. In het titeloverzicht kunt u zien om welke eenheden dit gaat.

Per schooljaar 2016-2017 kunt u aan de slag met alle basisonderdelen en een gedeelte van de profielen.
Wilt u schooljaar 2015-2016 al aan de slag met Factor-E Zorg? Neem dan contact met ons op via 0522 235 235 of het contactformulier voor een advies op maat.

 

Klantgericht.info

Met Klantgericht.info heeft u lesmateriaal in handen voor uw mbo Retail-studenten niveau 2, 3 en 4. Klantgericht.info biedt uw studenten afwisselende opdrachten met de daarbij behorende theorie. Deze theorie is opgedeeld in thema’s die overeenkomen met de werkprocessen uit het kwalificatiedossier. Klantgericht.info is op papier en digitaal beschikbaar. Zodat u zelf kunt kiezen of u digitaal, deels digitaal of via boeken les gaat geven.Opdrachten: het vertrekpunt voor uw student

Klantgericht.info bestaat uit thema's. Een thema van Klantgericht.info bestaat uit:

 • leerdoelen
 • oriëntatie en nulmeting
 • plannen
 • theorie
 • verdieping
 • verwerkingsopdrachten
 • evaluatie/reflectie.

De BOL- en BBL-opdrachten voor niveau 2 vindt u in de boeken achter elk hoofdstuk. De BBL-opdrachten zijn door middel van een icoon duidelijk herkenbaar. Alle opdrachten voor niveau 3 en 4 staan op de methodesite. De opdrachten zijn voor uw student het vertrekpunt. Vanuit de opdrachten verwijzen we naar de bijbehorende theorie.

-> Titeloverzicht Klantgericht.info

Met Klantgericht.info gaat uw student uiteraard ook praktisch aan de slag. Zo wordt in het thema webshop gebruik gemaakt van Shoppagina. Bij Shoppagina kan uw student heel eenvoudig een webshop beginnen. Bij dit thema zijn films ontwikkeld en opdrachten, zodat uw student een functionerende webshop leert inrichten. 

Docentenmateriaal

Bij Klantgericht.info ontvangt u als klant gratis docentenmateriaal. Dit materiaal is straks te vinden op de methodewebsite. Het docentenmateriaal geeft u de nodige ondersteuning bij het lesgeven. U kunt denken aan handleidingen bij de modules en PowerPointpresentaties. 

Edu4all aanbod 2016-2017

Vanaf 2016-2017 wordt er in het vmbo gewerkt met profiel- en keuzevakken. Leerlingen kunnen, wanneer de school dit aanbiedt, ook profieloverstijgende keuzevakken kiezen. Een mogelijkheid voor leerlingen om bij verschillende profielen te ruiken, proeven en voelen hoe daar gewerkt wordt. De ervaringen die zij opdoen, kunnen door middel van LOB betekenisvol gemaakt worden. Het volgen van keuzevakken op verschillende afdelingen kan de leerling helpen zich goed te oriënteren op de mogelijkheden in de toekomst, zoals zijn vervolgopleiding.

Om mogelijkheden van deze nieuwe structuur in het vmbo optimaal te benutten, ontwikkelt Edu’Actief een samenhangend aanbod van lesmaterialen voor verschillende profielen onder de naam Edu4all.

Aanbod (in folio, digitaal of een combinatie daarvan)

 • Edu4all E&O voor Economie en Ondernemen (alle profiel- en keuzevakken)
 • Edu4all HBR voor Horeca, Bakkerij en Recreatie (alle profiel- en keuzevakken)
 • Edu4all BWI voor Bouwen, Wonen en Interieur (alle profielvakken)
 • Edu4all PIE voor Produceren, Installeren en Energie (alle profielvakken)
 • Edu4all Z&W voor Zorg en Welzijn (alle profiel- en keuzevakken)
 • Edu4all DP voor Dienstverlening en Producten (alle profiel- en keuzevakken)

 • Edu4all LOB voor Loopbaanoriëntatie- en begeleiding voor alle vier leerwegen (tl,gl, kb en bb)

Klik op bovenstaande linkjes voor de titeloverzichten per profiel. 

Wat is Edu4all?

Visie


Methode opbouw

 • werkboeken voor de profielvakken (48 lesuren van 50 minuten)
 • bronnenboek voor elk profielvak
 • leerlingensite met ondersteunende materialen (o.a. tekstbronnen, interactieve opdrachten, beeldwoordenboek, films, weblinks, overige bronnen)
 • docentensite met ondersteunende materialen (o.a. handleidingen, antwoordmodellen, verantwoordingsdocumenten, toetsen)

Herkenbaar Edu4all

 • beroepspraktijk centraal > uitgebreide oriëntatie op branche, beroep en werkplek
 • naadloze koppeling tussen kennis, vaardigheden en houding
 • tempo- en niveaudifferentiatie (BB, KB en GL) in elk werkboek
 • structuur voor docent en leerling door herkenbare opbouw en onderdelen in alle werkboeken
 • alle LOB-competenties komen in een werkboek aan bod
 • gelijke omvang in uren van de werkboeken > makkelijk arrangeren van leerroutes

Ook in ontwikkeling
Edu4all LOB - Verkenning voor alle profielen, begeleiding bij alle vmbo keuzes en ontwikkelen loopbaancompetenties. Voor leerjaar 1 tot en met 4 van alle vier leerwegen (bb, kb, gl en tl). 

Verschijningsvorm Edu4all

Al het lesmateriaal van de nieuwe methode Edu4all is zowel op papier en digitaal beschikbaar. Het digitale Edu4all materiaal komt beschikbaar in de Edu’Bieb.

Digitaal leer-/werkboek in de Edu'Bieb
Edu'Bieb is een applicatie (app) waarin digitale leer-/werkboeken van Edu'Actief kunnen worden gedownload. Maar wat is nu een digitaal leerboek?

Een digitaal leerboek is de digitale versie van een regulier folioboek, met extra mogelijkheden.

Leerlingen kunnen:

 • aantekeningen maken
 • antwoorden invullen
 • teksten markeren
 • multimedia toevoegen
 • notities toevoegen
 • antwoorden delen met docenten

Aanschaf Edu4all
U heeft straks de mogelijkheid om losse titels van Edu4all aan te schaffen of te kiezen voor een digitale bundel. Een bundel bevat alle Edu4all werkboeken.

BundelISBN Edu'BiebPrijs
Bundel Edu4all 978 90 3722 514 3 € 114,50Titeloverzichten

 

Ina Thoonsen zal uitgebreid ingaan op ‘de doelgroep’ van entree. Ina stelt vragen en biedt mogelijke antwoorden op het gebeid van de overgang van AKA naar entree; Hoe drempelloos is drempelloos? Hoe zit het met de leerbaarheid? Wat is de waarde van een diploma? Welke valkuilen kom je tegen bij de organisatie van entree? Kortom: we gaan gezamenlijke op zoektocht naar de organisatie rondom de entree-leerling.

Over de spreker
Ina Thoonsen werkt onder haar motto: ‘gezien, gehoord, gekend worden’. De rode draad in haar carrière is het werken met jongeren die buiten het maaiveld vallen. Via kinderopvang en het werken met hoogbegaafden, is Ina in 2000 gevraagd om bij het ROC Nijmegen te komen werken. Al jaren werkt zij als ontwikkelaar en intaker. Eerst bij de voorloper van de AKA, daarna AKA en nu houdt zij zich bezig met de intake/aanname van de entreeopleiding. Daarnaast is zij lid van de werkgroep voor LOB en van ‘risicojongeren van MBO-diensten’. Tot slot heeft Ina haar sporen verdiend bij het VAVO als trajectbegeleider/zorgcoördinator.

Aanmelden kennisdelingsdag entree

Het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) verricht in opdracht van derden, onafhankelijk beleidsgericht onderzoek op het gebied van de aansluiting tussen onderwijs en arbeid. De nadruk ligt op het verband tussen ontwikkelingen in de arbeid, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en op de organisatie, vormgeving en inhoud van het beroepsonderwijs.

Wat het KBA betreft zijn arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs twee kanten van dezelfde medaille: ontwikkelingen op de arbeidsmarkt hebben vrijwel altijd gevolgen voor het beroepsonderwijs. Het gaat dan met name om de aansluiting van het beroepsonderwijs op de eisen die op de arbeidsmarkt en aan beroepskrachten worden gesteld, en de manier waarop daar in het beroepsonderwijs op kan worden ingespeeld.

Door onderzoek naar de arbeidsmarkt, krijgen aanbieders van onderwijs en scholing handvatten aangereikt om de kwalitatieve en kwantitatieve aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren: beantwoordt onze opleiding nog wel aan de vraag van de arbeidsmarkt?

Ton Eimers van KBA gaat in op deze vraagstukken vanuit het perspectief van entree.

Aanmelden kennisdelingsdag entree

Het kabinet streeft ernaar zoveel mogelijk mensen optimaal te laten participeren in de samenleving, zo ook op de arbeidsmarkt. Jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo1) ondervinden echter uiteenlopende belemmeringen bij het verkrijgen van een baan. Voor deze jongeren is een integrale benadering en een soepele overgang van school naar werk van groot belang.

Velen van hen kunnen wel werken. Ze hebben echter extra ondersteuning nodig om een plek op de arbeidsmarkt te verkrijgen en te behouden. Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), deed het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) in samenwerking met Bureau Turf onderzoek naar het functioneren van bestaande structurele regionale netwerken waarin een aantal partijen nauw samenwerkt om jongeren vanuit het voortgezet speciaal onderwijs vso, pro en mbo1 naar een baan te begeleiden. Het doel van het onderzoek is zes goede voorbeelden te inventariseren en verdiepend te beschrijven. Daarnaast is in kaart gebracht welke ondersteuning in de regio’s gewenst is, zodat er structurele regionale samenwerking en netwerken ontstaan waarmee voor de jongeren uit pro, vso en mbo1 een doorgaande lijn van onderwijs naar arbeid wordt neergezet zodat niemand tussen wal en schip valt. Dit is een van de kerndoelen van de nieuwe Entree-opleidingen: soepele toeleiding naar de arbeidsmarkt. Gedurende het onderzoek bleek in de regio’s grote behoefte te bestaan aan kennis over ‘hoe jongeren naar werk te leiden’ en ‘hoe bestendige samenwerking te bewerkstelligen in de regio’.

Onderzoeker Hester Smulders zal tijdens de kennisdelingsdag ingaan op de uitkomsten van het onderzoek. Het doel is dat de aanwezige scholen kunnen reflecteren op de uitkomsten en overwegen hoe arbeidstoeleiding en regionale samenwerking vorm te geven.

Over de spreker:
Hester Smulders is als onderzoeker werkzaam bij het Expertisecentrum Beroepsonderwijs. Zij is werkzaam op het terrein van het beroepsonderwijs, met name op het thema samenwerking tussen onderwijsinstellingen en de partners in de directe omgeving zoals bedrijfsleven en overheden. Zij is betrokken geweest bij evaluatie van diverse stimuleringsmaatregelen gericht op het verbeteren van de aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt, leven lang leren en doorstroom in de onderwijskolom. Daarnaast is ze geïnteresseerd in het vraagstuk hoe via onderzoek kennis te ontwikkelen die bruikbaar is voor de praktijk.

Aanmelden kennisdelingsdag entree

Fondslijst FD Okay

Een overzicht van alle titels van FD Okay in een fondslijst. Hier vindt u de nieuwe en gewijzigde ISBN's. Ook zijn alle titels nu digitaal beschikbaar. Geen tas vol met boeken, maar alle boeken digitaal op een tablet of iPad via www.edubieb.nl. 

 

Proefpakket Click met online marketing

Bedankt voor uw interesse in Click met online marketing. Het proefmateriaal bestaat uit de inhoudsopgave en hoofdstuk 1.

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over Click met online marketing? Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier.


> Click met online marketing

 

 

Skills4life // Sociale vaardigheden

Weerbaarheid, conflicten, normen en waarden, pesten, seksualiteit, alcohol, drugs, gokken. Stuk voor stuk onderwerpen waar jongeren vroeg of laat mee te maken kunnen krijgen en waarvoor ze best stevig in hun schoenen moeten staan. Het programma Skills4Life geeft u als docent of mentor van deze leerlingen een houvast om structureel te werken aan een gezonde sociaal-emotionele en morele ontwikkeling. Een leerling die lekker in zijn vel zit, leert en leeft makkelijker.

Samenstelling Skills4Life
Skills4Life bestaat uit 17 lessen van een (les-)uur, handig samengesteld in een uitgebreide docentenhandleiding. Voor de leerling is er een werkboek in digitale of printvariant. Het bevat aansprekende werkvormen en toepassingen voor nieuwe media.

4G-schema
Centraal staat het 4G-schema: Gebeurtenis + Gedachten = Gevoelens + Gedrag. Dit maakt de onderwerpen voor de leerling tastbaar en geeft hem inzicht in zijn eigen gedachten, acties en gevoelens. Ook leert hij hoe hij zijn gedachten, gevoelens en gedrag kan beheersen en veranderen.

Online training
Tijdens een webinar (online training) leert u Skills4Life optimaal in te zetten. U kunt dit uitbreiden met een tweedaagse training op locatie. Het advies is om Skills4Life schoolbreed in te voeren, maar docenten kunnen ook individueel in hun klas of mentorgroep aan de slag.

Meer Skills4life
Benieuwd naar Skills4life, bekijk dan nu de proeflessen! Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend op de hoogte worden gehouden, neem dan contact met ons op.

De auteurs van Be Sports-Minded

Koen Anthoni
Docent BSM aan Schoter Scholengemeenschap in Haarlem. Afgestudeerd aan de ALO Amsterdam in 2000. In 2002 begonnen met LO2, dat later BSM werd. Via SLO netwerkbegeleider geworden van BSM netwerk Noord West Nederland. Publicatie: BSM toetsvoorbeelden (2010).

Drs. Wessel van de Kamp
Docent BSM aan G.S.G Guido de Brès in Amersfoort. Afgestudeerd aan de CALO Arnhem in 1982 en doctoraal Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht in 1992. Vanaf 1998 LO2 opgezet, dat in 2007 BSM werd. Vanaf 2006 SLO-netwerkbegeleider van BSM netwerk Midden Nederland. Tussen 2008-2010 op de CALO profilering BSM verzorgd. Publicatie: BSM toetsvoorbeelden (2010).

Oscar Linde
Docent BSM aan het Roelof van Echten College in Hoogeveen. Afgestudeerd aan de CALO Zwolle in 1996. In 1998 LO2 opgestart op de havo en later op het vwo. Vanaf 1998 deelgenomen aan LO2/BSM netwerken.

Eric Swinkels
Docent BSM aan SG Twickel in Hengelo en leerplanontwikkelaar bij SLO. Afgestudeerd aan de ALO Groningen in 1989. Vanaf 1998 LO2 opgezet op SG Twickel. Vanaf 2003, namens SLO, begeleider landelijk netwerk LO2. Vanaf 2006 coördinator BSM netwerken en begeleider van twee BSM netwerken. Publicaties: Handreiking BSM (2007), Basisdocument bewegingsonderwijs onderbouw VO (2007), Reader BSM (2009) en BSM toetsvoorbeelden (2010).

Drs. Dennis Witsiers
Docent aan Fontys Sporthogeschool Eindhoven. Afgestudeerd aan de KALO Tilburg in 1992 en doctoraal Onderwijskunde aan de Universiteit van Utrecht in 2007. Gestart met LO2 op havo/vwo in 1998 aan het Beatrix College in Tilburg. Vanaf 2006 SLO-netwerkbegeleider van de BSM- en LO2 netwerken in Zuid-Nederland. Publicatie: BSM toetsvoorbeelden (2010).

Proefpakket Edu4all

Bedankt voor uw interesse in Edu4all. Het proefpakket bestaat uit deel A van de volgende titels:

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

 

Economie en Ondernemen
Werk aan de winkel! 

 

 

Zorg en Welzijn
Werken in een leefstijlcentrum

 

Horeca, Bakkerij en Recreatie
Werken in een restaurant

 

Dienstverlening en Producten
Industriële producten maken van hout, metaal en kunststof 

Proefpakket PiT Edu4all

Bedankt voor uw interesse in PiT Edu4all. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titels:

 • Startprojectboek
 • Werken in een hotel
 • Werken in een buurthuis

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

 PiT Edu4all Startprojectboek 

 

PiT Edu4all Werken in een hotel

 

PiT Edu4all Werken in een buurthuis

Proefpakket Flexx Edu4all

Bedankt voor uw interesse in Flexx Edu4all. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titels:

 • Startprojectboek
 • Werken in de grafimedia
 • Werken in de logistiek

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

 

Startprojectboek

 

Werken in de grafimedia

 

Werken in de logistiek

Proefpakket Tendens HTRV

Bedankt voor uw interesse in Tendens HTRV. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titels:

 • Oriëntatie op de bakkerij
 • Oriëntatie op toerisme en recreatie
 • Horeca Kok voorgerechten II

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.


Oriëntatie op de bakkerij

 

Oriëntatie op de toerisme en recreatie

 

Horeca Kok voorgerechten II

Proefpakket Be Sports-Minded

Bedankt voor uw interesse in Be Sports-Minded. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titel:

 • Be Sports-Minded

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.


Be Sports-Minded

 

Proefpakket Recreatief

Bedankt voor uw interesse in Recreatief. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titels:

 • Leisure & hospitality executive
 • Frontofficemedewerker in de recreatie- en toeristische-informatiebranche
 • Frontoffice uitvoeren van frontofficewerkzaamheden in een hotel

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

 

Leisure & hospitality executive


Frontofficemedewerker in de recreatie- en toeristische-informatiebranche


Frontoffice - Uitvoeren van frontofficewerkzaamheden in een hotel

Proefpakket Hotel Inc.

Bedankt voor uw interesse in Hotel Inc. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titels:

 • Bronnenboek Meewerken in de keuken
 • Instructie-/werkboek Meewerken in de keuken
 • Instructie-/werkboek Commercieel management en marketing

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

 

Hotel Inc. bronnenboek Meewerken in de keuken 

 Hotel Inc. Instructie-/werkboek Meewerken in de keuken

Hotel Inc. Instructie-/werkboek Commercieel management en marketing

Proefpakket Tendens Edu4all

Bedankt voor uw interesse in Tendens Edu4all. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titels:

 • Startprojectboek 
 • Werken als verkoper 1
 • Werken in een warenhuis

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

 

Tendens Edu4all Startprojectboek

 

Tendens Edu4all Werken als verkoper 1

 

Tendens Edu4all Werken in een warenhuis

Proefpakket Context!

Bedankt voor uw interesse in Context!. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titels:

 • Context! niveau 1
 • Context! niveau 2-4

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Context! niveau 1
Context! niveau 2 - 4

Proefpakket Xpress

Bedankt voor uw interesse in Xpress. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titel:

 • Xpress Aan de slag in de horeca, bakkerij en recreatie

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

 

Aan de slag in de horeca, bakkerij en recreatie

 

Proefpakket Ambitie.info

Bedankt voor uw interesse in Ambitie.info. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titels:

 • Werken in de detailhandel, goederen komen binnen (niveau 2)
 • Verkopen
 • Retailmarketing

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Werken in de detailhandel, goederen komen binnen
VerkopenRetailmarketing

Proefpakket Detailhandel niveau 1

Bedankt voor uw interesse in Detailhandel niveau 1. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de titel:

 • Detailhandel niveau 1

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Detailhandel niveau 1

Proefpakket Tendens Sociale hygiëne

Bedankt voor uw interesse in Tendens Sociale hygiëne. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titel:

 • Tendens Sociale hygiëne: Werk in uitvoering

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Tendens Sociale hygiëne: Werk in uitvoering

Proefpakket Factor-E Welzijn

Bedankt voor uw interesse in Factor-E Welzijn. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de titels:

 • Levensboek
 • Kinderziektes en medicatie
 • Coachend begeleiden

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

LevensboekKinderziektes en medicatieCoachend begeleiden

Proefpakket FD Okay

Bedankt voor uw interesse in FD Okay. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titels:

 • Oriëntatie op facilitair medewerker
 • Oriëntatie op facilitair leidinggevende

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Oriëntatie op facilitair medewerker

Oriëntatie op facilitair leidinggevende

 

 

Proefpakket Rooms Division Management

Bedankt voor uw interesse in Rooms Division Management. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titel:

 • Rooms Divsion Management

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Rooms Division Management 

 

Proefpakket Factor-E Helpende

Bedankt voor uw interesse in Factor-E Helpende. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titels:

 • Beroepstaak 1: Schoonmaken van de werkomgeving
 • Beroepstaak 9: Werkplanning maken

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Beroepstaak 1: Schoonmaken van de woonomgevingBeroepstaak 9: Werkplanning maken

Proefpakket Lekker zelf ondernemen

Bedankt voor uw interesse in Lekker zelf ondernemen. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titels:

 • Lekker zelf ondernemen niveau 3 - 4
 • Lekker zelf ondernemen Ondernemendheid

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Lekker zelf ondernemen niveau 3 - 4Lekker zelf ondernemen Ondernemendheid

Proefpakket Tendens Horeca

Bedankt voor uw interesse in Tendens Horeca. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titels:

 • Tendens Horeca assistent - werkblok
 • Tendens GHV instructie-/werkboek
 • Tendens GHV Module Ontvangst
 • Tendens GHV Bronnenboek
 • Tendens Kok Partie kleine kaart
 • Tendens Kok ABV module

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Tendens Horeca assistent - werkblok

 

Tendens GHV instructie-/werkboek

Tendens GHV module Ontvangst

 

Tendens GHV Bronnenboek deel 1

 Tendens Kok Partie kleine kaart

 Tendens Kok ABV Module

 

 

 

 

 

Proefpakket Logisch Logistiek

Bedankt voor uw interesse in Logisch Logistiek. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de titel:

 • Chauffeur goederenvervoer

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Chauffeur goederenvervoer

Proefpakket Scoren.info

Bedankt voor uw interesse in Scoren.info. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titel:

 • Werken in de commerciële sector
 • Marketing en marktonderzoek


Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Werken in de commerciële sector
Marketing en marktonderzoek


Proefpakket Leefstijl

Bedankt voor uw interesse in Leefstijl. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titels:

 • VO werkboek klas 1
 • VO werkboek klas 2
 • werkboek deel 1 vso, pro, lwoo
 • werkboek deel 3 vso, pro, lwoo

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

VO werkboek klas 1

VO werkboek klas 2

 

Werkboek deel 1 vso, pro, lwoo

 Werkboek deel 3 vso, pro, lwoo

 

 

Proefpakket Taal op niveau Engels

Bedankt voor uw interesse in Taal op niveau Engels. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titels:

 • Taal op niveau Engels, niveau A1
 • Taal op niveau Engels, grammatica

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Taal op niveau Engels, niveau A1Taal op niveau Engels, grammatica

Proefpakket PrOmotie

Bedankt voor uw interesse in PrOmotie. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titels:

 • Praktijk en loopbaan - werkboek 1 Koken en keuken
 • Praktijk en loopbaan - werkboek 2 Plant en dier
 • Praktijk en loopbaan - werkboek 1 Techniek
 • Cultuur en maatschappij - Sociale zekerheid
 • Cultuur en maatschappij - Infoboek 3

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Praktijk en loopbaan - werkboek 1 Koken en keuken

Praktijk en loopbaan - werkboek 2 plant en dier

Praktijk en loopbaan - werkboek 1 Techniek

 

Cultuur en maatschappij - Sociale zekerheid

Cultuur en maatschappij - Infoboek 3

 

Proefpakket Tendens Classic

Bedankt voor uw interesse in Tendens Classic. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titels:

 • Bronnenboek Handel & Administratie deel 1
 • Bronnenboek Handel & Verkoop deel 1
 • Instructie werkboek Handel & Administratie
 • Instructie werkboek Mode & Commercie

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Bronnenboek Handel & Administratie deel 1

Bronnenboek Handel & Verkoop deel 1

Instructie werkboek Handel & Administratie

 Instructie werkboek Mode & Commercie

Proefpakket Toerticket

Bedankt voor uw interesse in Toerticket. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titel:

 • Toerticket

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Toerticket

 

Proefpakket Taal op niveau Nederlands

Bedankt voor uw interesse in Taal op niveau Nederlands. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titels:

 • Spreken Op weg naar 1F
 • Spelling en grammatica 2F/3F

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Spreken Op weg naar 1FSpelling en grammatica 2F/3F

Proefpakket Xact Groen

Bedankt voor uw interesse in Xact Groen. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titels:

 • Wiskunde deel 1
 • Scheikunde deel 1

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Wiskunde deel 1Scheikunde deel 1

Proefpakket Doelgericht.info

Bedankt voor uw interesse in Doelgericht.info. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de titel:

 • Basisdeel marketing
 • Marketing

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Basisdeel marketing

Marketing

Proefpakket Hi-5

Bedankt voor uw interesse in Hi-5. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titel:

 • Hi-5 projectboek

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.


Hi-5 projectboek

 

Proefpakket Angerenstein LB

Bedankt voor uw interesse in Angerenstein LB. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titels:

 • Loopbaan en burgerschap niveau 1 - 2
 • Loopbaan en burgerschap niveau 3 - 4

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Loopbaan en burgerschap niveau 1 - 2Loopbaan en burgerschap niveau 3 - 4

Proefpakket Angerenstein Helpende ZW

Bedankt voor uw interesse in Angerenstein Helpende ZW. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titels:

 • Aan de slag als zorghulp
 • Helpende Zorg & Welzijn

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Aan de slag als zorghulpHelpende Zorg & Welzijn

Proefpakket Transfer

Bedankt voor uw interesse in Transfer. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titels:

 • Transfer verkoper reizen - Just4U - Basis vakantiereizen
 • Transfer - producten: vervoer, verblijf en verzekeringen
 • Transfer - Algemene reiskennis

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Transfer verkoper reizen - Just4U - Basis vakantiereizen

Transfer - Producten: vervoer, verblijf en verzekeringen

Transfer - Algemene reiskennis

 

Proefpakket Angerenstein Welzijn

Bedankt voor uw interesse in Angerenstein Welzijn. Het inkijkexemplaar bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titel:

 • Methodiek en begeleiden
 • Ontwikkeling en omgeving
 • Professioneel werken

Wilt u na het inzien van het inkijkexemplaar meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Methodiek en begeleidenOntwikkeling en omgevingProfessioneel werken

Proefpakket Angerenstein Sport en bewegen

Bedankt voor uw interesse in Angerenstein Sport en bewegen. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de titel:

 • De sportleider als lesgever
 • Sport, bewegen en gezondheid deel 1

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

De sportleider als lesgeverSport, bewegen en gezondheid deel 1

Proefpakket OHTM

Bedankt voor uw interesse in OHTM. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titels:

 • Syllabus meubel stofferen niveau 2 - 3
 • Hout- en plaatmateriaal

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Syllabus meubel stofferen niveau 2 - 3Hout- en plaatmateriaal

Proefpakket Rekenen op niveau

Bedankt voor uw interesse in Rekenen op niveau. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titels:

 • Rekenen op niveau 2F
 • Rekenen op niveau 3F

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Rekenen op niveau 2FRekenen op niveau 3F

Proefpakket inORDE

Bedankt voor uw interesse in inORDE. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titels:

 • Beveiliger 2
 • Handhaver Toezicht en Veiligheid

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Beveiliger 2Handhaver Toezicht en Veiligheid

Proefpakket Ondernemendleren

Bedankt voor uw interesse in Ondernemendleren. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titels:

 • Bronnenboek Verkoper
 • Bronnenboek retailmarketing

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Bronnenboek Verkoper

Bronnenboek Retailmarketing

 

 

Proefpakket Frans en Duits

Bedankt voor uw interesse in Frans en Duits voor Detailhandel. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de titel:

 • Deutsch im Einzelhandel

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Deutsch im Einzelhandel

Proefpakket Skills4life

Bedankt voor uw interesse in Skills4life. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titels

 • Skills4life leerlingenboek

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

Skills4life leerlingenboek

 

Proefpakket Strux

Bedankt voor uw interesse in StruX. Het proefpakket bestaat uit de eerste pagina's van de volgende titel:

 • Rekenen - Verhoudingen: Procenten voor 1F
 • Nederlands - Lezen voor 1F
 • Praktische Sectororiëntatie - de 4 sectoren 
 • Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie - Maakt (werk)ruimten bedrijfsklaar
 • Assistent installatie - en constructietechniek - Zorgt voor een veilige werkplek
 • Assistent plant of (groene) leefomgeving - Plant of legt groen aan
 • Assistent retail/verkoop - Onderhoudt de artikelpresentatie
 • Ik, leren en werken - Zelfstandige externe stage

Wilt u na het inzien van het proefpakket meer informatie over de methode? We komen graag bij u langs. Neem hiervoor contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of het contactformulier. Of vraag een titel ter beoordeling aan.

 

Rekenen - Verhoudingen: Procenten 1F

 Nederlands - Lezen 1F

Praktische Sectororiëntatie - de 4 sectorenAssistent horeca, voeding of voedingsindustrie - Maakt (werk)ruimten bedrijfsklaar  

Assistent installatie - en constructietechniek - Zorgt voor een veilige werkplek 

Assistent plant of (groene) leefomgeving - Plant of legt groen aan


Assistent retail/verkoop - Onderhoudt de artikelpresentatie Ik, leren en werken - Zelfstandige externe stage

 

Samenwerking FAMAS

Edu’Actief heeft een samenwerking met FAMAS Facility Management Solutions. FAMAS, leverancier van het FAME-systeem, een webbased Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS), heeft in de methode FD Okay praktijkopdrachten in het FAME-systeem voorbereid. De opdrachten zijn een integraal onderdeel van de huidige methode geworden.

In 2012 zijn de eisen in het opleidingsprogramma voor de opleiding Facilitaire Dienstverlening zodanig aangescherpt dat studenten aantoonbaar moeten kunnen werken met een FMIS-systeem. Door het beschikbaar maken van de opdrachten binnen de lesmethode worden theorie en praktijk perfect op elkaar aangesloten, zonder dat de docenten zelf de praktijkopdrachten moeten voorbereiden en in een eigen FMIS-omgeving moeten laten uitvoeren.

Sinds de introductie van de herziene methode FD Okay is een aantal onderwijsorganisaties (mbo) het FAME-systeem binnen de leermethode gaan gebruiken. Om de docenten goed te laten starten, verzorgen FAMAS en Edu'Actief trainingen waarin het werken met het FMIS-systeem centraal staat.

Over FAMAS Facility Management Solutions
FAMAS Facility Management Solutions is de leverancier van het FAME-systeem, een webbased Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) dat in de verscheidenheid van facilitaire processen ondersteuning aan de facilitaire medewerkers in een organisatie levert.

 

Sportexamens

De Sportexamens zijn geconstrueerd door een constructgroep van zeven roc's en zijn vastgesteld door een vaststellingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers uit het Sport en Bewegen onderwijs en het werkveld Sport en Bewegen.


Vastgesteld op basis van heldere criteria:. 

 • toetstechnische kwaliteit
 • dekking van het kwalificatiedossier
 • cesuur 
 • beoordelingswijze 
 • transparantie

Kerntaakgewijs: Per kerntaak is er een Proeve waarmee kan worden beoordeeld. De beoordeling is op basis van multidimensionaal meten en het vierogenprincipe.

Continuïteit
: Jaarlijks vindt een update plaats op basis van opmerkingen van de inspectie en wensen van de licentiehouders. Op basis van een licentie-overeenkomst. Het gebruik van de examens is op basis van een licentieovereenkomst.

Menukaart 2016 - 2017

What's in the box? Weet u al met welke leermiddelen u uw gerechten gaat bereiden en uw menu gaat samenstellen? Bekijk hieronder in de menukaart ons aanbod voor schooljaar 2016 - 2017. Vanaf pagina 10 vindt u het aanbod voor het mbo.

 

Tendens Sociale Hygiëne

Niveau 2, 3 en 4

Soms heb je als horecaondernemer geen invloed op de gastvrijheidsformule doordat gasten zich provocerend gedragen. Hoe ga je hier als gastheer mee om? Wat te denken van dronkenschap en drugsgebruik. En met welke wet- en regelgeving krijg je als horecaondernemer te maken? Al deze onderwerpen komen aan bod in het bronnenboek Tendens Sociale hygiëne: werk in uitvoering.

Het herziene bronnenboek Tendens Sociale hygiëne: werk in uitvoering is bestemd voor mensen die examen willen doen voor het diploma Sociale hygiëne. Het leermiddel is volledig up-to-date: de nieuwe Drank- en Horecawet en de laatste ontwikkelingen rondom het rookbeleid zijn opgenomen. De inhoud van Tendens Sociale Hygiëne is gebaseerd op de door de SVH vastgestelde eindtermen en behandelt alle lesstof die nodig is om de examenvragen te kunnen beantwoorden.

Het boek Sociale hygiëne geeft voorbeelden, zoals gespreksmodellen en omgaan met agressie, die met films worden ondersteund op de website Tendens Sociale hygiëne. Het docentenmateriaal is gratis beschikbaar via de website: www.tendenssocialehygiene.nl.

StruX

Vso, praktijkonderwijs, entreeopleiding

Wilt u uw deelnemer op weg helpen naar een zelfstandige plaats in de maatschappij, doorstroom naar arbeid en indien mogelijk naar een mbo niveau 2-opleiding. Dat kan met de methode StruX. Een effectieve methode waarmee uw deelnemer kansrijk en competent zijn weg vervolgt in opleiding of arbeid.

Methode
StruX is schakelbaar en stapelbaar. Zo maakt u zelf een keuze welke onderdelen van StruX u wilt inzetten. Er is een gratis beeldwoordenboek en lesstof voor de verschillende leerlijnen. Daarnaast biedt StruX u de mogelijkheid om te differentiëren in interessegebied. Een passend aanbod voor iedere leerling. 


Leerlijnen StruX

 • Nederlands tot en met 1F (overzicht titels)
 • Rekenen tot en met 1F (overzicht titels)
 • Ik, leren en werken (LOB, stage en basisvaardigheden)
 • Praktische Sector Oriëntatie
 • Ik en de maatschappij (wonen, vrije tijd, financiële educatie en burgerschap)
 • Sector: Economie en handel
 • Sector: Voedsel, natuur en leefomgeving
 • Sector: Techniek
 • Sector: Dienstverlening en zorg
 • Seksuele vorming (overzicht titels)
 • Engels tot en met ERK A1 (overzicht titels)

De themalijnen zijn opgebouwd uit leer-/werkboeken van minimaal 24 SBU of, voor de beroepsgerichte vakken, 72 SBU.


Lesmateriaal 
Alle leer-/werkboeken van StruX zijn beschikbaar op papier, maar ook digitaal via de Edu'Bieb.
StruX blijft door ontwikkelen. Kijk voor een actueel overzicht in onze webshop.

Bekijk de titels in de webshop.

Benieuwd hoe de materialen van StruX eruit zien? Maak dan een afspraak bij u op school via 0522 235 235 of via het contactformulier

Hotel Inc.

Niveau 4

Hotel Inc. is een complete leeromgeving voor de opleiding Manager/ondernemer horeca niveau 4. Vanaf dag 1 kijken uw studenten door de bril van de manager/ondernemer. Met Hotel Inc. haalt u de praktijk in huis, met enthousiaste studenten als resultaat.

Kernbegrippen: beroepspraktijk, zelfstandig werken en onderwijs op maat
Met Hotel Inc. werken horeca-ondernemers in spe in een realistische setting waarin zij de juiste competenties kunnen verwerven. De beroepspraktijk, zelfstandig werken en onderwijs op maat zijn kernbegrippen in deze complete leeromgeving. Met Hotel Inc. hebben uw studenten een optimale voorbereiding op modern ondernemerschap.

De student maakt binnen Hotel Inc. carrière van laag naar hoog: van meewerken tot leidinggeven. Hij is actief in alle disciplines die gangbaar zijn in een gemiddeld hotel: van de keuken tot de afdeling P&O. 

Voor de student
De leerling heeft naast de opdrachten beschikking over een methodesite met onder andere films, bronnen, formulieren en interactieve opdrachten.

Voor de docent
Hotel Inc. bestaat uit een compleet pakket met opdrachten, bronnen, toetsen en docentenhandleidingen. Hiermee kunt u uw lessen goed en eenvoudig voorbereiden, waardoor u meer tijd overhoudt voor individuele begeleiding van studenten.

 

FD Okay
Niveau 2 en 4

FD Okay is de uitdagende methode voor Facilitaire Dienstverlening. De methode FD Okay maakt het op eenvoudige wijze mogelijk om beroepsgericht onderwijs in te voeren binnen de opleiding Facilitaire Dienstverlening. De methode is compleet, dekt alle kwalificatiedossiers af en is overzichtelijk. De methode FD Okay is beschikbaar voor de opleidingen Facilitair medewerker (niveau 2) en Facilitair leidinggevende (niveau 4).

Facilitair medewerker (niveau 2)
De facilitair medewerker heeft een uitvoerende en ondersteunende rol, werkt klant- en servicegericht en legt verantwoording af aan de leidinggevende. De methode FD Okay voor Facilitair medewerker maakt het op een eenvoudige wijze mogelijk om beroepsgericht onderwijs in te voeren. Het lespakket voor Facilitair medewerker bestaat uit twee bronnenboeken en een leerlijn, waarmee het kwalificatiedossier Facilitair dienstverlener wordt afgedekt. De leerlijn, bestaande uit vier werkboeken, is zowel op papier als digitaal beschikbaar. De materialen zijn flexibel in te zetten zodat iedere school zijn eigen lesprogramma kan samenstellen.

Facilitair leidinggevende (niveau 4)
De facilitair leidinggevende vervult een intermediaire rol tussen klanten en medewerkers en heeft een coördinerende en leidinggevende rol. De methode FD Okay voor Facilitair leidinggevende bereidt de student optimaal voor op zijn leidinggevende functie in de facilitaire dienstverlening. Het lespakket bestaat uit drie ondersteunende bronnenboeken en een leerlijn, waarmee het kwalificatiedossier Facilitair dienstverlener wordt afgedekt. De leerlijn, bestaande uit vier werkboeken, is zowel op papier als digitaal beschikbaar. FD Okay voor Facilitair leidinggevende is compleet en biedt mogelijkheden om aan te sluiten bij de organisatie en de werkwijze van de school. Iedere module heeft zijn eigen ISBN zodat iedere school zijn eigen lesprogramma kan samenstellen.

Voor de student
De leerling heeft naast de bronnenboeken beschikking over een studentensite waar alle werkboeken digitaal beschikbaar zijn. Naast de werkboeken zijn er ondersteunende materialen als films, bronnen en formulieren te vinden.

Voor de docent
De docent die met FD Okay werkt, is goed op het programma voorbereid dankzij een docentensite. Op deze docentensite zijn docentenhandleidingen, antwoordmodellen en verantwoordingsdocumenten te vinden. Ook zijn er toetsen beschikbaar. 

FMIS-systeem FAME
Zowel de facilitair medewerker als de facilitair leidinggevende moeten kunnen werken met een Facility Management Information System (FMIS). Het FMIS-systeem FAME is opgenomen in de lesmethode FD Okay. Edu'Actief is hiervoor een samenwerkingsverband aangegaan met FAMAS Facility Management Solutions. Zo kunnen studenten met behulp van het FMIS-systeem digitale gegevens en reserveringen verwerken, technische problemen en onveilige situaties registreren en klachten of verbeterpunten verwerken.

 


Katernen Groen licht los verkrijgbaar

Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn de vier katernen van PrOmotie Groen licht apart verkrijgbaar. Naar aanleiding van meerdere vragen uit de markt heeft Edu’Actief besloten om vanaf dit schooljaar de thema’s los aan te bieden. Hierdoor is het mogelijk om PrOmotie Groen licht kleinschaliger in te zetten in de lessen.

Ieder thema gaat in de laatste hoofdstukken in op het wetboek voor jongeren en de verkeersregels. Met name door de opdrachten in het hoofdstuk verkeersregels zullen de leerlingen het niveau bereiken dat ze nodig hebben om het bromfiets- en/of autorijbewijs te halen.
Het blijft ook mogelijk om de complete map met vier thema’s PrOmotie Groen licht in een keer te bestellen.

Promotie Groen licht, ontwikkeld in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, maakt jongeren uit het praktijkonderwijs wegwijs in het verkeer.

PrOmotie Groen licht

Beheersingsdoelentool – legt de resultaten van uw leerling vast

Speciaal voor u heeft Edu’Actief, in samenwerking met het Platform Praktijkonderwijs, de beheersingdoelentool ontwikkeld. Gebaseerd op de map Beheersingsdoelen Praktijkonderwijs, uitgegeven door het Platform Praktijkonderwijs/Landelijk Werkverband Praktijkondewijs, 2010. De map is ontwikkeld door Anneke Lassing, met medewerking van Mary Huisman. Hierbij is gekeken naar de inhoudelijke bewijsmogelijkheden van onderwijsleerprocessen met gebruik van de methode PrOmotie. 

Hoe werkt het?
Nadat de docent de leerlingen heeft aangemaakt in het programma, kan hij per leerling een uitstroomprofiel vaststellen. Hierbij heeft hij de keuze uit: Beschermde arbeid, Arbeid of Vervolgopleiding (roc). Voor elk uitstroomprofiel gelden andere beheersingsdoelen. De docent geeft voor elke leerling in het betreffende uitstroomprofiel aan of hij voldoet aan de genoemde beheersingsdoelen voor de leerlijnen Nederlands, Rekenen/Wiskunde, Cultuur en Maatschappij en Informatiekunde. De beheersingsdoelen kunnen ook per domein worden aangegeven als u thematisch met PrOmotie werkt. 

Overzichten en analyses
Als de docent de beheersingsdoelen voor een leerling heeft ingevuld, ontstaat een volledig beeld van wat wordt beheerst en wat niet. Op basis van deze gegevens kan de docent voor de leerling een bewijs genereren. Daarnaast kan de docent de stand van zaken per leerling, per groep of van alle leerlingen visualiseren aan de hand van staafdiagrammen. In het staafdiagram is zichtbaar hoeveel beheersingsdoelen de leerling van het totaal beheerst. De docent bepaalt zelf welke momenten hij of zij terug wil zien in het staafdiagram. Op die manier is de voortgang van de leerling of de hele groep duidelijk weer te geven. 

Toegang
U kunt gratis toegang aanvragen tot de beheersingsdoelentool.

Via een gratis te verkrijgen pincode komt u bij het instrument. U kunt meteen aan de slag!

 

PrOmotie

Competentiegerichte leeromgeving voor het praktijkonderwijs

Hoe red je je in het dagelijks leven? Het beantwoorden van die vraag is in het praktijkonderwijs belangrijker dan het behalen van een diploma. PrOmotie van Edu’Actief helpt de vaardigheden aan te leren en verder te ontwikkelen die daarvoor nodig zijn. Leren door doen staat centraal bij PrOmotie. PrOmotie geeft uw leerlingen de kans om trots te zijn op wat ze kunnen.

Vijf samenhangende leerlijnen
PrOmotie bestaat uit vijf samenhangende leerlijnen: Cultuur en Maatschappij, Nederlands, Rekenen en Wiskunde, Informatiekunde en Praktijk en Loopbaan. Verder zijn er aparte uitgaven voor sociale vaardigheden, bewegingsonderwijs, verkeer, Engels en veilig werken (B-VCA). Alle inhoudelijkheden zijn met elkaar verbonden, inzichtelijk gemaakt in een praktisch hanteerbare onderwerpenmatrix. 

>> Titeloverzicht PrOmotie 2014
>> Onderwerpenmatrix

Per leerlijn bestaat de leeromgeving uit een of meerdere infoboeken, werkboeken en docentenhandleidingen. www.promotie.nu geeft extra aanvulling en informatie over de leeromgeving. Op deze methodesite is ook een gedeelte voor uw leerlingen te vinden waar zij aanvullende opdrachten kunnen maken.


Denken-doen-nakijken
Een opdracht uitvoeren of iets nieuws leren: leerlingen van het praktijkonderwijs weten vaak niet hoe ze moeten beginnen. Daardoor kunnen dingen al snel misgaan. In alle leerlijnen en bij alle opdrachten hanteert het pakket PrOmotie een consequente aanpak: eerst nadenken over wat je moet doen en wat je daarvoor nodig hebt, dan de opdracht uitvoeren en ten slotte controleren of het gegaan is zoals je wilde. Door deze aanpak van denken-doen-nakijken weten leerlingen precies wat er van hen verwacht wordt en kunnen ze (ook later) zelfstandig aan het werk. Hierdoor kunt u als docent individuele begeleiding geven en lukt het uw aandacht goed te verdelen over de groep.

Competentiegericht
PrOmotie is competentiegericht. Leerlingen uit het praktijkonderwijs maken uitgebreid kennis met de sectoren waarin zij in de toekomst kunnen werken. Voorbeelden zijn Dienstverlening, Zorg & Welzijn, Plant en Dier en Techniek. Ze krijgen veel doe-opdrachten waarin ze zich de praktische vaardigheden eigen maken. De sociale, emotionele en communicatieve vaardigheden lopen als een rode draad door het materiaal. Differentiatie is mogelijk naar moeilijkheidsgraad en naar tempo. Met PrOmotie kunt u de leerling een eigen leerroute bieden. Onderwijs op maat waar mogelijk, precies zoals het volgens u goed is voor uw leerlingen.

Voor en door het praktijkonderwijs
De meeste auteurs van dit lesmateriaal werken zelf ook als docent in het praktijkonderwijs. Daarnaast zijn ook het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs en de KPC Groep bij de ontwikkeling betrokken. Hierdoor bieden we met PrOmotie lesmateriaal dat qua thema’s en niveau prima aansluit op de belevingswereld van de leerlingen.

Tendens Classic
Economie, vmbo leerjaar 3 en 4

Flexibel en compleet
Tendens is een flexibele methode die uit losse katernen met een thema bestaat. U kunt als docent zelf bepalen in welke volgorde de leerlingen de onderdelen uitvoeren. U kunt ook een katern overslaan en eigen materiaal inzetten. Tendens is compleet én biedt u altijd de ruimte voor eigen inbreng. Precies zoals u het zelf graag ziet.

Zelfstandig werken
Binnen de methode speelt www.tendenssite.nl een grote rol. Uw leerlingen vinden tal van opdrachten, software, interactieve en educatieve spellen, taalondersteuning en meer. Het instructieboek wijst uw leerlingen de weg. Leerlingen weten precies wat er van hen verwacht wordt en kunnen zelfstandig aan het werk. Daardoor kunt u als docent individuele begeleiding geven en lukt het uw aandacht goed te verdelen over de groep.

Gemak en zekerheid
Ook voor u is www.tendenssite.nl van belang. Hier vindt u een breed scala aan docentenmateriaal, van studiewijzers tot docentenhandleidingen en toetsen. Tendens maakt het voorbereiden van de lessen eenvoudig en u weet precies waar u aan toe bent. En met Edu’Actief als partner bent u verzekerd van ondersteuning op maat. Zowel bij de implementatie als daarna.

Altijd overzicht
Met Tendens kan de leerling zelf zijn portfolio samenstellen met digitaal materiaal als tekst, foto’s, films en links. Het onderliggende systeem heet Examn! en geeft een totaaloverzicht van voortgang, resultaten, portfolio en toetsing. U kunt daardoor als docent snel en eenvoudig zien waar elke leerling mee bezig is.

Praktijk in huis
Tendens heeft een eigen automatiseringsuitgave voor Handel en administratie. Hiermee leert uw leerling omgaan met Office-programma’s door middel van praktijkgerichte opdrachten. Ook biedt Tendens Werkpleksimulatie waarin uw leerlingen kennismaken met de werkzaamheden op de verschillende afdelingen. Met Tendens biedt u uw leerlingen aantrekkelijk, eigentijds onderwijs, onderwijs dat boeit!


Heeft u groene vingers en schrijft u daar graag over?
Word auteur voor Xact Groen

Xact Groen wordt verder uitgebreid met lesmateriaal voor de exacte vakken natuurkunde en biologie. Edu'Actief is voor deze onderdelen van Xact Groen op zoek naar auteurs met groene vingers. Auteurs zijn vakdocenten die een passie hebben voor het ontwikkelen van lesmateriaal. Zij voeren gevarieerde werkzaamheden uit, in zowel teamverband als individueel.

Bent u werkzaam aan een aoc of in de sector Groen en wilt u meewerken aan de ontwikkeling van lesmateriaal voor uw sector? Neem dan contact op met Edu'Actief. Laat ons weten waar u vakkennis over heeft en wat u studenten in de sector Groen kan leren. Wie weet werkt u straks samen met ons aan de verdere ontwikkeling van Xact Groen.

 

Xact Groen
Lesmateriaal met een groen tintje!

Exacte vakken zijn onmisbaar in de sector Groen. Studenten die een opleiding Groen doen hebben echter meer nodig dan de standaard bronnen en opdrachten die er momenteel zijn voor wiskunde, scheikunde, natuurkunde en biologie. 

Welke kunstmest gebruik je voor het land? Wat is de samenstelling van deze kunstmest? En wat zijn de gevolgen van het gebruik hiervan voor het milieu? Allemaal vragen waar een 'gewoon' lesboek geen antwoord geeft, terwijl uw student deze informatie wel nodig heeft om later goed zijn beroep te kunnen uitoefenen.

Daarom is Xact Groen compleet ingericht voor de sector Groen. Niet alleen voor studenten die later boer willen worden, maar ook voor de student die in een bloemenzaak gaat werken of op een manage. Xact Groen leert uw student de juiste voeding samen te stellen voor bloemen en planten, maar ook voor dieren. Onmisbare informatie voor uw student.

De voorbeelden en de opdrachten die in het lesmateriaal voorkomen zijn toegespitst op de branche waarin de student later aan de slag gaat. Het materiaal, dat geschikt is voor mbo niveau 3 en 4, is inclusief toetsen, antwoorden en aanvullend materiaal op deze methodewebsite. De methode is ontwikkeld in samenwerking met AOC Terra.

 

Hi-5 
Sport, Dienstverlening en Veiligheid, vmbo leerjaar 3 en 4

Hi-5 is een digitaal naslagwerk voor leerlingen van Sport, Dienstverlening en Veiligheid dat Edu’Actief samen met drie vmbo-scholen ontwikkelt. Dit naslagwerk bestaat uit de website SDV.nu en een startboek. Hi-5 is bij elke lesmethode in te passen.

Hi-5
Hi-5 bevat ruim 1000 begrippen en vormt daarmee een goede ondersteuning voor alle vmbo-scholen die Sport, Dienstverlening en Veiligheid aanbieden. Het digitale naslagwerk bestaat uit de website SDV.nu waarop leerlingen eenvoudig begrippen kunnen opzoeken. Ook kan een leerling hier voorbeeldformulieren, invulschema’s en andere nuttige documenten vinden die hij nodig kan hebben bij het maken van grote opdrachten.

Startboek
De website wordt aangevuld met een startboek waarin leerlingen uitleg krijgen over de digitale bibliotheek, de site en het 5-fasenmodel (de hoofdcompetenties) waarmee SDV werkt. Ook krijgt de leerling een goed beeld van de drie werkvelden Sport, Dienstverlening en Veiligheid. Hi-5 is een eerste aanzet tot eenheid in leermiddelen tussen scholen.

Zelfstandig werken
De digitale bibliotheek biedt de informatie niet alleen schriftelijk, maar ook via geluids- en beeldmateriaal of weblinks. Dat spreekt uw leerlingen aan. Het naslagwerk biedt structuur bij het maken van grote opdrachten. Zij weten precies wat er van hen verwacht wordt en kunnen zelfstandig aan het werk. Dat past bij het competentiegericht werken. En daardoor komt u als docent toe aan de individuele begeleiding.

Voor en door SDV
Edu’Actief ontwikkelt Hi-5 samen met deskundigen van vmbo-scholen die de richting Sport, Dienstverlening en Veiligheid aanbieden. Hi-5 bevat daardoor actueel, kwalitatief hoogstaand lesmateriaal dat bovendien door de strakke vormgeving en het gebruik van eigentijdse bronnen perfect aansluit bij de belevingswereld van uw leerlingen.  

Workshops en instructiekaarten
Op de website www.sdv.nu  worden nu workshops en instructiekaarten aangeboden. Ze staan onder het kopje ‘5-stappenplan’. Om deze te bekijken, moet u wel ingelogd zijn. Deze workshops en instructiekaarten zijn opgebouwd volgens een vaste structuur en bieden houvast bij het maken van een prestatie. De docent kan deze workshops gebruiken als basis voor een groepsinstructie. 

De workshops:

 • bieden uitgebreide informatie over onderwerpen volgens de vijf stappen: aannemen,  ontwerpen, voorbereiden, uitvoeren en terugkijken/beoordelen. 

De instructiekaarten:

 • zijn beknopter en kleiner dan een workshop 
 • gaan over één onderwerp (bijvoorbeeld de verbandtrommel controleren)

 

Op deze manier kunt u de methode flexibel inzetten en kunt u zelf kiezen welke workshops en instructiekaarten u wilt behandelen. Het lesmateriaal van Hi-5 is precies op maat gemaakt en is uitstekend in te zetten naast het eigen lesmateriaal.

Edu’Actief biedt lesmateriaal (theorie) aan via de website www.sdv.nu. Ook kan in het derde jaar gestart worden met het startprojectboek Hi-5.

Transfer

Global Visuals
Digitale topografietraining: het kan met de programma’s van Global Visuals. Het betekent een tijdsbesparing voor de docent en een prettige leerwijze voor de student. Dat vindt Edu’Actief ook. 

Recreatief en Nederland 2011
Edu’Actief biedt scholen die gebruikmaken van de map Balie en receptie van Recreatief Leisure & hospitality host het programma Nederland 2011 aan. De student heeft toegang tot de topografiekaarten via www.recreatief.eu, de bronnenwebsite bij de map.

Transfer en Wereld 2011
Edu’actief biedt scholen die gebruikmaken van Transfer Verkoper Reizen het programma Wereld 2011 aan. De student heeft toegang tot de topografiekaarten via www.transferreizen.nl, de bronnenwebsite bij de materialen.

Global Visuals is een educatieve uitgever van digitale media en heeft diverse producten ontwikkeld:
Nederland 2011 – topografietraining van Nederland
Wereld 2011 – topografietraining van de wereld
Airport 2011 – IATA-luchtvaarttraining en -toetsing
C-Test – programma voor scholen om digitaal toetsen af te nemen.

De digitale trainings- en toetsingsprogramma’s van Global Visuals zijn zowel bedoeld voor individuele gebruikers als voor het toeristisch onderwijs en bedrijfsleven. Global Visuals levert maatwerk en ondersteuning per school. Edu’Actief werkt met Global Visuals samen voor de methodes voor mbo Reizen (Transfer) en Leisure & hospitality (Recreatief). Kijk voor meer informatie op www.globalvisuals.nl

 

Transfer
Reizen, niveau 3 en 4

De wensen en verwachtingen van de klant invullen en overtreffen, maar ook commercieel en ondernemend durven zijn, is wat werken in de reisbranche inhoudt. Het voeren van een verkoopgesprek, het samenstellen van een reis en operationeel leidinggeven; slechts enkele onderwerpen die behandeld worden in het lesmateriaal. Met Transfer verwerven uw studenten op een aantrekkelijke manier de juiste competenties voor hun carrière in de reisbranche.

Soepele transfer dankzij de doorlopende leerlijn
Transfer biedt leermiddelen voor mbo niveau 3 Verkoper Reizen en niveau 4 Manager Verkoop Reizen. De materialen sluiten perfect op elkaar aan en kennen een vergelijkbare opbouw en organisatie, zodat de overgang van uw studenten van niveau 3 naar niveau 4 probleemloos verloopt. De leermiddelen zijn optimaal afgestemd op het taalniveau van de doelgroep en de complexiteit van het beroep.

Verkoper reizen lesmateriaal

Naast bovenstaande werkmaterialen, bestaat de methode Transfer uit zes theorieboeken voor de opleiding Verkoper Reizen. De naslagwerken voor niveau 3 zijn gebaseerd op de kwaliteitseisen van SEPR. De boeken worden ondersteund door de website transferreizen.nl waarop actuele informatie en aanvullende bronnen worden aangeboden.

Manager verkoper reizen lesmateriaal
Met de licentie Manager Verkoop Reizen krijgt de student toegang tot www.managerverkoopreizen.nl. Hier vindt hij uitgebreide vragen en opdrachten, bronmaterialen en weblinks die hem helpen zich het beroep van Manager Verkoop Reizen eigen te maken. De werkmaterialen kunnen worden ondersteund door het boek ‘Even voorstellen: Manager Verkoop Reizen’. Dit boek beschrijft op praktijkgerichte wijze de reisbranche inclusief trends en alle facetten van de functie Manager Verkoop Reizen.

Samenwerking met specialisten
Bij de ontwikkeling van Transfer is samengewerkt met toonaangevende bedrijven uit de reisbranche, waaronder Oad, D-reizen, NS Hispeed, BCD Travel en Holiday Cars. Dit heeft geresulteerd in specialistische trainingen en opdrachten en in films die een interessant kijkje geven in de reisbranche. Voor de ontwikkeling van niveau 4 hebben topmanagers uit de branche hun visie gegeven op het vak van de Manager Verkoop Reizen.

Betrouwbare classificatie volgens Competent in Reiswerk
De materialen van Transfer zijn opgebouwd volgens de systematiek van Competent in Reiswerk (CiR). Dankzij een indeling in basis, gevorderd en competent ziet u eenvoudig op welk niveau een opdracht is waar een student aan werkt. Zo weet u precies waar hij in zijn ontwikkeling staat.

 


Spelling en grammatica - Op weg naar 1F
In dit katern Spelling en grammatica - Op weg naar 1F worden onder andere behandeld: de basale spellingsregels, werkwoorden, werkwoord spelling, spelling bij meervoud, verkleinwoorden en leestekens.

Spelling en grammatica 1F
In dit katern Spelling en grammatica 1F komen onder andere aan bod: woorden die op elkaar lijken, meertekenklanken, medeklinkercombinaties, open en gesloten lettergrepen, de stomme 'e', meervoud, verkleinwoorden, werkwoordspelling, grammaticale begrippen.

Spelling en grammatica 2F/3F 
In dit katern Spelling en grammatica 2F/3F komen onder andere aan bod: werkwoordspelling, samengestelde zinnen, grammaticale begrippen, verkleinwoorden, leestekens, zelfstandige naamwoorden, verwijzingen, verwijswoorden en trappen van vergelijking.

Taaltoetsen bij Taal op niveau Nederlands

Mbo-studenten worden getoetst volgens de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Met de referentieniveaus wordt aangegeven welk niveau van Nederlands en rekenen de studenten moeten beheersen aan het eind van de opleiding.

Digitale taaltoetsen van Edu'Actief
Met de digitale taaltoetsen van Edu'Actief kunt u het niveau van uw student vaststellen voor taalverzorging, lezen en luisteren. U krijgt een heldere rapportage waarin u kunt zien wat het niveau is van uw student.

De Insight taaltoetsen:

 • bepalen het instroomniveau op basis van de referentiekaders van de commissie Meijerink
 • zijn een goede voorbereiding op de centrale examen taal
 • zijn eenvoudig online af te nemen
 • geven direct na afname heldere online rapportages
 • zijn er voor de niveaus 1F, 2F en 3F
 • geven groepsrapportages per groep en per school
 • zijn methode onafhandelijk, maar passen ook goed bij onze methode voor Nederlands Taal op niveau.

Hoe werkt het?
Een schoolbeheerder maakt de applicatie met de taaltoetsen gebruiksklaar door medewerkers aan te maken en studenten te koppelen. Tevens is de schoolbeheerder contactpersoon van Edu'Actief. De kosten voor de toetsen zijn € 5,- per student per jaar. Docenten hebben gratis toegang tot het docentengedeelte.

Taaltoetsen bekijken en bestellen
Benieuwd naar een taaltoets? Neem contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Ook toetsen voor rekenen beschikbaar
Met de digitale rekentoetsen van Edu'Actief kunt u het niveau van uw student vaststellen voor de onderdelen getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. U krijgt een heldere rapportage waarin u ziet wat het niveau van uw student is.

Taal op niveau Nederlands

Taal op niveau Nederlands is een methode Nederlands voor het mbo. Deze methode Nederlands brengt studenten op het vereiste taalniveau door gebruik te maken van taalopdrachten uit het dagelijks leven en de toekomstige beroepspraktijk. Taal op niveau Nederlands staat in relatie tot Loopbaan en burgerschap en de beroepsgerichte vakken.

Taalvaardigheden
De vijf taalvaardigheden ziet u per referentieniveau een op een terug in Taal op niveau Nederlands. De taalvaardigheden zijn: spreken, schrijven, luisteren, lezen en gesprekken voeren. Naast de katernen per referentieniveau zijn er ook zeven katernen voor 'Op weg naar 1F'. Voor taalbeheersing als spelling en grammatica biedt Taal op niveau een speciale katernen aan met gerichte taalopdrachten en theorie.

Naast alle katernen per vaardigheid (lezen, schrijven, gesprekken voeren, luisteren, spreken) wordt Taal op niveau Nederlands ondersteund met een methodesite. Uw student vindt hier hulpmiddelen voor het maken van de taalopdrachten. Ook is er voor u docentenmateriaal te vinden, zoals een studiewijzer, handleidingen en startassessments. 

Inhoud Taal op niveau Engels

Taal op niveau Engels brengt uw student op het vereiste niveau. In de mbo-methode wordt gebruik gemaakt van taalopdrachten uit het dagelijkse leven en de toekomstige beroepspraktijk.

Om aan de slag te gaan met Taal op niveau Engels schaft de student een katern aan op zijn of haar niveau. Voor Engels niveau A1 en Engels niveau A2 is er een katern waarin de vaardigheden lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren en schrijven worden behandeld. Naast de katernen niveau A1 en niveau A2 is er een grammatica katern.

Taal op niveau Engels, niveau A1
Taal op niveau Engels, niveau A1 bestaat uit één boek. In dit boek worden de vaardigheden Lezen, Luisteren, Schrijven, Spreken en Gesprekken voeren behandeld. Het boek is te combineren met de portfoliomap van Taal op niveau Engels.

Taal op niveau Engels, niveau A2
Taal op niveau Engels, niveau A2 bestaat uit één boek. In dit boek worden de vaardigheden Lezen, Luisteren, Schrijven, Spreken en Gesprekken voeren behandeld. Het boek is te combineren met de portfoliomap van Taal op niveau Engels.

Grammatica katern
De belangrijkste grammatica die nodig is voor niveau A1 t/m B1 wordt per onderwerp, inclusief oefeningen, behandeld. Als docent heeft u zelf de vrijheid wanneer welk onderwerp of deel van een onderwerp wordt bestudeerd tijdens de lessen.

Werken met Taal op niveau Engels
Om het werken met Taal op niveau Engels nog makkelijker te maken, is er een algemene studiewijzer ontwikkeld en is er bij elk katern een docentenhandleiding. Online worden aan studenten hulpmiddelen aangeboden om de taalopdrachten te maken en ook is er extra materiaal beschikbaar gericht op het (toekomstige) beroep.

 

Tendens HTRV

Horeca, Toerisme & Recreatie en Voeding, vmbo leerjaar 3 en 4

Tendens HTRV is de lesmethode voor de afdeling Consumptief. De methode Tendens HTRV is in te zetten voor de uitstromen intrasectoraal, sectoraal horeca en sectoraal bakken. De lesmethode bestaat, per leerjaar, uit een map met werkboeken. Een complete map van leerjaar 3 dekt alle eindtermen van het intersectorale programma af. Hierdoor is in leerjaar 4 tijd voor herhaling, verbreding en verdieping.

Werkplekleren
Tendens HTRV gaat uit van het zogenaamde werkplekleren. In elke periode vervult een leerling een andere functie. Dat varieert van kok voorgerechten tot receptiemedewerker, van bartender tot verkoper reizen. Bij elke functie worden weer andere kennis en vaardigheden gevraagd. Steeds staat de juiste beroepshouding voorop. Met deze ingrediënten (kennis, vaardigheden en houding) kan de leerling zijn set van competenties gaan ontwikkelen.

Toerisme en recreatie
Naast koken als kok, serveren als gastheer/-vrouw, bakken als broodbakker en versieren als banketbakker, gaat de leerling kennismaken met de sector van Toerisme en Recreatie. Ongeveer een kwart van de methode is daaraan gewijd. Voor leerjaar 4 word verwezen naar de methode Toerticket

Website leerlingen 
In leerjaar 3 wordt de basis gelegd en leerjaar 4 vindt herhaling en verdieping plaats. Zo is er een goede voorbereiding op het school- en eindexamen. De methode bestaat uit werkboekjes per functie of werkplek. Daarnaast is er een website, www.htrv.nl, met films, interactieve opdrachten en andere relevante bronnen. Als back-up kan gebruik worden gemaakt van bronnenboeken van Tendens die de school in bezit heeft.

Docentenmateriaal
Ter ondersteuning van de docent staan op www.htv-leermiddelen.nl hulpmiddelen om een zo goed mogelijke onderwijsomgeving te creëren. Op de site staan onder andere een opzet voor de urenindeling, voorbeeld PTA en antwoordmodellen. Dit materiaal is door docenten zelf aan te passen naar de situatie van de school.

Het docentenmateriaal is gratis beschikbaar voor docenten die gebruikmaken van de methode Tendens HTRV. Vraag hiervoor een docententoegang aan.

Toetsing
De toetsen worden aangeboden in Wintoets. De bestanden met toetsvragen zijn te downloaden van deze site. Voor scholen die niet met Wintoets werken is het mogelijk om de toetsen te downloaden in Wordbestanden. 

Tendens HTRV samengevat:

 • Is geschikt voor VM2, sectoraal en intersectoraal programma
 • Ondersteuning leerlingen met digitaal bronmateriaal, filmpjes en links naar externe bronnen
 • Ondersteuning docenten via htv-leermiddelen.nl
 • Toetsen in Wintoets en Word
 • Antwoordmodellen
 • Docentenhandleiding
 • Werkvoorbereidingformulieren
 • Handelingsopdrachten Toerisme & Recreatie
 • Voorbeeld PTA
 • Voorbeeld urenindeling

 


Flexx Edu4all
Dienstverlening & Commercie, vmbo leerjaar 3 en 4

Flexx Edu4all omvat werkplekken waarmee in combinatie met werkplekken uit de methodes PiT Edu4all en Tendens Edu4all het intersectorale programma wordt afgedekt, te beginnen met Dienstverlening & Commercie.

Flexx Edu4all plukt de vruchten van de ervaringen met Tendens Edu4all en PiT Edu4all.

 • leerlingen leren door te doen
 • de praktijk is leidend
 • echte bedrijven en instellingen zijn het uitgangspunt voor de lesstof

Via Flexx Edu4all maken leerlingen kennis met diverse werkvelden. Ze gaan aan de slag met praktische situaties in verschillende beroepen en functies alsof zij daarin zelf al echt werkzaam zijn. Eigen vaardigheden en affiniteiten komen zo aan het licht. Flexx Edu4all geeft een basis en inspiratie voor een bewuste beroepskeuze.


De projectboeken van Flexx Edu4all zijn beschikbaar voor de richting Dienstverlening en Commercie. Deze zijn te bestellen in de webshop. Het gaat om de volgende titels:

FLexx Startprojectboek978 90 3720 736 1
Flexx 1 Werken in de recreatie 978 90 3720 736 1
Flexx 2 Werken in de grafimedia978 90 3720 745 3
Flexx 3 Werken in de ICT978 90 3720 744 6
Flexx 4 Werken in de logistiek978 90 3720 737 8

 

Scholen die extra nadruk willen leggen op de sector Horeca, Toerisme en Voeding kunnen het pakket van Flexx Edu4all uitbreiden met de werkboeken van Tendens HTRV.

Meer informatie over de adviesroute voor leerjaar 3 en 4.

 

Meer informatie Flexx Edu4all
Benieuwd naar het materiaal van Flexx Edu4all? Neem dan contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of via het contactformulier. Of download gratis het proefmateriaal van Flexx Edu4all.

Pit Edu4all
Zorg & Welzijn, vmbo leerjaar 3 en 4

Werken met de WPS-methode
Praktisch bezig zijn in herkenbare en aansprekende situaties is de beste manier om de aandacht van de leerlingen te vangen en vast te houden. PiT Edu4all organiseert daarom de stof rondom werkplekken zoals je die bij instellingen en bedrijven tegenkomt. Dat zijn werkplekken waar je rechtstreeks met zorgvragers of klanten te maken hebt in de dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan ouderen- of gehandicaptenzorg, een buurthuis, een kapsalon, een hotel of een sportschool.

Breed oriënteren
Natuurlijk zorgt PiT Edu4all ervoor dat de eindtermen van de programma's Zorg & Welzijn breed en Verzorging volledig gedekt zijn. De leerlingen krijgen echter meer mee omdat de praktijk het uitgangspunt is. Een leerling die een goed beeld heeft van de dagelijkse werksituatie kan een succesvolle keuze maken voor een vervolgopleiding (LOB).

De leerlingen volgen daarom niet alleen een route langs werkplekken die nodig zijn voor het examen, maar hebben daarnaast ruimte voor een aantal keuzewerkplekken waarmee ze hun blik verruimen. Breed waar het kan, smal waar het moet. Alleen in zo'n rijke WPS-structuur krijgen de leerlingen een beeld van de wereld van beroep en bedrijf dat voldoende realistisch en gevarieerd is. Bestaande bedrijven en instellingen werken hierin samen met PiT Edu4all.

Meer informatie Pit Edu4all
Benieuwd naar het materiaal van Pit Edu4all? Neem dan contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of via het contactformulier. Of download gratis het proefmateriaal van Pit Edu4all.

 

Tendens Edu4all

Economie, vmbo leerjaar 3 en 4

Tendens Edu4all is de WPS-variant van de methode Tendens Classic Economie. De stof is helemaal georganiseerd rond realistische werkplekken. De methode voldoet volledig aan de nieuwste exameneisen voor de afdelingsprogramma's Administratie, Handel & Administratie, Mode & Commercie en Handel & Verkoop.

Werken met de WPS-methode
Praktisch bezig zijn in herkenbare en aansprekende Werksituaties is de beste manier om de aandacht van de leerlingen te vangen en vast te houden. Tendens Edu4all organiseert daarom de stof rondom werkplekken zoals je die bij bedrijven en instellingen tegenkomt. Dat zijn werkplekken waar je rechtstreeks met klanten te maken hebt in de (detail)handel en dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan een warenhuis, een supermarkt of aan een functie als marketingmedewerker. Maar het gaat ook om meer ondersteunende werkplekken die bijna iedere organisatie voorkomen, zoals voorraadbeheer, de receptie of de administratie.

Voorbereiding op werken met Tendens Edu4all


Breed oriënteren
Natuurlijk zorgt Tendens Edu4all ervoor dat de eindtermen van de afdelingsprogramma's Administratie, Handel & Administratie, Handel & Verkoop en Mode & Commercie volledig gedekt zijn. De leerlingen krijgen echter meer mee omdat de praktijk het uitgangspunt is. Een leerling die een goed beeld heeft van de dagelijkse werksituatie kan een succesvolle keuze maken voor een vervolgopleiding (LOB).

De leerlingen volgen daarom niet alleen een route langs werkplekken die nodig zijn voor het examen, maar hebben daarnaast ruimte voor een aantal keuzewerkplekken waarmee ze hun blik verruimen. Alleen in zo'n rijke WPS-structuur krijgen de leerlingen een beeld van de wereld van beroep en bedrijf dat voldoende realistisch en gevarieerd is. Bestaande bedrijven en instellingen werken hierin samen met Tendens Edu4all.

Meer informatie Tendens Edu4all
Benieuwd naar het materiaal van Tendens Edu4all? Neem dan contact op met Edu'Actief via 0522 235 235 of via het contactformulier. Of download gratis het proefmateriaal van Tendens Edu4all.

Scoren.info

Met Scoren.info leidt u uw studenten op voor een breed en boeiend vakgebied. Van Commercieel medewerker tot Junior accountmanager, Vestigingsmanager groothandel, Assistent-manager internationale handel, Intercedent en Contactcenter medewerker. Allemaal functies die vallen onder commerciële werkzaamheden, maar hun eigen specialisatie kennen. Scoren.info geeft u de vrijheid hoe u het lesmateriaal inzet en welke onderdelen u gebruikt. Zowel klassikaal, in groepen als een-op-een.Het lesmateriaal

Scoren.info wordt aangeboden in handzame en compacte modules. Op de methodewebsite www.scoren.info staat voor uw student een opdrachtenmagazijn met meer dan 400 opdrachten, een begrippenlijst en aanvullende bronnen als films. Kenmerkend voor de methode is de heldere opleidingsstructuur met daaronder de leerlijnenstructuur. Dit betekent dat we de keuze hebben gemaakt de onderdelen zo in te delen dat stapeling mogelijk is. Binnen Scoren.info is doorstroming gemakkelijk en kostenbesparend te realiseren.

Actueel door lesbrieven
Scoren.info speelt in op de actualiteit door het inzetten van lesbrieven. In een lesbrief wordt ingegaan op specifieke en actuele onderwerpen waardoor u geregeld extra lesstof heeft om te gebruiken voor uw studenten.

Bent u benieuwd naar de inhoud van Scoren.info? Bekijk dan de inkijkexemplaren per titel in onze webshop. Op het titeloverzicht vindt u per opleiding de titels en ISBN's.

Henk Meyknecht    22 september 2010 

“Het boek ziet er professioneel uit en heeft een goed en logisch verhaal. Ik vind het boeiend geschreven, niet zozeer als lesmateriaal maar als een levend document voor en door jonge vakmensen in onze industrie. Een lesboek met een mening over onze bedrijfstak!”

Henk Meyknecht
General Manager, Marco Polo Wuhan


Sjoerd Gehrels    08 september 2010 

I have experienced the book Rooms Division Management by A.M. Jansen as a very effective, modern and up-to-date learning tool. The fact that the book combines contemporary theory in the field of RD with the examples of practice makes the book an outstanding resource for any student who starts to learn about this important area within hotel operations. The DVD that complements the book turns the material into a living and dynamic learning benchmark. Altogether I would strongly recommend the book Rooms Division Management to any colleague educator in the field of hospitality management education and training either at the on-the-job, vocational, undergraduate or post-graduate level.

Sjoerd Gehrels, MSc, MBA, CHE
Course Leader Master in International Service Management
Stenden University of Applied Sciences
Leeuwarden

 

Rooms Division Management

Hospitality-opleidingen, niveau 4

Rooms Division Management bespreekt moderne managementtechnieken om hotelgasten een aangenaam verblijf te bezorgen. De Engelstalige methode bestaat uit een boek, dvd en website en is bedoeld voor mbo-niveau 4 en het hbo. Met Rooms Division Management leren uw studenten gastvrijheid om te zetten in een winst.

Engels
Rooms Division Management is een introductiecursus voor bachelor programma’s in International hospitality en voor hospitality opleidingen op mbo-niveau 4 met een engelstalig programma. Een Engelstalige cursus speelt goed in op de praktijk: Nederland is internationaal georiënteerd en veel studenten gaan later in het buitenland werken. De vragen aan het einde van het hoofdstuk, dagen de student uit de stof te doorlopen. Op de website vindt u instructies en antwoordmodellen. Doordat het boek zo aansluit op de praktijk, spreekt het studenten aan. En dat werkt motiverend.

Housekeeping  & Front Office
Een schone hotelkamer is een vereiste voor een prettig verblijf. De afdeling Housekeeping van Rooms Division zorgt daarvoor. Het boek bespreekt moderne managementtechnieken van Houskeeping managers. Daarnaast geeft Rooms Division Management handreikingen voor een efficiënt werkende Front Office. Medewerkers van deze afdeling bepalen de eerste én laatste indruk van het hotel. En voor een belangrijk deel dus of een gast nog eens terugkeert. Rooms Division Management is onmisbaar voor een succesvolle horecaloopbaan van uw studenten.

Praktijkgericht
Enkele internationale hotels dienen als voorbeeld in het boek. De ervaring van de gast, de werkervaring van de medewerker en de doelen van het management en de aandeelhouders zijn daarbij het uitgangspunt. Het boek behandelt onderwerpen als communicatie, personeelsmanagement, kwaliteitsmanagement, verkoopstrategieën en globalisering. Met de filmpjes van praktijksituaties op de dvd krijgt de student een goed beeld van het werk. Geïnterviewde ondernemers, managers en consulenten hebben bovendien hun cv ter beschikking gesteld ter inspiratie voor de jonge hoteliers. Goed voorbeeld doet goed volgen!

Student
Rooms Division Management biedt de student een afwisselende opleiding binnen hotelmanagement. Het boek wordt aangevuld met films en belicht de volgende drie aspecten:

 • 1. de ervaring van de gast
 • 2. de werkervaring van de medewerker
 • 3. de doelen van het management en de aandeelhouders.

Docent
Voor de docent biedt Rooms Division Management heldere instructies voor iedere opdracht en film. Daarnaast vinden docenten die met het boek werken op de docentensite antwoordmodellen van de theorievragen uit het boek.

 

Rekenen op niveau

De rekenmethode bestaat uit een werkschrift aangevuld met een webbased trainingsomgeving: iRON. Het werkschrift sluit aan bij de belevingswereld van de student. In het werkschrift zijn de vier domeinen (getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden) duidelijk herkenbaar. Per domein wordt het rekenwerk per onderwerp toegelicht. De individuele voortgang in het behalen van de ontbrekende rekenvaardigheden kan aan de hand van gemaakte rekentrainingen door de docent rekenen gemonitord worden. Op basis hiervan kan de docent een op maat gesneden programma aanbieden. Rekenen op niveau is onderdeel van het EIW-pakket. 

Recreatief Frontoffice
Niveau 3

Uw student is servicegericht en commercieel, communicatief sterk en kan goed met mensen omgaan. De opleiding Frontofficemedewerker is dan ook de perfecte opleiding voor uw student. Maar hoe leert uw student alle vaardigheden en aspecten die horen bij een Frontofficemedewerker?

Recreatief Frontoffice van Edu'Actief is lesmateriaal voor de mbo-opleiding Frontofficemedewerker niveau 3. Het lesmateriaal is geschikt voor de frontofficemedewerker, receptionist en informatiemedewerker. Recreatief Frontoffice maakt van uw student een echte Frontofficemedewerker.

Werkmateriaal en theorieboeken
Recreatief Frontoffice bestaat uit theorieboeken en werkmateriaal voor de recreatieve, toeristische informatie- en hotelbranche. Het werkmateriaal van Recreatief Frontoffice bestaat uit geïntegreerde onderwijseenheden (GOE's). Uw student werkt aan een beroepssituatie zoals het maken van een reservering, het ontvangen van de gast en het verhuren en verkopen van producten en diensten. Hij werkt aan deze situaties in een specifieke context, zoals een camping, bungalowpark, groepsaccommodatie, lowbudgetaccommodatie of een hotel. De student leert zich staande te houden in deze beroepssituatie door zich kennis, vaardigheden en houdingsaspecten eigen te maken.

In het werkboek wordt bij de opdrachten verwezen naar het theorieboek of naar aanvullende bronnen zoals films, links, naslagwerken en interactieve en opdrachten. Deze aanvullende bronnen staan op de studentenwebsite.

Arrangement op maat
Edu'Actief biedt met Recreatief Frontoffice een logische leerlijn aan, maar u kunt als school ook zelf een arrangement maken uit de beschikbare GOE's. Op deze manier kunt u de leerlijn inrichten volgens de visie van uw school en kunt u inspelen op de vraag van het bedrijfsleven in uw regio.

 

Recreatief Leisure & hospitality
Niveau 2, 3 en 4

Recreatief is een methode die uitdagende en afwisselende materialen biedt voor de opleidingen voor Leisure & hospitality mbo reizen niveau 2, 3 en 4. Zelfstandig werken, praktijkgerichtheid en onderwijs op maat zijn kernbegrippen. De methode Recreatief is volgens het nieuwste kwalificatiedossier ontwikkeld en biedt een doorlopende leerlijn. Met activiteiten en opdrachten die uit de praktijk gegrepen zijn, verschijnt uw student met de juiste uitrusting aan de start van zijn loopbaan!

Optimaal afgestemd
De methode Recreatief is op het gebied van taal, beroepsinhoud en onderwijsinhoud optimaal op de student en de actualiteit afgestemd. Zo krijgt de Leisure & hospitality assistant in korte opdrachten niet alleen inzicht in de mogelijkheden, maar ook in de grenzen van zijn functie. De Leisure & hospitality host gaat aan de slag met praktijkgerichte opdrachten, waar de Leisure & hospitality executive zich ook mag buigen over zijn leidinggevende taken.

Recreatief Leisure & hospitality assistant lesmateriaal
De student die de opleiding voor Leisure & hospitality assistant volgt, hoeft alleen maar één map aan te schaffen. Het lesmateriaal bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Oriëntatie op branche en beroep
 2. Aan de slag in de frontoffice
 3. Sport en spel
 4. Creativiteit
 5. Entertainment
 6. Schoonmaken en onderhouden

Recreatief Leisure & hospitality host lesmateriaal
Recreatief Leisure & hospitality host bestaat uit vier mappen en Examn!:

 1. Balie en receptie
 2. Entertainment
 3. Sport en spel
 4. Creativiteit, gebouwenbeheer en educatie

Recreatief Leisure & hospitality executive lesmateriaal
Het lesmateriaal voor Leisure & hospitality executive bestaat uit twee onderdelen: het theorieboek Even voorstellen: Leisure & hospitality executive en werkmaterialen. Deze worden ondersteund door www.leisure-executive.nl waarop aanvullende en trendgevoelige informatie wordt aangeboden. Zo blijft het boek op elk moment actueel.

Voor de student
Recreatief biedt via de studentensite  (alleen voor niveau 2 en 3) onderwijsaanvullend materiaal in de vorm van naslagwerk en trainingen, interactieve opdrachten, films, leerobjecten en topografietraining. Uw studenten krijgen via een licentie, meegeleverd met het lesmateriaal, toegang tot deze website.

Voor de docent
De docent stapt als recreatieleider goed voorbereid in het avontuur dankzij de uitgebreide docentenhandleidingen, antwoordmodellen en verantwoordingsdocumenten. Het docentenmateriaal is gratis beschikbaar voor docenten die gebruikmaken van de methode Recreatief. 

Fondslijst Recreatief 
Een overzicht van alle titels van Recreatief voor mbo Leisure & hospitality en mbo Frontoffice.

 

Angerenstein Sport en Bewegen

Angerenstein Sport en bewegen is de methode voor mbo Sport en bewegen niveau 2, 3 en 4. Het materiaal is gebaseerd op de werkprocessen uit het kwalificatiedossier en wordt aangeboden in arrangeerbare leereenheden. Angerenstein Sport en bewegen is naast op papier ook digitaal in te zetten. Zo kunt u zelf kiezen of u digitaal, deels digitaal of met boeken les gaat geven.Opzet Angerenstein Sport en bewegen

Theorie
De theorie wordt aangeboden in leereenheden die bestaan uit bronnen, casussen en verwerkingsopdrachten. Daarnaast is er verdiepingstheorie die via de methodewebsite wordt aangeboden.

Opdrachten
De opdrachten die bij elke leereenheid worden aangeboden bestaan uit kennis-, toepassings- en inzichtvragen. Door de gevarieerde opdrachten en werkvormen worden uw studenten goed uitgedaagd. Ter voorbereiding op het examen zijn er specifieke opdrachten, zodat uw studenten kunnen oefenen voordat ze het examen afleggen. Alle opdrachten staan in de modules en kunnen digitaal geleverd worden.

Toetsen
Ook toetsen zijn onderdeel van Angerenstein Sport en bewegen. Per leereenheid zijn er ontwikkelingsgerichte toetsen, zowel kennistoetsen als oefentoetsen. Deze worden aangeboden via de methodewebsite.

Docentenmateriaal
Bij Angerenstein Sport en bewegen ontvangt u als klant gratis docentenmateriaal. Het docentenmateriaal geeft u de nodige ondersteuning bij het lesgeven. U kunt denken aan handleidingen bij de leereenheden met didactische tips en met aanwijzingen hoe het materiaal in te zetten, PowerPointpresentaties en extra films. 


Profi-leren LB bestaat uit een boek dat de student zowel tijdens als na zijn studie kan gebruiken als naslagwerk. Bij Profi-leren LB horen een opdrachtenmagazijn en online digitale diagnostische toetsen. Online wordt de methode gratis aangevuld met kwalificatie-eisen zoals die in het brondocument worden gesteld.

Angerenstein Welzijn

Wilt u uw student opleiding tot Welzijnsprofessional? Met de methode Angerenstein Welzijn bieden we u een kwalitatieve en volledige lesmethode voor de mbo-opleidingen Sociaal-agogisch werk niveau 3 en 4. Angerenstein Welzijn wordt herzien en voldoet aan de nieuwe kwalificatiestructuur voor 2016.


Opzet Angerenstein Welzijn

Angerenstein Welzijn bestaat uit bronnenboeken en verwerkingsopdrachten. In de boeken wordt de theorie behandeld aan de hand van thema’s. Elk thema bestaat uit een basis- en een verdiepingsdeel. Om de theorie eigen te maken maakt de student verwerkingsopdrachten (incl. activerende werkvormen). 


Aanvullend lesmateriaal

Naast de boeken en verwerkingsopdrachten biedt Angerenstein Welzijn extra materiaal:

 
 • Vaardigheidstraining: Hoe traint uw student de toepassing?
  Essentiële beroepsvaardigheden worden behandeld aan de hand van protocollen en stappenplannen. 

 • Kritische beroepssituatie: Hoe handelt uw student tijdens een dilemma?
  Tijdens de kritische beroepssituatie wordt uw student geconfronteerd met een professioneel probleem of een realistisch dilemma. Hierbij kan hij niet terugvallen op routinematig handelen. 

 • De uitdaging: Welke verbanden zijn voor uw student relevant?
  Tijdens de uitdaging wordt een beroep gedaan op de samenwerkingsvaardigheden en creativiteit van uw studenten.

 • BPV-opdrachten: Wat past uw student toe in de beroepspraktijk?
  Aan de hand van opdrachten werkt uw student aan de werkprocessen, die in de beroepspraktijk gemaakt moeten worden.

Docentenmateriaal

Bij Angerenstein Welzijn ontvangt u als klant gratis docentenmateriaal. Het docentenmateriaal geeft u de nodige ondersteuning bij het lesgeven. U kunt denken aan aanvullende informatie voor bij de opdrachten en docentenhandleidingen.


Profi-leren Helpende Zorg en Welzijn biedt de student een goed fundament om direct aan de slag te gaan in de praktijk. Voor Helpende Zorg en Welzijn is onder andere het basisboek 'Helpende Zorg en Welzijn niveau 2' ontwikkeld. De inhoud van dit boek is gebaseerd op de werkprocessen uit het competentiegerichte kwalificatiedossier HZW niveau 2. 

Ieder boek in deze serie leermiddelen bevat uitgebreide (achtergrond)informatie die studenten kunnen gebruiken bij het maken van opdrachten, taken, beroepsproducten en prestaties. In de naslagwerken wordt de theorie van het vakgebied aangevuld met duidelijk beschreven beroepssituaties en handelingstips.

Online wordt de methode aangevuld met:

 • extra digitale content (dc-thema’s) met onderwerpen die minder frequent geraadpleegd hoeven te worden, of thema’s waarvan de inhoud snel verandert
 • diagnostische kennistoetsen bij ieder thema uit de boeken waardoor er voor de school een grote databank met meerkeuzevragen beschikbaar is
 • een zoekmachine die verwijst naar thema’s uit de boeken en/of direct toegang geeft tot thema’s die gedownload kunnen worden
 • verwerkingsopdrachten bij de thema’s.

 

Ondernemendleren

Ondernemendleren bestaat uit bronnenboeken, werkboeken, rekenschriften en een digitale omgeving op de methodesite. In de digitale omgeving vindt de student een begrippenlijst, uitdagende opdrachten, webcases, extra leerstof en kennistrainingen (formatieve toetsen) en vindt u als docent handleidingen. Daarnaast is er materiaal voor Nederlands, Rekenen en Burgerschap. Uitgangspunten voor de inhoudsbepaling van het lesmateriaal zijn de beroepskerntaken van de kwalificatiedossiers en het materiaal sluit aan op de examens van KC Handel. 

Ondernemendleren is een leermethode waarin de competentieontwikkeling van een beginnend beroepsbeoefenaar in de bedrijfstak detailhandel het uitgangspunt is voor de inhoud van het onderwijs. De rode draad in het onderwijsleerproces is het ontwikkelen van (beroeps)competenties in een winkel. Een beginnend beroeosbeoefenaar is pas competent als:

 • hij weet wat je doet
 • hij je weet waarom hij het doet
 • hij in staat is over zijn manier van handelen na te denken.

Ondernemendleren gaat er vanuit dat een beginnend beroepsbeoefenaar het meeste kan leren in en van de dagelijkse praktijk van een winkel.

OHTM

Opbouw vmbo-lesmateriaal
Uw leerling werkt met een werkmap en een naslagwerk. In het naslagwerk is de nodige uitleg te vinden. Na bestudering van deze theorie beantwoordt de leerling hier vragen over in de werkmap. In de werkmap is ook een aantal praktijkopdrachten te vinden. In de praktijkopdrachten maakt de leerling aan de hand van werktekeningen allerlei werkstukken zoals een bijzettafeltje, een pannenrek, een kinderstoel en een ledikant. Voor het leren lezen van de werktekeningen en de uitvoering ervan is er het Naslagwerk Tekening lezen.

Opbouw mbo-lesmateriaal
Tijdens de opleiding werkt uw student met een aantal naslagwerken, een algemeen werkboek en meestal twee specifieke werkboeken. De werkboeken zijn opgebouwd uit een aantal keer ‘Leren en doen’. Een ‘Leren en doen’ bestaat uit blokken. In een blok oriënteert de student zich op het onderwerp door leervragen en praktijkvragen te beantwoorden. Deze vragen verwijzen naar de naslagwerken. Vervolgens gaat de student aan de slag met een praktijkopdracht. Daarna reflecteert de student door verslag van de praktijkopdracht te doen en beoordeelt hij zichzelf.

 

Chauffeur goederenvervoer

Chauffeur goederenvervoer bestaat uit een map met daarin drie katernen (modules) die ingedeeld zijn op basis van de proeven van bekwaamheid:

 • Module 1: Laden en lossen van goederen
 • Module 2: Voorbereiden en afhandelen van de rit
 • Module 3: Vervoeren van goederen.

In de map Chauffeur goederenvervoer worden theorie, geschreven op 2F-niveau, en opdrachten afgewisseld. De opdrachten bestaan uit kennisvragen, toepassingsvragen en praktijkopdrachten. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aftekenlijst voor de praktijkbegeleider en een reflectieopdracht. Naast de map biedt de methodewebsite extra ondersteuning bij de opdrachten in de vorm van film.

 

Lekker zelf ondernemen voor niveau 3-4

Een eigen kapperszaak, schildersbedrijf of webshop… veel jongeren willen na hun opleiding aan de slag als zelfstandig ondernemer. Maar waar beginnen ze? Met Lekker zelf ondernemen leert u ze al tijdens hun mbo-opleiding (niveau 3-4) alle kneepjes van het ondernemersvak en helpt u ze een succesvolle onderneming op te zetten. Lekker zelf ondernemen is er voor alle domeinen binnen het mbo, maar is ook een goede methode voor zzp’ers en het bedrijfsleven.

Lekker zelf ondernemen geeft de jonge ondernemers antwoord op zes belangrijke vragen:

 • 1.Waar begin je?
 • 2.Ken je de markt?
 • 3.Hoe verover je een positie in de markt?
 • 4.Hoe ga je ICT inzetten?
 • 5.Hoe zit het met de papierwinkel?
 • 6.Hoeveel geld heb je nodig?

Antwoord op deze vragen krijgen studenten via het uitgebreide lespakket van Lekker zelf ondernemen. Het materiaal bestaat uit een map met zes katernen, digitaal lesmateriaal en een simulatiegame.

CE Ondernemerschap
Lekker zelf ondernemen niveau 3 en 4 is gebaseerd op de zeven werkprocessen van de Certificeerbare Eenheid ondernemerschap. Met Lekker zelf ondernemen worden de ondernemers in spé voorbereid op de CE Ondernemerschap. Daarnaast is er ook sterk ingestoken op de onderliggende ideeën van de CE Ondernemerschap. Dat betekent onder andere dat de zogenaamde soft-skills (eigenschappen en vaardigheden) een belangrijk onderdeel vormen van het lesmateriaal Lekker zelf ondernemen.

Vanaf niveau 2: Ondernemendheid
Ter voorbereiding op ondernemerschap kunt u mbo-studenten op niveau 2 met Lekker zelf ondernemen Ondernemendheid stimuleren een ondernemende houding te ontwikkelen. Het leermiddel richt zich op ondernemendheid (intrapreneurship) en op ondernemerschap (entrepreneurship). Het lesmateriaal kan een opstap zijn voor wie later zijn eigen bedrijf wil beginnen, maar het leert uw student ook om kansen te leren zien in het bedrijfsleven.

Het lesmateriaal van Lekker zelf ondernemen Ondernemendheid bestaat uit een theorie-/ werkboek dat wordt aangevuld met digitaal materiaal.

 

inORDE

De beveiliger van nu is niet alleen bezig met veiligheid en risico’s, maar ook als gastheer of -vrouw. Met de succesvolle methode inORDE bereidt uw student zich optimaal voor op zijn SVPB-examen. Uw studenten kunnen straks als een betrouwbare en representatieve professional aan de slag als beveiliger of coördinator beveiliger.

 • volledig afgestemd op studenten uit mbo-onderwijs
 • complete methode; opdrachten, theorie, toetsen en oefenexamens
 • multimedia bronnen en werkvormen maakt leren uitdagend
 • geleidelijke voorbereiding SVPB examen
 • eenvoudig te combineren met eigen lesmateriaal
 • toekomstbestendig: beschikbaar op papier + website, als digitaal boek en online via 24boost

Thema indeling

Het nieuwe inORDE-materiaal is ingedeeld in thema’s. Elk thema bestaat uit een introductie, theorie, opdrachten en toetsen. U kunt de thema's naar eigen inzicht zelf programmeren binnen uw lessen. Bij elk thema hoort docentenmateriaal met antwoorden en een online dossier waarin actuele nieuwsberichten, video’s en artikelen zijn opgenomen. Dit zijn extra bronnen die u kunt inzetten bij uw lessen.


Gericht op MBO studenten

De opleidingen Beveiliger en Coördinator beveiliging zijn opleidingen waar kennis van begrippen van groot belang is. Voor MBO studenten niveau 2 en 3 is dit vaak een uitdaging. Daarom is in het vernieuwde inORDE lesmateriaal veel aandacht besteed aan de werkvormen. Alleen maar vraag en antwoord opdrachten spreekt de MBO student onvoldoende aan. inORDE 2016 kent veel verschillende opdrachtsoorten, maakt gebruik van multimedia werkvormen en een online kennisquiz. Nieuw zijn ook de praktijkopdrachten per onderwerp, de student gaat actief aan de slag met de opgedane kennis.


Beveiliger en Coördinator beveiliging

In de leermiddelen Beveiliger staan de kerntaken 1,2 en 3 uit het basisdeel Kwalificatiedossier Particuliere beveiliging en het SVPB examen Beveiliger centraal. In Coördinator beveiliging de kerntaken 1 en 2 uit het profieldeel en het SVPB examen Coördinator beveiliging. De structuur en presentatie van Beveiliger en Coördinator beveiliging is volledig op elkaar afgestemd. Overzichtelijk en prettig voor zowel de student als docent.


SVPB-examen

Studenten worden geleidelijk voorbereid op het SVPB examen. Elk thema wordt afgesloten met een toets, die volledig is afgestemd op de vraagsoorten die ook in het SVPB vakkennis examen worden gebruikt. Studenten wennen zo aan de 6 verschillende vraagsoorten en komen dus niet voor verrassingen te staan.

Eind 2016 zijn er ook oefenexamens beschikbaar. Deze online toets is volledig gebaseerd op de SVPB exameneisen. Dus studenten kunnen oefenen met de vraagsoorten, wennen aan het gebruikte taalniveau en hun kennisniveau toetsen.


Keuzedelen

Bij inORDE worden keuzedelen ontwikkeld die online worden aangeboden via 24boost. Bekijk de titels in onderstaand overzicht of ga naar www.edu-actief.nl/keuzedelen-mbo.


Handhaver Toezicht en Veiligheid

Naar verwachting zullen er geen vernieuwde inORDE leermiddelen Handhaver Toezicht en Veiligheid worden aangeboden voor schooljaar 2016-2017. Zodra er meer informatie is, zullen wij dat communiceren.

Toerticket

Toerisme en recreatie, vmbo bovenbouw

Toerticket van Edu’Actief biedt leerlingen een goede oriëntatie op de toeristische en recreatieve sector. Deze digitale methode is breed inzetbaar in de bovenbouw van het vmbo. Met Toerticket maakt u uw onderwijs nóg leuker.

Goed beeld van de sector
Toerticket bestaat uit twaalf opdrachten over de sector Toerisme en recreatie. Deze toertickets sluiten aan bij de methode Tendens HTRV, maar u kunt ze in alle sectoren inzetten. De toertickets geven een goed beeld van de sector. Daardoor kunnen uw leerlingen erachter komen of dit voor hen een interessante sector is om in door te stromen op het mbo.

Sectoroverstijgend
Bij Toerticket kruipt de leerling in de huid van een toeristisch of recreatief medewerker. Hij zet een product op dat ook in de praktijk kan worden verkocht of uitgevoerd. De toertickets variëren van het organiseren van een leuke middag voor kleine kinderen tot het uitzetten en promoten van een stedentrip. Leerlingen voeren daarvoor diverse werkzaamheden uit, zoals het maken van een folder of het bouwen van een website. Daardoor kunnen de opdrachten ook sectoroverstijgend zijn. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld de afdeling Bouw inschakelen als er een mooie verpakking moet worden gemaakt. Met Toerticket maakt u het onderwijs in elke sector aantrekkelijker.

Zelfstandig werken 
Elk toerticket heeft hetzelfde format. Dat zorgt voor structuur en duidelijkheid. Leerlingen weten precies wat er van hen verwacht wordt en kunnen zelfstandig aan het werk. Daardoor kunt u als docent individuele begeleiding geven en lukt het uw aandacht goed te verdelen over de groep.

Flexibel
Omdat de opdrachten verschillen in tijdsduur, kan een leerling elke rapportperiode in principe een toerticket voltooien. U kunt zelf bepalen in welke volgorde de leerlingen de opdrachten uitvoeren, en of ze een opdracht individueel of in groepsverband doen. Precies zoals u het zelf graag ziet.

Eigen verantwoordelijkheid
Toerticket sluit aan op de belevingswereld van uw leerlingen. Bijvoorbeeld door het gebruik van multimediale middelen. Maar ook door de vrijheid die u ze met Toerticket geeft om zelf te bepalen hoe en waar ze een opdracht uitvoeren. Niet alles hoeft op school te gebeuren. Met Toerticket maakt u uw leerlingen zelf verantwoordelijk voor hun leren. Precies waar ze inmiddels al aan toe zijn.

Enthousiaste leerlingen én docenten
Bij elke toerticket hoort een docentdeel met onder andere de doelen, hulpmiddelen en beoordelingscriteria. Daarmee is voor u meteen duidelijk hoe de opdracht in elkaar steekt, wat de samenhang met de basisvorming is en wat er van u verwacht wordt. Docenten zijn zeer enthousiast over deze nieuwe methode. Of zoals een docent het verwoordde: “Het enthousiasme waarmee de meeste leerlingen aan een toerticket werken, is aanstekelijk en motiveert mij ook.”

 

Energizers

Voor, tijdens of na de lessen Leefstijl, binnen of buiten de schoolmuren. U kunt altijd gebruikmaken van de vier Energize-boeken: Energize!, Energize II, Energize III en Energize IV. Deze Energize-boeken staan vol activiteiten die energie geven en deelnemers aanzetten tot kennismaken, samenwerken en evalueren. Met Energize voorkomt u pestgedrag en, als het wel gebeurt, pakt u pesten effectief aan. Energizers geven de groep en deelnemers (zelf)vertrouwen. De honderden activiteiten uit Energize zijn geschikt voor jong en oud.

Tijdens een Leefstijl docententraining krijgt u, naast overige Leefstijl materiaal, altijd een Energize-boek. 

 energize boeken

Leefstijl

Voor sociaal-emotionele vaardigheden

Bent u op zoek naar een programma om structureel en preventief te werken aan sociaal-emotionele vaardigheden in de groep? Met behulp van Leefstijl stimuleert u kinderen en jongeren zich te ontwikkelen tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen. Het lesmateriaal en de trainingen van Leefstijl zijn bestemd voor:

 • kinderopvang en peuterspeelzaal
 • primair onderwijs
 • voortgezet (speciaal) onderwijs
 • mbo 
 • organisaties die met jongeren werken in de vrije tijd.


Leefstijl toepassen 
Het programma bestaat uit trainingen voor leerkrachten, met activiteiten en lesmaterialen voor het jonge kind (2-4 jaar), basisschoolkinderen, leerlingen in het voortgezet- en beroepsonderwijs en voor begeleiders en kinderen in bso, welzijn en sport. Door het oefenen van sociale vaardigheden stimuleert Leefstijl positief gedrag en wordt het kind en de groep sterker. Een effectieve toepassing van het programma hangt niet alleen af van wat u kinderen wilt leren, maar ook van hoe u dit doet. Daarom is het van belang om eerst zelf een training te volgen alvorens met lessen te starten in de klas. Tijdens de training wordt de leerkracht zich bewust van zijn eigen keuzes en gedrag. Leefstijl is daarmee een visie, en veel meer dan een serie trucs of geconditioneerd gedrag.

Opbouw en achtergronden
In de lesprogramma’s van Leefstijl is een duidelijk verband te vinden tussen de wijze waarop groepsvorming plaatsvindt en de opbouw van de lessen. Ervaringsgericht leren staat centraal. Dat gebeurt tijdens de groepsactiviteiten die de wisselwerking tussen kinderen stimuleren. Het uiteindelijke leereffect is het resultaat van vier fasen die gebaseerd op de leerstijlen volgens Kolb. Verder zijn theorieën over humanistische psychologie (Carl Rogers), transactionele analyse (Eric Berne), geweldloze communicatie (Marshall Rosenberg), meervoudige intelligentie (Howard Gardner), coöperatief leren (Spencer Kagan), het Johari-venster, social learning theory (Albert Bandura), het ijsbergmodel, plustaal en de Socratische dialoog verwerkt. De Nederlandse psychologe dr. Martine Delfos heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van het materiaal voor primair onderwijs.

 

Xpress
Sectororiëntatie horeca, toerisme en voeding


In de onderbouw van het vmbo oriënteert de leerling zich op verschillende sectoren. Een keuze maken, kan lastig zijn. Met de methode Xpress willen we leerlingen helpen bij het maken van een verantwoorde keuze. Eén van de sectoren waar leerlingen voor kunnen kiezen, is Horeca, Toerisme en Voeding. Met Xpress maakt de leerling kennis met deze sector.

Opbouw methode
De methode bestaat uit een bewaarmap met het theorie-/werkboek, een leerlingen- en docentenwebsite met onder andere praktijk- en themaopdrachten. Na elke praktijk- of themaopdracht wordt er een reflectieformulier ingevuld. Door het lesmateriaal weet de leerling hoe de keuken, de bakkerij en het restaurant eruitzien en hoe je daar veilig, schoon en op een prettige manier kunt samenwerken. Dit helpt de leerling om in de bovenbouw de sector te kiezen die hem leuk lijkt en die bij hem past.

In het theorie-/werkboek komt basisvaktheorie aan bod in de volgende lessen:

 • Kennismaking met de sector
 • Normen en waarden
 • Hygiëne
 • Werkhouding en veiligheid
 • Kennismaking met de praktijkruimte

Voor de leerling
De leerling heeft naast het theorie-/werkboek, beschikking over de website www.methode-xpress.nl met onder andere films, recepten, serveeropdrachten en praktijkopdrachten.

In de laatste les van het theorie-/werkboek Aan de slag in de sector HTV, wordt verwezen naar het Ganzenbordspel. Als docent bestelt u het spel gratis mee bij uw bestelling in de webshop. 

Docentenmateriaal
De leerling leert de sector het best kennen in de praktijk. Op www.htv-leermiddelen.nl staan praktijkopdrachten (1 tot 2 lesuren) en themaopdrachten (overkoepelend, 10 tot 14 lesuren) die ingezet kunnen worden. Daarnaast vindt u hier recepten en toetsen.

Om het docentenmateriaal in te zien kunt u gratis een docententoegang aanvragen via Edu'Actief. U kunt vervolgens inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

 

De methode loopt vooruit op de nieuwe examenprogramma's vmbo waarin LOB een verplicht onderdeel is. HTV heet vanaf 2015 Horeca, Bakkerij, Recreatie (HBR).

 

Be Sports-Minded 

Be Sports-Minded is de lesmethode voor Bewegen, Sport en Maatschappij, het examenvak voor de bovenbouw van havo en vwo. Be Sports-Minded is gebaseerd op jarenlange praktische ervaring van de auteurs:

 • Dennis Witsiers
 • Eric Swinkels
 • Koen Anthoni
 • Oscar Linde
 • Wessel van de Kamp

Bewegen, Sport en Maatschappij is voor iedereen die sport en bewegen leuk vindt. Wil uw leerling bijvoorbeeld fysiotherapeut worden, bij de politie gaan of verder studeren voor een studie bewegingswetenschappen? Dan is het keuzevak Bewegen, Sport en Maatschappij echt iets voor uw leerling.

Met Be Sports-Minded leert uw leerling onder andere achtergronden van bewegen en sport en leert hij leiding geven en een trainingsprogramma opstellen, uitvoeren en evalueren. Daarnaast leert de leerling hoe hij een sportevenement organiseert en wat daar allemaal bij komt kijken. De verdiepende opdrachten op de website zijn opgebouwd volgens 'onderzoek in zes stappen'. Alle (diagnostische) toetsvragen zijn gedifferentieerd volgens de taxonomie van Bloom.

 

Menukaart 2016 - 2017

What's in the box? Weet u al met welke leermiddelen u uw gerechten gaat bereiden en uw menu gaat samenstellen? Bekijk hieronder in de menukaart ons aanbod voor schooljaar 2016 - 2017. Vanaf pagina 10 vindt u het aanbod voor het mbo.

 

Tendens Gastheer/-vrouw
niveau 2, 3 en 4

Tendens Gastheer/-vrouw is een pakket voor de opleidingen Gastheer/-vrouw (mbo niveau 2), Zelfstandig werkend Gastheer (mbo niveau 3) en Leidinggevende bediening (mbo niveau 4). Tendens Gastheer/-vrouw bestaat uit een kwalitatief goed en samenhangend arrangement van middelen. Bronnenboeken, werkmaterialen (digitaal of folio) en een website met films, games en bronnen. De methode faciliteert de driehoek tussen de school, het leerbedrijf en de leerling. Met Tendens Gastheer/-vrouw verwerven uw leerlingen op een aantrekkelijke manier de juiste competenties voor een beroep in de horeca. 

Voor de student
De leerling heeft naast de opdrachten beschikking over de website www.jerestaurant.nl met onder andere films, bronnen, formulieren en interactieve opdrachten.

Het bronnenboek Zelfstandig werkend gastheer/Leidinggevende restaurant deel 1 en 2 bevat naslaginformatie voor de niveau 3- en 4-opleiding. De opdrachten zijn gerangschikt binnen de volgende thema’s: Gastronomie, Dagelijkse bedrijfsvoering en Leidinggeven. 

Voor de docent

 • Antwoordmodellen
 • verantwoordingsdocument
 • toetsen voor het programma WinToets 4.0. De toetsvragen zijn uitgesplitst per GOE.

Het docentenmateriaal is gratis beschikbaar voor docenten die gebruikmaken van de methode Tendens Gastheer-/vrouw. Vraag hiervoor uw docententoegang aan.


-> NIEUW voor 2016: Tendens Bediening

Frans

De cursus ‘Français dans le magasin’ is praktisch van aard en het geleerde is snel te gebruiken op de winkelvloer. Alleen de grammaticaregels en de woordenschat die nodig zijn in de winkel zijn in het cursusmateriaal opgenomen. De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

 • dertig dialogen met woordenschat
 • oefeningen met getallen
 • grammaticaregels.

Duits

‘Deutsch im Einzelhandel’ heeft een pragmatische aanpak en het geleerde is meteen te gebruiken op de winkelvloer. Enige voorkennis van het Duits is gewenst, maar niet vereist. De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Gespräche im Laden: 30 dialogen met woordenschat
 • Zahlen und Zeiten: getallen, cijfers, tijden, dagen, maanden, seizoenen
 • Grammatik: beknopte, op de winkelpraktijk gerichte, grammatica
 • Wörter im Einzelhandel: een schat aan woorden voor de dagelijkse winkelpraktijk
 • Übungen: oefeningen om de grammatica aan te leren
 • Lösungen: de oplossingen van de oefeningen.

 

Tendens Kok/ZWK
Kok, zelfstandig werkend kok, leidinggevende keuken en gespecialiseerd kok, niveau 2, 3 en 4.


Tendens Kok is een pakket voor de opleidingen Kok (mbo niveau 2), Zelfstandig werkend kok (mbo niveau 3) en de mbo niveau 4-opleidingen Leidinggevende keuken en Gespecialiseerd Kok. Tendens Kok bestaat uit een kwalitatief goed en samenhangend arrangement van leermiddelen. Bronnenboeken, werkmaterialen (digitaal en op papier) en een website met films, games en bronnen. Tendens Kok/ZWK faciliteert de driehoek tussen de school, het leerbedrijf en de leerling.

Voor de leerling
De leerling heeft naast de opdrachten beschikking over de website www.onzekeuken.nl met onder andere films, bronnen, formulieren en interactieve opdrachten.

Voor de docent

 • antwoordmodellen
 • toetsen voor het programma WinToets 4.0. De toetsvragen zijn uitgesplitst per GOE.

Het docentenmateriaal is gratis beschikbaar voor docenten die gebruikmaken van de methode Tendens Kok. Vraag hiervoor uw docententoegang aan.

-> NIEUW voor 2016: Tendens Keuken

 


Nieuw voor 2016
Met de herziene Factor-E Welzijn stelt u voor uw student een eigen programma samen door middel van cursussen, trainingen en projecten. Deze modules worden vanaf schooljaar 2016-2017 aangeboden in het digitale leerplatform 24boost. Werkt u liever op papier? U kunt zelf kiezen of u digitaal, deels digitaal of met boeken les gaat geven.

Cursus
In de cursus staat de theorie centraal en leert uw student door te doen. Aan de hand van de opdrachten maakt uw student zich de theorie eigen. De afwisselende opdrachten zijn ingedeeld op kennis, toepassing en inzicht. Elke cursus bevat een instaptoets om het startniveau van de student te bepalen en eindtoetsen om te bepalen of de student zich de aangeboden theorie eigen heeft gemaakt. 

Training
Tijdens een training oefent de student de vaardigheden en handelingen die horen bij de betreffende beroepstaak. Een voorbeeld van een training is 'Observeren en rapporteren'. 

Project
In een project werkt de student aan een case van een fictieve opdrachtgever, gericht op inhoud, planning en samenwerking. Tijdens het werken aan het project ontwikkelt uw student een door het werkveld gewaardeerd product, bijvoorbeeld een workshop BSO. Het project wordt vanuit de school begeleid en brengt alle beroepsaspecten samen.

BPV
In de BPV-module (op papier) vindt uw student verschillende opdrachten die hij tijdens zijn stage kan uitvoeren. Elke BPV-opdracht wordt beoordeeld op een product en op professioneel getoond gedrag (prestatie-indicatoren).

Docentenmateriaal
Bij Factor-E Welzijn ontvangt u als klant gratis docentenmateriaal. Het docentenmateriaal geeft u de nodige ondersteuning bij het lesgeven. U kunt denken aan aanvullende informatie voor bij de opdrachten, docentenhandleidingen en beoordelingsformulieren.


Het materiaal voor Factor-E Helpende en Zorghulp is opgebouwd uit beroepstaken. Elke beroepstaak is een katern dat bestaat uit een cursus, een training, een project en een BPV-opdracht. De beroepstaken gaan bijvoorbeeld over de was verzorgen, het creëren van een sfeervolle groepsruimte, het bieden van ondersteuning bij emotionele problemen en het handelen bij kleine ongelukken. Factor-E biedt een grote variatie aan opdrachten en werkvormen aan waarmee uw studenten zich kunnen ontwikkelen. De opdrachten worden aangevuld met theorie en casuïstieken.

Een aantal van de beroepstaken wordt ondersteund met behulp van videofragmenten. In deze videofragmenten worden de beroepsmatige vaardigheden uitgebeeld en toegelicht. De fragmenten kunnen op elk gewenst moment door de student en docent bekeken worden.

Empathie en empowerment
In Factor-E is herkenbare aandacht voor het zich kunnen inleven in de ander en aandacht voor het sterk staan in de emoties die als professional op je af komen.

“De Helpende Zorg & Welzijn is steeds vaker het alledaagse maatje van de zorgvrager. De Helpende ZW moet sterk staan om goed met alle vragen en problemen in dat werk om te kunnen gaan. Daarom is ‘empowerment’, het werken en leven vanuit je eigen kracht, een belangrijk aspect van wat je als Helpende ZW nodig hebt in je werk.” Douwe Kerkstra, docent en intern trainer van het Drenthe College en oud-vakbondstrainer.

“De Helpende Zorg & Welzijn kan net dat beetje verschil maken in de dag van de cliënt. Het wonen en leven van cliënten kan door een klantvriendelijke houding aangenamer worden gemaakt. Het gaat bijvoorbeeld niet alleen om het eten zelf, maar ook om de glimlach waarmee het wordt gepresenteerd.” Empathie is een belangrijke eigenschap van de Helpenden.” Annemarie Hazebroek, regiodirecteur Zorggroep Meander in Veendam.

Zorghulp
Het materiaal voor Zorghulp vormt een onderdeel van het materiaal voor Helpende. Dit betekent dat de student die met Factor-E de opleiding Zorghulp heeft gedaan, heel eenvoudig door kan stromen naar de opleiding Helpende.

 

Tendens Horeca Assistent

Niveau 1

Het belangrijkste uitgangspunt voor Tendens Horeca Assistent is de leerling. Tendens Horeca Assistent biedt mogelijkheden om competenties te ontwikkelen die nodig zijn om de arbeidsmarkt te kunnen betreden. Voor een aantal studenten is het mogelijk om een vervolgopleiding in de horeca of een andere beroepsrichting op niveau 2 te volgen.

In het kort
De leeromgeving Tendens Horeca Assistent biedt uw leerling:

 • competentiegericht onderwijs
 • leren door doen – de praktijk is leidend
 • leren maltet doelgroepgericht materiaal
 • zo veel mogelijk leren in en vanuit de beroepscontext
 • de mogelijkheid zich voor te bereiden op een baan in de horeca
 • voldoende aanknopingspunten om leren leuker te maken
 • de mogelijkheid om de arbeidshouding en discipline te verbeteren


Voor de leerling

Het leerlingenmateriaal van Tendens Horeca Assistent bestaat uit een map met:

 • Doe-kaarten
 • Werkblok
 • Bronnenblok

Daarnaast wordt de methode ondersteund met bronnen zoals films, interactieve opdrachten, games en internetverwijzingen. Deze bronnen worden aangeboden via de website www.thas.nu.

 

Voor de docent

Het docentenmateriaal van Tendens Horeca Assistent zorgt ervoor dat u als docent met een uitgebreide handleiding en voldoende toetsen keus heeft uit verschillende werkvormen. Het docentenmateriaal is gratis beschikbaar voor docenten die gebruikmaken van de methode Tendens Horeca Assistent. Vraag hiervoor uw docententoegang aan.

NIEUW VOOR 2016

Voor schooljaar 2016-2017 worden de methodes van Tendens herzien. Hieronder vindt u de nieuwe methodes op een rij.

Wilt u prototypemateriaal ontvangen van dit nieuwe materiaal? Vraag dit dan aan via het contactformulier.

Leid uw student op tot een creatieve en zelfstandige werknemer

Tegenwoordig wordt er veel verwacht van een medewerker marketing en communicatie of een medewerker evenementenorganisatie. Je bent planner, organisator, verkoper, tekstschrijver, marktonderzoeker en nog veel meer in één. En daarbij moet je ook nog verstand hebben van de nieuwste trends op het gebied van online marketing. Met Doelgericht.info leidt u uw studenten op tot creatieve duizendpoten.


Het lesmateriaal

De uitgangspunten van Doelgericht.info zijn de beroepskerntaken uit de nieuwste kwalificatiedossiers. De theorie van Doelgericht.info wordt in boeken aangeboden en opdrachten, bronnen (onder andere films) en begrippen staan op de methodewebsite www.doelgericht.info. Bij elk boek zijn er oefentoetsen met uitgebreide antwoordmodellen. Daarnaast zijn er voor u als docent aanvullend lesmateriaal, studiewijzers en handleidingen.

>> Titeloverzicht Doelgericht.info

Bij Doelgericht.info worden keuzedelen ontwikkeld. Bekijk de titels op www.edu-actief.nl/keuzedelen-mbo.

Methode Detailhandel - niveau 2

Vanaf schooljaar 2014 - 2015 is Detailhandel niveau 1 alleen nog digitaal verkrijgbaar. 

Bij Detailhandel niveau 1 staat de beroepspraktijk centraal
Het digitale leer-/ werkboek die hoort bij Detailhandel niveau 1 bestaat uit vier thema's:

 • Werk aan de winkel
 • Lossen
 • Friends
 • Ben jij commercieel?

Deze thema's bevatten theorie en opdrachten en zijn zo opgezet dat ze na elkaar gebruikt kunnen worden. In de thema's zijn de theorie en de daarbij behorende opdrachten te vinden. De methodewebsite biedt extra ondersteuning bij de opdrachten. Daarnaast zijn er online een uitgebreide begrippenlijst, films en hyperlinks te vinden. De docent vindt op de methodesite uitgebreide docentenhandleidingen zodat het werken met de methode extra makkelijk is!

Met het laatste katern Ben jij commercieel?  kunnen studenten makkelijk doorstromen naar niveau 2.
Wil uw student doorstromen naar niveau 2? Ambitie.info is voor de opleidingen Detailhandel niveau 2, 3 en 4.

Context!

Voor Loopbaan en burgerschap
Context! bestaat uit een map voor niveau 1 en een map voor niveau 2-4. Studenten op niveau 2 t/m 4 werken met dezelfde map. In deze map is uiteraard wel rekening gehouden met niveaudifferentiatie en zullen activiteiten uitgesplitst worden naar de verschillende niveaus. Daarom is binnen Context! doorstroming makkelijk en kostenbesparend te realiseren, ze blijven immers met dezelfde map werken. De uitwerking vindt plaats aan de hand van drie vragen:

 • Waar gaat het om? (De thema’s die behandeld worden in de map)
 • Wat is daarvoor nodig? (De activiteiten binnen de thema’s)
 • Welke kenniselementen zijn daarbij van belang? (De toetsen).

In de mappen worden alle dimensies, volgens het brondocument (politiek-juridisch, economisch, sociaal-maatschappelijk, vitaal burgerschap), en het onderdeel Loopbaan behandeld. De methode wordt aangevuld door een methodewebsite. Hier zijn voor de student per thema films, tekstbronnen, links en overige hulpmiddelen te vinden. Op de methodewebsite vindt u docentenhandleidingen en toetsen.


Doorstromen is met Ambitie.info makkelijk en kostenbesparend


Ambitie.info bestaat uit bronnenboeken en een methodewebsite met digitaal materiaal. Uitgangspunt voor de inhoudsbepaling van de bronnenboeken zijn de beroepskerntaken uit de kwalificatiedossiers. De bronnenboeken zijn uitgevoerd in hardcover en zijn uitdagend, concreet en goed leesbaar op 2F-niveau. Op de methodesite staat materiaal voor de student en voor u als docent. Voor de student is er onder andere een begrippenlijst te vinden, honderden uitdagende opdrachten in het digitale opdrachtenmagazijn, actualiteiten en extra ondersteunend materiaal. 

Digitale opdrachtenmagazijn
Via het digitale opdrachtenmagazijn bepaalt de docent/student zelf welke en hoeveel opdrachten er gedaan worden. Er is keuze uit kennis-, actie- en inzichtsopdrachten, maar ook interessante cases. De opdrachten kunnen gefilterd worden op opleiding, kerntaak, bronnenboek en hoofdstuk. De student volgt hierdoor een heldere leerlijn. 

BPV-katernen
Bij elk bronnenboek is een apart BPV-katern beschikbaar. In elk BPV-katern wordt de theorie uit het bronnenboek toegepast in de praktijk van het leerbedrijf. De hoofdstukindeling van het katern komt overeen met die van het bronnenboek. Op deze manier kunnen beide boeken eenvoudig naast elkaar gebruikt worden. 

Detailhandelsrekenen

Heeft uw student behoefte aan meer opdrachten voor detailhandelsrekenen? Voor niveau 2 en niveau 3-4 zijn er speciale rekenvaardigheidskaternen.

Ambitie.info niveau 2
Structuur is voor niveau 2 studenten belangrijk. Daarom begint Ambitie.info voor dit niveau met boeken waarin de opdrachten tussen de theorie staan. Dit zijn de boeken 'Werken in de detailhandel, goederen komen binnen' en 'De winkel verzorgen'. In het boek 'Verkopen niveau 2' staan de opdrachten achter het hoofdstuk. De opdrachten van deze boeken zijn ook op de methodewebsite te vinden. De opdrachten bij het laatste boek 'Afrekenen en brug naar niveau 3' zijn alleen op de methodewebsite te vinden. Door middel van het onderdeel 'brug naar niveau 3' kunnen studenten de overstap maken naar de niveau 3 opleiding.

    >> Titeloverzicht Ambitie.info niveau 2, 3 en 4