Bouwen aan het onderwijs van morgen

21 januari 2016

Ik ben inmiddels 26 jaar werkzaam binnen de opleiding Pedagogisch Werk en de voorlopers daarvan. Daarin heb ik voornamelijk les gegeven in de sociaal-agogische vakken. In deze periode ben ik werkzaam geweest bij 3 verschillende ROC’s. Daarbij begon ik altijd als docent, om vervolgens betrokken te raken bij de ontwikkeling van het onderwijs. Dit deed ik altijd “op goed geluk en met gezond verstand”. De opleiding Master Leren en Innoveren heeft mij geleerd ontwikkelingen in het juiste perspectief te zetten en keuzes in het onderwijs in te kaderen en te onderbouwen.

Na het afronden van de Master wilde ik weer eens verder gaan kijken dan de opleiding waarin ik werkzaam ben.
Ik werk met het materiaal van Factor-E en daarin merkte ik dat ik niet altijd tevreden ben met het huidige materiaal. Toen ik hoorde dat er een vacature van eindredacteur was, heb ik gesolliciteerd. Eindredacteur zijn is daarmee een combinatie van de horizon verbreden en zoeken naar verbeteringen en nieuwe mogelijkheden in het onderwijs.

Het beroepsonderwijs is een mooie vorm van onderwijs. Pubers, net van het VMBO, groeien uit tot verantwoorde werknemers die hun aandeel in het vak gaan uitoefenen. Binnen het onderwijs is het belangrijk om ontwikkelingen uit de praktijk te combineren met onderwerpen in het onderwijs. Daarbij is het belangrijk dat de student de koppeling legt tussen het geleerde op school en de praktijk. Het is steeds zoeken naar mogelijkheden om de praktijk zoveel mogelijk in het onderwijs te verweven. Niet alle studenten weten hetzelfde en leren op dezelfde manier. Ook daarin is het steeds zoeken naar mogelijkheden om leerstof zo aan te bieden dat het materiaal aansluit bij de leerbehoefte van de student. Door de variatie in leerstof ( cursussen, trainingen en projecten ) worden onderwerpen op verschillende manieren aangeboden. Het aanbieden van onderwijsmateriaal in 24Boost is weer een stap verder in het differentiëren van onderwijs. Studenten en docenten kunnen vaststellen waar de leerbehoefte ligt en zo het onderwijs meer op maat maken. Een mooie stap vooruit in het geven van onderwijs.

Het werkveld Pedagogisch Werk is volop in beweging. Denk maar aan het ontstaan van Integrale Kind Centra, de interactievaardigheden of het monitoren van de kwaliteit. In het nieuwe kwalificatiedossier zijn deze ontwikkelingen verwerkt. Het beroepsonderwijs verwerkt deze ontwikkelingen in het nieuwe onderwijs zodat de toekomstige studenten goed uitgerust zijn voor het werk als zijn afstuderen. Gevarieerd onderwijs moet ertoe bijdragen dat studenten afwisselende lessen hebben, nieuwsgierig worden naar onderwerpen uit het werk en daar dan ook actief naar op zoek gaan. Daarmee zijn studenten bewust bezig met hun eigen ontwikkeling, dat ze klaarmaakt voor de werknemer van morgen. Factor-E is een methode die een goede basis geeft voor het onderwijs van morgen.
Dat zegt niet dat het een “kant en klaar pakket” is, waar de docent niets meer aan hoeft te doen. Onderwijs is dynamisch. Heb je een fantastische les in de ene klas, dezelfde les in een andere klas kan niet lopen. De methode geeft een fundament voor invulling van onderwijs, de dagelijkse praktijk moet uitwijzen waar accenten gelegd moeten worden.

Binnen mijn werk als docent en als eindredacteur probeer ik de idealen zoveel mogelijk vorm te geven en te bouwen aan mooi onderwijs.

Napona Smid,
Eindredacteur Factor E - Welzijn, Pedagogisch Werk

Ga naar Factor-E Welzijn