Sportexamens

De Sportexamens zijn geconstrueerd door een constructgroep van zeven roc's en zijn vastgesteld door een vaststellingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers uit het Sport en Bewegen onderwijs en het werkveld Sport en Bewegen.


Vastgesteld op basis van heldere criteria:. 

  • toetstechnische kwaliteit
  • dekking van het kwalificatiedossier
  • cesuur 
  • beoordelingswijze 
  • transparantie

Kerntaakgewijs: Per kerntaak is er een Proeve waarmee kan worden beoordeeld. De beoordeling is op basis van multidimensionaal meten en het vierogenprincipe.

Continuïteit
: Jaarlijks vindt een update plaats op basis van opmerkingen van de inspectie en wensen van de licentiehouders. Op basis van een licentie-overeenkomst. Het gebruik van de examens is op basis van een licentieovereenkomst.