Factor-E Welzijn

Factor-E is leren door te doen. De lesmethode voor de mbo-opleiding richting welzijn biedt een grote variatie aan opdrachten en werkvormen aan waarmee uw studenten zich kunnen ontwikkelen in het welzijnswerk. Factor-E Welzijn is herzien voor 2016 en voldoet aan de nieuwe kwalificatiestructuur.

  • nieuwe kwalificatiedossier vertaald naar rubrics op basis van RTTI
  • opdrachten aangevuld met duidelijke theorie en casuïstiek
  • inclusief gratis handleidingen, toetsen en beoordelingsformulieren
  • gemaakt door auteurs uit het werkveld en het onderwijs
Ga naar de webshop