‘Factor-E heeft een sterke formule’

21 januari 2016

De grootste groep Nederlanders gaat naar het mbo. Mogelijk stromen zij later door naar het hbo of zelfs naar de universiteit. De grootste groep studenten blijven echter mbo-studenten. De groep mbo-studenten is groot en het is belangrijk dat zij goed opgeleid worden. Dit zodat zij een beroep kunnen uitoefenen waarvoor een beroepsgekwalificeerde opleiding voor nodig is maar ook voor de algemene vorming en de persoonlijke ontplooiing van de bevolking. 

Achtergrond
Zelf heb ik eerst een bachelordiploma Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gehaald. Daarna een masterdiploma in de Culturele Antropologie en een masterdiploma eerstegraads lesbevoegdheid maatschappijwetenschappen. Ik heb al enige ervaring als redacteur en als lesmateriaal ontwikkelaar en nu ben ik werkzaam als eindredacteur Sociaal Werk (Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening en Sociaal Cultureel Werk). Hiernaast ben ik werkzaam als hulpverlener bij het Leger des Heils en als scriptiebegeleider voor hbo-studenten Sociale Studies. Deze job als eindredacteur bij een educatieve uitgeverij is een uitdagende volgende stap voor mij in mijn carrière. Het is ontzettend leuk om zowel met de inhoud als met de coördinatie eromheen, zoals het aansturen van auteurs, de koers van het educatieve aanbod en de kwalificatiedossiers bezig te zijn.

Over Factor E – Welzijn
Ik maak werk van onderwijs door mij te focussen op ontwikkelingen. Ontwikkelingen in het werkveld, in het onderwijs en in de samenleving als geheel. De samenleving is aan flinke veranderingen onderhevig in de transitie van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Er worden nu heel andere eisen gesteld aan een professional, vanwege bezuinigingen ontstaan er nieuwe functies, allemaal punten waar rekening mee gehouden moet worden bij het ontwikkelen van lesmateriaal. Door in gesprek te gaan met anderen, open te staan voor kritiek en mij flexibel op te stellen denk ik deze functie goed uit te kunnen voeren.

Factor E – Welzijn heeft een sterke formule: het lesmateriaal wordt ontwikkeld door zowel auteurs die in het werkveld actief zijn als door auteurs die voor de klas staan. Deze combinatie zorgt ervoor dat de opdrachten goed aansluiten op de behoeftes uit de praktijk maar ook op de behoeftes van de studenten. Factor-E biedt een zeer gevarieerd aanbod, letterlijk voor ieder wat wils. Zowel inhoudelijk als vormtechnisch is de methode sterk. Zo wordt er ingespeeld op de behoeftes uit de praktijk en zijn er veel multimedia opdrachten opgenomen in de methode. Je kunt je eigen programma samenstellen met cursussen, trainingen en projecten en zo kun je als school een eigen identiteit geven aan de opleiding.

Mijn droom op het gebied van het beroepsonderwijs is dat het aantal vroegtijdig schoolverlaters (vsv'ers) verder zal dalen. Jet Bussemaker, minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap geeft in de kamerbrief van 3 maart 2015 'aanval op schooluitval' aan dat het aantal vsv’ers op het mbo nog steeds hoog is maar dat het wel aan het dalen is. Het is erg belangrijk dat leerlingen een startkwalificatie hebben want met scholing zijn jongeren later minder vaak werkloos en maken zij minder gebruik van zorg. Ook geeft scholing een gevoel van status en zelfvertrouwen aldus minister Bussemaker. Hier zijn verschillende programma’s voor ontwikkeld, wij als uitgeverij kunnen hieraan bijdragen door lesmethodes op maat aan te bieden.

Floortje Vissers,
Eindredacteur Factor E - Welzijn, Sociaal Werk

Ga naar Factor-E Welzijn